FOND T-MOBILE ROZDĚLIL TÉMĚŘ 3 MILIONY KORUN

Grantová výzva „MLUVME SPOLU“ podpoří 34 projektů
Příjemci grantů obdrží celkem 2 865 116 Kč
Sedmičlenná komise vybírala ve druhém kole ze 114 žádostí  

Praha, 15. srpna 2013 – Fond T-Mobile oznamuje výsledky grantové výzvy „MLUVME SPOLU“, kterou vyhlásil začátkem dubna letošního roku. O granty se ucházelo 339 projektových záměrů, jejichž cílem bylo nastolit či zlepšit komunikaci v určité komunitě. Nechyběly ani projekty usilující o rozpoutání veřejné debaty o komunálních, ekologických či kulturních otázkách. Do druhého kola postoupilo 114 žádostí, z nichž sedmičlenná hodnotící komise vybrala 34 projektů, které Fond T-Mobile podpoří celkovou částkou 2 865 116 Kč. 

„Sedm hodin hodnocení bylo opravdu těžkých, nejen kvůli délce, ale také obtížnosti rozhodování. Pouze několik projektů bylo přijato bez větších připomínek; u většiny porota vášnivě diskutovala o dlouhodobosti přínosu, zpracování, reálnosti rozpočtu či kreativitě,“ říká členka komise Martina Kemrová, senior manažerka firemní komunikace T-Mobile. 

T-Mobile měl původně v úmyslu rozdělit tři a půl milionu korun, nicméně porota se rozhodla nepřidělit prostředky v této výši. „Nebyli jsme přesvědčeni o kvalitě více projektů,“ vysvětluje Kemrová, a dodává: „Zbývající částku použijeme na další veřejně prospěšné projekty plánované v rámci Fondu T-Mobile, například na podporu dobrovolnictví a drobného dárcovství.“   

Nejvíce projektů, které postoupily do druhého kola, přihlásili žadatelé z Prahy (36 %), následují Jihomoravský (15 %) a Středočeský (8 %) kraj. Mezi žadateli převládaly z více než tří čtvrtin nestátní neziskové organizace, najdou se ovšem i angažovaní jednotlivci, kteří chtějí něco změnit. Grantovou podporu získaly jak projekty s celostátním dopadem, tak projekty velmi lokální. Mezi oceněnými tak lze najít například sdružení Post Bellum (s projektem vzdělávacího setkání účastníků soutěže Příběhy 20. století), sdružení Jako doma (Kuchaři a kuchařky bez domova), Brnění (s ekologickým projektem Dejchej Brno), 8jinak! (Palmovka jinak), ale také dva projekty na záchranu architektonických perel v Pardubicích a České lípě (Mlýny městu – o.s. Offcity a Diskusní platforma „Uran v České lípě“ – Helena Doudová) či Sbor dobrovolných hasičů Kouřim, který chce zřídit kavárničku pro seniory. Nechyběly ani ambiciózní projekty snažící se angažovat občany ve státní správě, např. Alternativa Zdola s projektem Participativního rozpočtu v Praze či Ekologický právní servis s aktivitou Rekonstrukce státu: Mluv se svým poslancem. 

Hodnotící komise se skládala z těchto osobností: Petra Guasti (Johannes Gutenberg-University Mainz a Sociologický ústav AVČR), Daniela Göttelová (místostarostka města Černošice), Jan Holík (ředitel společnosti Mibcon), Martina Kemrová (senior manažerka firemní komunikace a tisková mluvčí T-Mobile), Martin Kontra (redaktor časopisu Respekt a zakladatel občanského sdružení Bajkazyl), Michal Tošovský (projektový manažer organizace Otevřená společnost) a Hana Vosmíková (programová ředitelka Nadace VIA). 

Grantová výzva Fondu T-Mobile „MLUVME SPOLU“ je realizována prostřednictvím Nadace VIA a jejím cílem je posílit důvěru mezi lidmi a jejich vzájemnou komunikaci při řešení společenských otázek a problémů. 

Fond T-Mobile podpoří příjemce grantů nejen finančně, ale nabídne jim také další pomoc prostřednictvím vzdělávacího programu. Ten zahrnuje úspěšné semináře, které již čtvrtým rokem připravuje pro neziskový sektor, a nově také dlouhodobý vzdělávací projekt Akademie Fondu T-Mobile. 

Kompletní seznam podpořených projektů najdete v článku na www.prosvetkolemnas.cz.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s téměř 6,3 milionu zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz