T-MOBILE SPUSTIL V OSTRAVĚ PRVNÍ KAMPUSOVOU SÍŤ

  • T-Mobile a VŠB-TUO dokončili výstavbu privátní průmyslové kampusové sítě
  • První průmyslová kampusová 5G síť v ČR je připravena k provozování v porubském areálu VŠB-TUO, který rozlohou patří k největším univerzitním kampusům ve střední Evropě
  • Síť pomůže digitalizaci výroby

Praha, 15. července 2020 - Společnost T-Mobile a VŠB – Technická univerzita Ostrava dokončily výstavbu první privátní 5G ready kampusové sítě v České republice. T-Mobile spustil kampusovou síť 8. července 2020 a její funkční infrastrukturu, která je v současné době provozována na kmitočtech pro 4G, zároveň předal do rukou VŠB – TUO k provozování. Následovat bude vývoj aplikací, které využijí nové dodané technologie v průmyslu a rovněž zprovoznění 5G.

Univerzita již zažádala o přidělení testovacích frekvencí pro 5G. Do konce roku tak studenti, výzkumní pracovníci, akademici a zájemci z řad firem budou moci poprvé vyzkoušet fungování skutečné průmyslové kampusové 5G sítě podporující technologie Průmyslu 4.0 a nové aplikace s nízkou latencí a vysokou přenosovou rychlostí. Kampusová síť pokrývá část areálu VŠB-TUO včetně několika budov, vnitřních prostor chytré továrny a objektu 3D tisku plastů a kovů. Zde bude sloužit pro komunikaci robotů, autonomních vozítek a dalších strojů podílejících se na plně automatizované výrobě.

Výstavbu sítě zahájili oba partneři podpisem memoranda v prosinci loňského roku, přičemž avizovali její spuštění v první polovině roku 2020. „Dokončení a spuštění první privátní kampusové sítě v České republice proběhlo navzdory koronavirové pandemii a uzavření běžného provozu v areálu VŠB – TUO podle plánu. Díky skvělé kooperaci s univerzitou a klíčovému dodavateli, společnosti Ericsson, jsme předali dokončenou kampusovou síť v termínu“ říká výkonný ředitel T-Mobile pro Českou republiku, Juraj Bóna, a dodává: „Síť jsme připraveni přepnout do 5G režimu okamžitě, jakmile Český telekomunikační úřad potvrdí přidělení testovacích frekvencí.“

Partneři dokončili výstavbu objektu Smart Factory a implementaci komunikační infrastruktury. Ta pokrývá jak venkovní, tak vnitřní prostory, ve kterých se budou pohybovat autonomní vozítka a bude potřebná komunikace s roboty a dalšími zařízeními. V úzké spolupráci T-Mobile a VŠB – TUO bude následovat experimentální vývoj jednotlivých případů užití 5G technologie a Internetu věcí v Průmyslu 4.0. V porubském areálu tak dnes vzniká jedinečný testbed, kde můžou být realizovány díky novým technologiím různé experimenty vedoucí ke zvýšení efektivity průmyslové výroby. Výsledky budou určeny především pro český průmysl.

Ředitel divize CX a transformace společností T-Mobile Česká republika a Slovak Telekom, Tomáš Ryšavý uvedl: „Vítáme příležitost spojit mladé lidi s nejnovějšími technologiemi. Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce přinese brzy první konkrétní zákaznická řešení v oblasti digitalizace výroby. Rozvoj inovativních řešení pro průmysl mobilních připojení podporujeme v rámci skupiny Deutsche Telekom v celé Evropě.“ Partneři očekávají, že do konce roku se podaří uzavřít spolupráce s konkrétními zadavateli z řad firem a testovat reálné scénáře.

Smart Factory
VŠB-TUO právě dokončuje výstavbu objektu, který je součástí testbedu s provozem Smart Factory - digitalizované výroby s prvky robotiky, autonomní přepravy a aplikacemi elementů Průmyslu 4.0. Další částí testbedu je například Home Care s byty pro sledování potřeb svých obyvatel, vývoj IoT prostředků a technologií z oblasti biomedicínského inženýrství, vymezený koridor pro provoz autonomních vozidel nebo centrum 3D tisku. Součástí celého infrastrukturního komplexu budov bude právě privátní kampusová síť, kterou zprovozní T-Mobile. Jde o budoucí standard komunikačních technologií klíčových pro připojení robotických zařízení, IoT senzorů, kamer, IT techniky, digitálních zařízení a dalších síťových prvků v rámci výrobního procesu.

Kampusová síť (Private Campus Network)
Kampusové sítě umožní podnikům využívat moderní digitální komunikační technologie podporující LTE, 5G i IoT, pro jejich pracovní, výrobní a provozní účely. Privátní kampus má pak klíčový význam především ve spojení s technologií 5G sítí. Přínosem 5G technologie ve spojení s privátní kampusovou sítí je digitalizace jak ve výrobních odvětvích, tak v dalších oblastech jako jsou logistika, obchod nebo zdravotnictví. Sítě páté generace jsou navrhovány jako bezpečné proti odposlechům a dalším rizikům zneužití. Fungují v licencovaném pásmu, mají tedy jasná pravidla, která sítě chrání proti rušení. Jsou schopné obsloužit provoz s velmi velkou hustotou koncových zařízení.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz