T-Mobile Osobně: nový způsob prodeje a zákaznické péče

Operátor spouští novou značku T-Mobile Osobně
Návštěvy u zákazníků po předchozím souhlasu nebo objednání
Transparentnost konzultantů a telefonické potvrzování uzavřených smluv

Magentový operátor dnes uvádí pod samostatnou značkou službu T-Mobile Osobně, která je určena především zákazníkům v odlehlejších oblastech. Konzultanti operátora budou navštěvovat stávající i potenciální zákazníky v jejich domovech. Značka doplňuje současné kanály prodeje a zákaznické péče a je postavena na vysoké transparentnosti. Podobnou službu již několik let, a s pozitivní odezvou zákazníků, poskytuje řada evropských operátorů ze skupiny Deutsche Telekom.

„Chápeme, že řada zákazníků to má do prodejny T-Mobile daleko. Proto přicházíme se službou, jež mimo jiné umožní lidem objednat si návštěvu konzultanta k sobě domů v čase, který jim vyhovuje,“ říká Milan Morávek, ředitel retail a D2D prodeje T-Mobile a dodává: „Ze zkušeností s obdobnými službami Deutsche Telekomu v různých zemích vyplývá, že zákazníci oceňují, že operátor přichází s konzultací a nabídkou až za nimi a šetří jim čas.“

Konzultanti budou zákazníky sami navštěvovat především proto, aby je informovali o službě Pevný internet s připojením přes LTE, která umožňuje využívat vysokorychlostní pevný internet i tam, kde doposud nebyl dostupný. Každé takové návštěvě by měl předcházet souhlas majitele domu, nebo – v případě obcí – starosty. Lidé si mohou T-Mobile Osobně také sami objednat, a to prostřednictvím webové stránky služby v rámci webu T-Mobile. Pokud během návštěvy dojde k uzavření objednávky, proběhne následně ještě její telefonické potvrzení; bez takto verifikovaného souhlasu smlouva nebude realizována.    

Identita všech zástupců T-Mobile Osobně je snadno ověřitelná – jejich jména včetně fotografií lze najít na webové stránce služby; konzultanti jsou dále, kromě oblečení a pracovních pomůcek v barvách značky, vybaveni identifikačními kartami. Ode dnešního dne se můžete s konzultanty T-Mobile Osobně setkat na Brněnsku, Plzeňsku, a v okrajových oblastech Prahy a Ústí nad Labem. Do konce roku operátor plánuje pokrýt celé území ČR.

Podobné služby jsou poskytovány sedmi sesterskými společnostmi T-Mobile z evropské části skupiny Deutsche Telekom. Jednou z nich je Slovak Telekom na Slovensku, který se svou variantou služby nazvanou Telekom Doma navštíví ročně přibližně třetinu ze zhruba 3,5 milionu tamních domácností. Telefonickou verifikací je následně potvrzeno více než 90 % uzavřených objednávek. Přes Telekom Doma probíhá přibližně 13 % celkového objemu prodeje rezidentním zákazníkům Slovak Telekomu.

Více informací o T-Mobile Osobně najdete nejpozději od 19. 4. 2017 na www.t-mobile.cz/osobne.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz