Mobilní hra Sea Hero pomůže v boji proti demenci

Hraním hry Sea Hero poskytnou uživatelé anonymní data vědcům
Hra pomůže urychlit klasický výzkum demence až o desítky let
Sea Hero připravil Deutsche Telekom ve spolupráci s vědci a herními vývojáři

Sea Hero je atraktivní a inovativní mobilní hra. Současně však jde o unikátní projekt umožňující vědcům získat celosvětově nejrozsáhlejší soubor dat, která jim následně pomohou při výzkumu a léčbě demence. Hra, již spouští Deutsche Telekom a v České republice T-Mobile jako jeho dceřiná společnost, byla vytvořena ve spolupráci s Alzheimer’s Research, University College London, University of East Anglia a herními vývojáři Glitchers. Zájemci si ji mohou stáhnout zdarma do chytrých telefonů a tabletů s operačním systémem Android nebo iOS.

„Hra Sea Hero je skutečně unikátní a vědecky hodnotná. Lidé se mohou bavit jejím hraním, zároveň tím vědcům poskytnou cenné informace, které by jinak sbírali až desítky let,“ říká prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, odborný garant projektu v České republice.

„Demence výrazně zhoršuje kvalitu života a podle odborných odhadů postihne do roku 2050 135 milionů lidí. Věříme, že moderní technologie mají potenciál měnit životy lidí k lepšímu a mohou zvrátit i tento nepříznivý trend,“ vysvětluje generální ředitel T-Mobile Milan Vašina, proč operátor tento projekt zaštiťuje.

Hráč Sea Hero se stává mořeplavcem, který brázdí vody moří a oceánů a fotí jejich obyvatele. Při tom uplatní zejména svůj postřeh a smysl pro orientaci. Právě zhoršení schopnosti prostorové orientace je jedním z průvodních jevů Alzheimerovy choroby, která je nejčastější příčinou demence. Hraním hry lidé vědcům pomohou tomuto procesu lépe porozumět a rozlišit, kdy je zhoršení schopnosti orientace přirozeným důsledkem stárnutí a kdy už symptomem nemoci. Na základě toho pak bude možné vyvinout nové a mnohem přesnější diagnostické testy na demenci a pokročit v její léčbě.

Veškerá data zaznamenaná během hry jsou anonymizována a automaticky odesílána na zabezpečený server Deutsche Telekomu. Hráči nemusí zadávat žádné osobní údaje, pouze – pokud budou chtít zvýšit vědeckou hodnotu dat – mohou uvést informace o svém pohlaví, věku a zemi, v níž žijí. Shromážděná herní data budou následně poskytnuta výzkumnému ústavu University College London, kde je vědci podrobí analýze. Úspora času v porovnání s klasickým výzkumem je obrovská. Bude-li Sea Hero hrát 1 752 lidí, každý aspoň dvě minuty, lékaři získají data odpovídající jednomu roku klasického výzkumu. Kdyby si Sea Hero po stejnou dobu zahrálo 100 tisíc hráčů, vědci získají tolik dat jako za 57 let klasického výzkumu.

Lokálním partnerem projektu Sea Hero v České republice je Alzheimer nadační fond zaměřený na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci (více na alzheimernf.cz).

Hra Sea Hero je zdarma ke stažení na Google Play a Apple Store v lokalizované verzi. Více informací se dočtete na stránkách hry seahero.cz.

Prezentace zde.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz