T-Mobile: vyjádření k úniku dat

Rádi bychom zpřesnili informace ohledně pokusu o odcizení a prodej marketingových dat zákazníků T-Mobile, jež zveřejnila MF Dnes.

Bohužel musíme potvrdit, že jeden z našich zaměstnanců se pokusil odcizit a následně prodat zákaznická data. Šlo o člena malého týmu, který se zákaznickými daty běžně pracoval. Ihned po zjištění podezření na trestnou činnost jsme podnikli všechny nutné kroky v součinnosti s Policií České republiky. Zaměstnanci byl bez prodlení zrušen pracovní poměr a bylo zahájeno vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Právě v souvislosti s ním bohužel nejsme oprávněni poskytovat žádné konkrétní informace.

Jde tedy o případ selhání jednotlivce, nikoli o systémovou, či procesní chybu. Díky důkladným bezpečnostním mechanismům jsme byli schopni okamžitě zareagovat a databázi zajistit. Charakter odcizené databáze byl čistě marketingový, nešlo o data lokalizační či provozní, ani o citlivé údaje typu hesel. Jediné nebezpečí, které by hypoteticky mohlo našim zákazníkům hrozit, je případné oslovení nevyžádanými marketingovými nabídkami.

Také bychom rádi vyvrátili spekulace o tom, že únik dat byl spojen s výpadkem signálu 19. 4. Tyto dva incidenty spolu nikterak nesouvisí, z technologického pohledu je taková spojitost naprosto vyloučena.  

„Chci zákazníky ujistit, že jakékoli škodě se podařilo zabránit a zákaznická data jsou v bezpečí,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Důvěra zákazníků a jejich bezpečnost jsou pro nás naprostou prioritou. Přestože jsme při důkladné kontrole neshledali systémové pochybení, znovu celý systém přezkoumáme a zvážíme případné zavedení dalších preventivních opatření.“

O dalším vývoji budeme nadále informovat.

 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, má téměř 6,2 milionu mobilních zákazníků. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení či partnerská řešení nejen pro firmy, ale i instituce a individuální zákazníky. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře) a www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz