José Perdomo Lorenzo

nastupující generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom