První polovina 2015: T-Mobile potvrzuje strategii integrovaného operátora

Nárůst celkových tržeb o 10 %
Zvýšení spotřeby dat o 44 % a rychlá výstavba LTE
Stabilní báze zákazníků

V první polovině letošního roku T-Mobile potvrdil svou strategii integrovaného operátora – ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaznamenal nárůst celkových tržeb, a to zejména díky posílení pozice v B2B po fúzi s GTS Czech. Společnost si dlouhodobě udržuje stabilní zákaznickou bázi, počet jejích klientů meziročně mírně vzrostl. Opět se potvrdily dlouhodobé trendy českého telekomunikačního trhu: prudký nárůst spotřeby dat a pokles průměrné měsíční útraty na zákazníka.

T-Mobile dále pokračoval v rozšiřování pokrytí sítí LTE a jako první v ČR a čtvrtý v Evropě komerčně spustil technologii Voice over LTE (VoLTE) umožňující standardní IP hovory v této síti.

„Naší klíčovou prioritou je nabídnout nejlepší mobilní síť LTE, kterou budujeme podle mezinárodních kvalitativních a bezpečnostních standardů skupiny Deutsche Telekom, co největšímu počtu našich zákazníků,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic.

ZÁKAZNÍCI

K 30. červnu 2015 používalo mobilní služby T-Mobile téměř 6 milionů zákazníků, přičemž 59 % z tohoto počtu tvořili tarifní zákazníci (více než 3,5 milionu) a 2,5 milionu klientů využívalo předplacenou kartu. Průměrný měsíční churn (počet zákazníků, kteří přestali využívat služeb operátora) meziročně vzrostl na 1,5 %.

V tisících  H1/2014 H1/2015 Meziroční změna
Počet zákazníků – mobilní služby 5 946 5 996 0,8 %
Tarifní zákazníci 3 437 3 532 2,8 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 509 2 464 -1,8 %
Noví zákazníci 115 -4 n/a
Tarifní zákazníci 108 32 -70,4 %
Zákazníci s předplacenou kartou 7 -36 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,3 % 1,5 % 0,2 p. b.

V první polovině tohoto roku zákazníci T-Mobile průměrně provolali v mobilní síti 156 minut měsíčně, což je o 4 % více než vloni. V nárůstu spotřeby služeb ve všech oblastech jako obvykle dominovala data – přenesených 6 913 terabytů představuje meziroční nárůst o 43,8 %.

FINANČNÍ UKAZATELE

Celkové tržby z mobilních a fixních služeb vzrostly o 10 % na 13,2 miliardy Kč. Tržby z mobilních služeb poklesly o 5 % na 9 miliard a průměrné ARPU se snížilo o 5,7 % na 249 Kč. Dlouhodobě rostoucí spotřeba dat se odrazila v podílu nehlasových služeb na ARPU: tento ukazatel narostl o 6 procentních bodů na rekordních 43 %. 

V KčH1/2014H1/2015Meziroční změna
Celkové tržby (mil.) 11 977 13 160 9,9 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 9 442 8 961 -5,1 %
EBITDA (mil.) – integrované služby 5 081 5 257 3,5 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 42,4 % 39,9 % -2,5 p. b.
ARPU - mobilní služby 264 249 -5,7 %
Tarifní zákazníci 386 360 -6,7 %
Zákazníci s předplacenou kartou 99 92 -7,1 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU - mobilní služby

37 %

43 %

6 p. b.

Poznámka: Od Q1/15 T-Mobile zveřejňuje konsolidované výsledky zahrnující GTS.

Více informací o aktivitách T-Mobile Czech Republic v prvním pololetí najdete zde.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s téměř 6,3 milionu zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz