Rodiče chtějí, aby se děti na táborech učily samostatnosti a týmové spolupráci. Na zákazu mobilních telefonů během táborů se ale neshodnou, zjistil průzkum T-Mobile

  • Dvě třetiny rodičů uvedly, že s dítětem na táboře komunikovat nepotřebují
  • Přes 10 % rodičů očekává, že bude s dítětem na táboře intenzivně komunikovat i několikrát denně
  • Mobil na táboře omezuje navazování vztahů a paradoxně zvyšuje stesk po domově, říká terapeut

24. června, Praha – Kdo čeká, že většina rodičů vyžaduje s dětmi na letních táborech denní kontakt přes mobilní telefon, toho průzkum společnosti T-Mobile1 vyvede z omylu. Dvě třetiny rodičů uvedly, že s dítětem na táboře v podstatě komunikovat nepotřebují. Většina pro své děti ani nevyžaduje dostupnou Wi-Fi síť. Letní tábor dospělí stále vnímají jako příležitost, aby se děti naučily samostatnosti a týmové spolupráci, a fungovaly bez moderních technologií, ke kterým právě mobily patří. 

Tento postoj odpovídá vzpomínkám dotázaných na tábory z jejich dětství. Třetina říká, že rodičům za celý třítýdenní tábor napsala jen jednou, pouze 29 % tvrdí, že psalo třikrát a víc. Dle očekávání mnohem více dopisů a pohledů posílaly holčičky (40 % dotázaných žen) než kluci (22 % dotázaných mužů). Podobně to bylo s rodičovskými návštěvami: 63 % uvedlo, že je rodiče nepřijeli navštívit ani jednou, 30 % jen jednou. 

„Zjistili jsme, že moderní doba přemýšlení rodičů nezměnila. Chtějí, aby si děti tábory užily stejně jako kdysi oni. Vítají také, že si jejich děti od moderních technologií odpočinou a se svými vrstevníky stráví čas off-line,“ říká manažerka firemní komunikace T-Mobile Martina Kemrová. 66 % rodičů si dovede představit, že by během tábora nebyli s dětmi vůbec v kontaktu přes mobil. Dalších 12 % by s tím nemělo problém v odůvodněných případech. Jen 7 % je zvyklých být s dětmi v kontaktu několikrát za den. Většina rodičů (60 %) nepodporuje ani přístup k Wi-Fi síti. Jen 25 % rodičů přijde volně dostupný internet na táboře užitečný a 15 % toto téma vůbec neřeší. 

Patří mobily na dětský tábor?

Z průzkumu vyplývá, že téměř 55 % rodičů stačí, když dostanou zprávu od dětí, že na tábor dorazily v pořádku a následně je v případě nutnosti bude informovat vedoucí. Jen 15 % rodičů by bylo rádo v kontaktu s dítětem alespoň jednou denně a přes 10 % rodičů očekává, že bude s dítětem intenzivně komunikovat i několikrát denně. To však táboroví vedoucí i psychologové vnímají jako problém. 

Častá komunikace s rodiči může dětem na táboře spíš uškodit. „Mobilní telefon odvádí pozornost dítěte, které se pak není schopno soustředit na přítomný okamžik v rámci tábora,“ potvrzuje terapeut Lucian Kantor a doplňuje: „Mobilní telefon by dítě mělo při odjezdu na tábor nechat doma, protože smyslem tábora je vytvářet vrstevnické vztahy a učit se komunikovat ve skupině. Tento názor zastávám nejenom jako rodinný terapeut, ale i jako dlouholetý účastník dětských táborů a školitel pracovníků pracujících s dětským kolektivem.“ 

Tradice, ale i GPS technologie

Přesto se dnešní tábory musí vyrovnávat s nástupem technologií. „V přihlášce máme uvedeno, že děti nesmějí mít na táboře u sebe elektroniku. Akci pořádně prožijí a lépe se vyrovnají se steskem po domově. Na táboře máme 20 jednoduchých erárních telefonů, které dovedou pouze volat a posílat SMS. Ty dáváme vedoucím skupinek na různé hry a aktivity,“ říká Vít Kubíček, vedoucí táborového Střediska Radost v Orlických horách. 

Podobný přístup mají i skauti. „Věříme, že rodiče dávají děti do skautu proto, že v nich rozvíjí samostatnost a zodpovědnost, a jsou tedy připraveni dát jim k tomu prostor bez přehnané kontroly,“ vysvětluje mluvčí českého Junáka Barbora Trojak. Skauti moderní technologie využívají během školního roku, ať už jde o mapy, počasí, lov kešek, plánování tras nebo určování rostlin. Většina skautských táborů ale probíhá v přírodě bez elektřiny, a tak je využití technologií omezené. „Skautské oddíly přistupují k mobilům různě. Často mohou rodiče v určitý čas během do tábora volat, spíše ale vedoucím. Na některých táborech bude určitě fungovat i dohoda, že v určitý čas během dne, například o poledním klidu, si mohou kluci a holky mobily zapnout,“ doplňuje Trojak. 

Zájem o tábory proti „starým časům“ poklesl

Na tábory jezdilo 87 % dotazovaných a své děti jich na ně dnes neposílá 27 %. U těch, kteří tak činí, jsou nejoblíbenější příměstské tábory (39 %). Klasické letní stanové tábory jsou favoritem pro 34 % rodičů, do sportovních táborů své děti posílá 24 %. Na skautské tábory své děti vysílá 9 % rodičů. Délka pobytů je proti třítýdenním táborům dnešních rodičů jednoznačně kratší. Děti 78 % rodičů stráví během prázdnin na jednom či dvou táborech jeden či maximálně dva týdny. Jen 18 rodičů říká, že jejich děti mimo domov prožijí třítýdenní nebo delší dobrodružství – složené ale z více táborů. Na jeden dlouhý třítýdenní tábor jezdí jen děti 4 % rodičů.

[1] V červnu 2019 průzkum zrealizovala agentura Ipsos na vzorku 525 respondentů z celé České republiky. Mezi tázanými bylo 238 žen a 287 mužů.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz