První čtvrtletí 2012: Spotřeba roste, výdaje zákazníků klesají

  • 5,4 milionu zákazníků, z toho 54 % zákazníků tarifních
  • Spotřeba telekomunikačních služeb roste, zatímco měsíční útrata klesá
  • V nejrychlejší síti přeneseno 2x více dat než v loňském roce  

Praha, 10. května 2012 – V prvním čtvrtletí T-Mobile pokračoval v trendu předchozího období a nadále se koncentroval především na rozvoj datových služeb. Operátor dále rozšiřoval 3G síť a zvýšil její rychlost; v nezávislých měřeních je 3G síť T-Mobile dlouhodobě hodnocena jako nejrychlejší. Zákazníci mohli začít využívat dalších nabídek v oblasti datových tarifů i dotovaných koncových zařízení. A tento trend vítají: objem přenesených mobilních dat se meziročně téměř zdvojnásobil. Zatímco se spotřeba všech telekomunikačních služeb zvýšila, průměrná útrata na zákazníka opět klesla. I přes řadu faktorů, které brzdí rozvoj českého telekomunikačního trhu, se společnosti T-Mobile podařilo udržet svou vedoucí pozici v mobilním segmentu a dosáhnout uspokojivých výsledků.  

„Výsledky za první čtvrtletí považujeme za velmi dobré, a to i přesto, že trh dlouhodobě klesá,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Velkou radost mi dělá růst datových služeb i méně nápadný, ale o to důležitější parametr, jímž je klesající počet stížností. Ten je výsledkem naší dlouhodobé snahy o co největší kvalitu služeb i péče o zákazníky.“  

V meziročním srovnání celkový počet zákazníků využívajících mobilních služeb společnosti T-Mobile mírně klesl na necelých 5,4 milionu, přičemž počet tarifních uživatelů se zvýšil o 3,6 % na téměř
2,9 milionu. Celkové tržby za první tři měsíce roku se meziročně snížily na necelých 6,4 miliardy Kč, ukazatel EBITDA dosáhl přibližně 3,1 miliardy Kč. Zatímco měsíční průměrná útrata za mobilní služby na zákazníka (ARPU) klesla o 3,2 % na 358 Kč, využívání telekomunikačních služeb rostlo, především v oblasti dat.  

Zákazníci
K 31. 3. 2012 T-Mobile registroval necelých 5,4 milionu zákazníků využívajících mobilní služby. Stále více z nich využívá některý z paušálních tarifních programů: počet tarifních klientů dosáhl téměř 2,9 milionu, což představuje 54 % zákaznické základny. Předplacenou kartu Twist využívalo ke konci prvního čtvrtletí necelých 2,5 milionu zákazníků. Měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří přestali používat služby operátora) se snížil na 1,2 %.  

V prvních třech měsících letošního roku zákazníci mobilní sítě T-Mobile měsíčně provolali v průměru 132 minut, oproti loňskému roku o 8,2 % více. Nárůst spotřeby se projevil ve všech oblastech, tedy jak provolaných minutách, tak počtu SMS, ovšem zdaleka nejvíce se zvýšil objem přenesených dat – ten se meziročně téměř zdvojnásobil. 

´000 Q1/11 Q1/12 Změna meziročně 
Počet zákazníků – mobilní služby 5 446 5 354 -1,7 %
Tarifní zákazníci 2 798 2 899 3,6 %
Twist zákazníci 2 648 2 455 -7,3 %
Noví zákazníci -21 -27 -28,6 %
Tarifní zákazníci 27 26 -3,7 %
Twist zákazníci -48 -54 -12,5 %
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,3 % 1,2 % -0,1 p. b.
Tarifní zákazníci 0,5 % 0,5 % 0,0 p. b.

Finanční výsledky
Ve finančních výsledcích T-Mobile se silně odrážejí dva výrazné faktory – průběžné snižování cen za telekomunikační služby na jedné straně a intenzivní snaha operátora kompenzovat tento pokles tlakem na efektivitu na straně druhé. V prvním čtvrtletí společnost vykázala celkové tržby ve výši 6,4 miliardy Kč, přičemž tržby z mobilních služeb dosáhly téměř 5,8 miliardy Kč. Průběžné snižování cen odráží další pokles průměrné měsíční útraty za mobilní telekomunikační služby (ARPU), která v prvním čtvrtletí činila 358 Kč. Růst využívání dat (meziročně se objem přenesených dat zdvojnásobil) se promítl v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb, který meziročně stoupl na rekordních 27 %. 

 v Kč Q1/11 Q1/12 Změna meziročně
Celkové tržby (mil.) – integrované 6 537 6 397 -2,1 %
Tržby ARPU (mil.) – mobilní služby 6 043 5 766 -4,6 %
EBITDA (mil.) (integrované služby) 3 314 3 095 -6,6 %
EBITDA marže (celkové tržby) 50,7 % 48,4 % -2,3 p. b.
ARPU – mobilní služby 370 358 -3,2 %
Twist zákazníci 579 538 -7,1 %
Twist zákazníci 146 141 -3,4 %
Podíl nehlas. služeb na ARPU – mobilní služby 24 % 27 % 3 p. b.

Informace o dalších aktivitách T-Mobile v prvních měsících letošního roku můžete najít zde.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s téměř 6,2 milionu zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz