Hra Sea Hero přinesla průlomová zjištění

Mobilní hru Sea Hero si zahrálo už více než 2,4 milionu hráčů, kteří tak přispěli k provedení největší studie demence v historii
Už samotné prvotní výsledky by měly pomoci vyvinout nové testy pro ranou diagnostiku demence
Hra bude nyní upravena pro použití v klinickém prostředí

Mobilní hru Sea Hero, již letos v květnu spustil Deutsche Telekom a v ČR T-Mobile jako jeho dceřiná společnost, si do dnešního dne zahrálo více než 2,4 milionu lidí po celém světě. Ti tak zároveň vytvořili první celosvětový benchmark v oblasti prostorové orientace u lidí, což je klíčovým krokem ve vývoji nových nástrojů pro ranou diagnostiku demence. První výsledky získané na základě analýzy souboru herních dat prezentoval výzkumný tým na celosvětové konferenci Neuroscience 2016 v americkém San Diegu. Deutsche Telekom nyní s vědci spolupracuje na adaptaci Sea Hero pro použití v klinickém prostředí.

Analýzu anonymních dat získaných hraním hry prováděl Hugo Spiers z britské University College London společně s Michaelem Hornbergerem, profesorem působícím ve středisku aplikovaného výzkumu demence při University of East Anglia. „Fenomenální objem dat, která jsme dosud získali, nám osvětlí, jak lidé různého věku a z různých částí světa používají prostorovou orientaci. To nám následně umožní zjistit, co přesně přestává při nástupu demence v mozku fungovat,“ uvedl Michael Hornberger. „Tato studie svou přesností značně přesahuje veškerý předchozí výzkum v této oblasti. Nabízí nám příležitost skutečně změnit životy milionů lidí trpících demencí i těch, u nichž se tato nemoc může projevit v budoucnu,“ dodal Hugo Spiers.

Prvotní zjištění naznačují, že naše schopnost prostorové orientace se začíná zhoršovat již v rané dospělosti a že tento sestupný trend pokračuje po celý zbytek života (například u lidí starých 19 let byla zjištěna 74% pravděpodobnost, že při hraní hry přesně zasáhnou terč, u 75letých se snížila na 46 %). Tento výsledek je v příkrém rozporu se zjištěním dříve prováděných studií menšího rozsahu, že k zhoršování dochází až v pozdějším věku. Zhoršení schopnosti prostorové orientace je jedním z průvodních jevů Alzheimerovy choroby, nejčastější příčiny demence.

Výsledky dále naznačují, že oblasti mozku, které jsou pro prostorovou orientaci zásadní, mohou být více náchylné k demenci než oblasti odpovídající za paměť. Díky tomu by teď mohli lékaři diagnostikovat ranou fázi demence u pacientů daleko dříve, než se u nich projeví známky ztráty paměti, což by zvýšilo úspěšnost léčby.

Při analyzování „úrovní světlic“ (schopnost zpětně ukázat na začátek nové trasy) se ukázalo, že muži a ženy používali k jejich splnění jinou strategii prostorové orientace. Dále byly zjištěny zásadní rozdíly mezi jednotlivými národy – například skandinávské země prokázaly obzvlášť pozoruhodnou schopnost prostorové orientace v porovnání se všemi 193 národnostmi, které se na vytváření vzorku dat podílely. Pochopení těchto rozdílů má zásadní význam, neboť může zvýšit přesnost a účinnost diagnostiky i léčby.

Analýza dat pokračuje a měla by být dokončena do dvou let. Již stávající výsledky však naznačují, že Sea Hero bude mít skutečně průlomový dopad v boji proti demenci, která by podle vědeckých odhadů měla do roku 2050 dosáhnout rozměrů epidemie a postihnout 135 milionů lidí na celém světě.

Hru Sea Hero vytvořil Deutsche Telekom ve spolupráci s Alzheimer’s Research, University College London, University of East Anglia a herními vývojáři Glitchers. Nyní se tento projekt posouvá dále a hra je adaptována pro použití v klinickém prostředí, kde umožní měřit potenciální zlepšení schopnosti prostorové orientace u pacientů. Může být používána i při testování léků pro vyhodnocování účinnosti farmakologické léčby.

Lokálním partnerem Sea Hero v České republice je Alzheimer nadační fond zaměřený na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci (více na alzheimernf.cz). Odborným garantem projektu v ČR je prof. Jakub Hort z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Hra Sea Hero je zdarma ke stažení na Google Play a Apple Store v lokalizované verzi. Anonymní data, která jsou v rámci hraní shromážďována, jsou i nadále poskytována vědcům.

Další informace o hře Sea Hero najdete v této tiskové zprávě.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, má téměř 6,2 milionu mobilních zákazníků. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení či partnerská řešení nejen pro firmy, ale i instituce a individuální zákazníky. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře) a www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz