FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE POMÁHÁ ROVNOVÁZE

Praha, 6. dubna 2016 - Čeští rodiče by uvítali větší nabídku alternativních pracovních úvazků. Pomohlo by jim to sladit pracovní a rodinný život. Ukazují to výsledky dotazníkového šetření „Zaměstnání a rodinný život – jak to skloubit?“, které zpracovali organizátoři projektu MÁMY s ručením omezeným podpořeného grantem Mluvme spolu Fondu T-Mobile.

Ve skloubení práce a péče o děti by podle výsledků šetření rodičům nejvíce pomohly úpravy v nastavení pracovního procesu.  Celkem 33 % respondentů uvedlo, že největším přínosem by pro ně byl zkrácený úvazek, 31 % dotazovaných by pomohla možnost práce z domova (tzv. home-office). Flexibilní pracovní dobu uvedlo 25 % respondentů.  Obdobná čísla potvrzuje i T-Mobile – největší zájem z flexi úvazků je právě o home office – za rok 2015 ho u operátora využilo 32 % zaměstnanců. Přibližně 11 % pracovníků aktuálně využívá snížený úvazek nebo smluvní posun pracovní doby. Všichni zaměstnanci T-Mobile, kterým to pracovní pozice umožňuje (dle dohody s manažerem) mohou využívat flexibilní pracovní dobu – na pracovišti musí být od 10:00–15:00, jinak je rozhodnutí o rozložení času na nich.

 „Z uvedených odpovědí nám vychází, že rozhodne-li se zaměstnavatel podpořit svého zaměstnance tak, aby zvládl být plnohodnotným členem pracovního týmu a zároveň rodičem s dostatkem volného času na děti, získá pracovníka, který bude chodit do práce usměvavý, spokojený, nevystresovaný, plný motivace k vysokým výkonům,“ říká Lenka Bukačová, koordinátorka projektu MÁMY s ručením omezeným.

 „Nabízením různých flexibilních forem práce se snažíme zaměstnancům usnadnit nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Tento benefit považujeme v současné době nejen za důležitý, ale už i za samozřejmý. Také pro současnou generaci kandidátů, která vychází ze škol, je možnost práce „kdykoli a odkudkoli“ jedním z hlavních kritérií výběru budoucího zaměstnavatele. Při současné situaci na trhu práce musí firmy zohlednit i tento fakt a mnohé z nich, včetně naší, se interně mění nejen nabídkou různých možností práce, ale i fyzickým vytvářením nového pracovního prostředí,“ dodává Uršula Kráľová, výkonná ředitelka lidských zdrojů T-Mobile.                                                                                                                                                

Podle průzkumu organizátorů MÁMY s ručením omezeným mezi nejméně žádané zaměstnanecké benefity patří příspěvek na hlídání dětí či na mateřskou školu, možnost vzít si děti s sebou do práce nebo tzv. stlačený pracovní týden, kdy zaměstnanec například pracuje čtyři dny po 10 hodinách a zajistí si tím jeden den volna navíc. Tento trend potvrzuje i operátor – v rámci systému benefitů Cafeterie je příspěvek na školku či příměstské tábory málo využívaný, vloni tuto možnost využilo pouze 40 zaměstnanců. Velice oblíbené u operátora jsou však rodinné akce typu Dětský den, kdy si mohou zaměstnanci přivést své děti do práce a užít si společně den plný zábavy u připraveného programu. 

O Projektu "MÁMY s ručením omezeným" (VIVAjump z. s.)

Cílem projektu je zvýšit povědomí maminek samoživitelek o jejich právech v pracovněprávních vztazích, zapojit je do komunity rodičů s dětmi, umožnit jim osobní rozvoj pomocí vzdělávacích akcí a seminářů a pomoci jim s hlídáním dětí. Toto vše totiž matky samoživitelky často trápí. www.vivajump.com

O grantové výzvě Mluvme spolu Fondu T-Mobile

Grantová výzva Mluvme spolu Fondu T-Mobile pomáhá lidem a komunitním iniciativám, které z běžných ulic, čtvrtí, obcí a měst dělají dobrá místa k životu. Podporuje projekty, při kterých se lidé sejdou u společné práce, začnou spolu mluvit a přispějí k integraci znevýhodněných skupin.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s více než 6,2 miliony zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz