NA PROJEKTY V OBLASTI MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI ROZDĚLIL T-MOBILE VÍCE NEŽ 2 MILIÓNY KORUN

Praha, 5. září 2019 - Třináct projektů uspělo v prvním ročníku grantové výzvy T-Mobile Pomáháme věnované informační a mediální gramotnosti. Úspěšné organizace se věnují osvětě a vzdělávání v různých regionech ČR či se zaměřují na odhalování fake news a boji s dezinformacemi.  Podporu získaly jak vzdělávací instituce na nové programy, tak zavedené organizace, například Demagog.cz, Manipulatori.cz nebo Transparency International. Mezi úspěšnými grantisty je i skupina pracovníků z reklamního oboru, či sdružení dokumentaristů, kteří své zkušenosti a talent chtějí věnovat právě boji s fake news. Každý se žadatelů mohl získat až 200 tisíc korun, celkem bylo rozděleno 2 133 500 Kč. O příspěvek mohly žádat nejen neziskové a příspěvkové organizace, ale i lokální komunity a neformální skupiny.

Pro oblast fake news vyhlašoval T-Mobile grantovou výzvu poprvé. „Tento rok jsme chtěli zmapovat prostředí, zjistit, zda a co se na tomto poli děje. Čekali jsme pár přihlášek, nakonec jich bylo přes sedmdesát. I když jsme nemohli podpořit všechny, těší nás, že existuje řada aktivit, které chtějí pomoci lidem kriticky hodnotit informace a v konečném důsledku rozpoznat pravdu od lži,“ komentuje výsledky výzvy Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace T-Mobile. Jak se ukázalo na obhajobě projektů, už samotné setkání organizací se stejným cílem pomohlo spojit experty na různé oblasti s nadšenci v regionech.

Čtvrtina české populace má jen nízkou mediální gramotnost, zjistil průzkum výzkumné agentury STEM/MARK pro Českou televizi. Nejohroženější skupinou podléhající dezinformacím jsou senioři a lidé s nižším vzděláním. Potvrzuje to i další výzkum Univerzity Palackého Olomouc a Seznam.cz . 47 % respondentů starších 65 let – čtyřikrát více než u lidí o generaci mladších – dále šíří e-maily, které varují před údajným nebezpečím, například migrací nebo islámem, ať už jde o pravdu nebo ne. „Není pochyb, že jde o závažné téma. Téma fake news se však teprve stává součástí společenské odpovědnosti. Je důležité, že se našla firma, která se rozhodla vzít si toto téma za své,“ doplňuje člen grantové komise Bob Kartous z EDUin.

Celorepublikový dosah, od dětí po seniory

Grantová výzva T-Mobile Pomáháme přidělila prostředky na projekty pro děti a studenty, ale i seniory, a to po celé zemi. Nadační fond Lepší senior uspořádá na padesát přednášek pro seniory ročně, Krajská knihovna v Karlových Varech připraví únikovou hrou inspirovanou výuku mediální gramotnosti, v Ústí nad Labem, v Brně a v Praze se budou studenti učit odhalovat metody manipulace v dokumentární tvorbě (projekt My Street Films). Klub Aktiv připravil sérii kurzů pro studenty a seniory v celých jižních Čechách a královéhradecký Prostor Pro připraví metodiku speciálního workshopu o kritickém myšlení pro 8. a 9. třídy. Studenti žurnalistiky ze sdružení Faketicky se se svými semináři rozjedou do středních Čech i za jejich hranice. Zvláštní pozornost pak získala série přednášek sdružení Orbi Pontes o fake news pro sluchově postižené. Podporu získaly i organizace, které se bojem proti fenoménu fake news zabývají již léta, například Demagog.cz, Manipulatori.cz nebo Transparency International. Úplný seznam projektů a výši přidělených prostředků najdete níže.

Na realizaci svých projektů mají autoři rok. Od roku 2005 T-Mobile prostřednictvím grantových výzev, na jejich administraci spolupracuje s Nadací VIA, podpořil již více než tisícovku žádostí částkou téměř 68 milionů korun.

Úspěšné projekty (v abecedním pořadí):

Antidezinformační hnutí (Praha)

Sdružení pracovníků reklamních agentur chce své znalosti vedení kampaní využít v boji proti dezinformačním webům.

Aplikace pro online výuku v oblasti mediální gramotnosti (Praha)

Tradiční bojovník s dezinformacemi, sdružení Demagog.cz (které je ryze dobrovolnické), uplatní své zkušenosti z fact-checkingu při vývoji aplikace, která by měla pomoci s procvičováním témat mediální gramotnosti a práce s informacemi, rozpoznávání hoaxů. Bude určena jednotlivcům i školám. 

CrashFAKE! Interaktivní hra pro studenty (Karlovarský kraj)

Krajská knihovna v Karlových Varech tvoří workshop mediální gramotnosti inspirovaný únikovými hrami, který prověří znalosti studentů středních škol v ověřování informací a dohledávání zdrojů.  Během následujícího roku budou hru ověřovat na karlovarských studentech a následně metodiku poskytnou k použití i v dalších knihovnách.

Důvěřuj, ale prověřuj – kritické myšlení nejen pro seniory (celá ČR)

Nadační fond Lepší senior již zorganizoval 50 přednášek o tzv. mediální obezřetnosti. Zájem je velký, a to nejen mezi seniory.  Tento rok plánuje dalších 30 přednášek.

Faketicky (Středočeský kraj)

Skupina mladých novinářů a studentů žurnalistiky se snaží získat zpět důvěru veřejnosti k novinářské profesi. Během několika měsíců byli již na 40 školách ve středních Čechách a na workshopech kritického myšlení a ověřování informací proškolili 1500 studentů. Tento rok už chtějí vyjet i za hranice svého kraje.

Immune Enhanced (Praha, Brno, Teplice, České Budějovice)

Transparency International ČR vytvořila pro náctileté populárně naučnou on-line publikaci, kde v deseti krátkých vlozích (tedy ve formátu touto skupinou široce přijímaným) seriózní experti „youtuberskou“ formou představují nejnebezpečnější negativní jevy spojené s on-line sdílením informací. Josef Šlerka mluví o info-launderingu, Jan Tvrdoň o fake news, Lukáš Houdek s Kateřinou Richterovou o hate speech na sítích.  K videím nyní vzniknou texty s dalšími zdroji a během listopadu se všech osm expertů rozjede do Prahy, Brna, Teplic a Českých Budějovic na debaty se středoškoláky a jejich pedagogy.

Internetem bezpečně a rozumem proti fake news (Karlovarský kraj)

Vyšetřovatel kybernetické trestné činnosti Roman Kohout je známý zejména přednáškami o bezpečnosti v online prostředí, nyní chystá sérii přednášek o hoaxech a fake news pro děti na základních a středních školách, seniory a děti v dětských domovech a SOS vesničce v Karlovarském kraji.

Média v měnícím se světě (Praha, Brno, Plzeň, Kolín, Olomouc, Most)

Skautský institut pořádá každý měsíc besedy se zajímavými hosty z médií určené mladým dospělým a studentům vysokých škol. V tomto roce se bude věnovat tématům jako etický kodex novinářů, hoaxy nebo úloha médií v demokratické společnosti. Na diskuze přitom zve známé tváře, aby k tématu přitáhl dostatečné publikum.

My Street Films (Praha, Brno, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně)

Sdružení dokumentárních tvůrců My Street Films působí již šestým rokem, jejich vzdělávací akce navštívilo již 1200 zájemců, teoretických i praktických workshopů pro střední školy se zúčastnilo 600 studentů. V podpořeném projektu chtějí uspořádat pět seminářů pro širokou veřejnost (Praha, Brno, Ústí nad Labem) a 12 několikadenních workshopů pro střední školy (Praha Brno, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně), kde prostřednictvím vlastní práce vysvětlí praktiky manipulátorů.

Nenechte se napálit podvodnými praktikami na internetu (Praha)

Sluchově postižení mohou čerpat jen z omezeného množství zdrojů, a tak mohou snadněji podlehnout podvodům a útokům. Orbi Pontes zorganizuje tři přednášky o fake news pro sluchově postižené zpřístupněné formou přepisu a tlumočené do znakového jazyka.

Pravda a manipulace v mediích (Jihočeský kraj)

Spolek Klub Aktiv naplánoval sérii seminářů a exkurzí v regionálních redakcích vždy pro 21 seniorů a 7 studentů gymnázií, kde poznají svět médií a naučí se získávat a ověřovat informace.

Preventivní programy SPIRÁLA (Královéhradecký kraj)

Prostor Pro pomáhá již 19 let teenagerům v Královéhradeckém kraji s obtížnými situacemi, dlouhodobě spolupracuje s 3.-9. třídami základních škol. V grantu připraví metodiku semináře mediální gramotnosti pro 8. a 9. třídy.

Rozvoj fact-checkingového projektu Manipulátoři.cz (Praha)

Manipulátoři.cz, projekt, který monitoruje manipulace a hoaxy, ověřuje, žádá o grant poprvé od svého vzniku v roce 2015. Doposud spolek pracoval dobrovolnicky. Chtějí na svých stránkách doplnit encyklopedii a založit YouTube kanál, a tak být blíž nejohroženějším skupinám. 


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz