T-Mobile otestoval technologii SIC s potenciálem využití v síti 5G

SIC umožňuje současnou obousměrnou komunikaci na stejné frekvenci
Celosvětově první test technologie SIC v reálném prostředí
Spolupráce T-Mobile, Deutsche Telekom a Kumu Networks

T-Mobile ve spolupráci se společnostmi Deutsche Telekom a Kumu Networks uskutečnil na přelomu srpna a září 2015 v Praze celosvětově první test technologie SIC v reálném operátorském prostředí. Tato technologie má umožnit plně obousměrnou komunikaci na jedné frekvenci ve stejném čase s potenciálem využití pro budoucí síť 5G nebo třeba pro snazší připojení malých buněk do stávajících sítí.

„Jsem rád, že jsme stáli u prvního testu technologie, která může být součástí budoucí sítě 5G, v reálném operátorském prostředí,“ říká technologický ředitel T-Mobile Vladimír Klein a dodává: „Díky tomuto experimentu jsme lépe pochopili potenciál SIC pro možné využití v 5G.“

V mobilních sítích probíhá vysílání a příjem signálu dvěma různými způsoby: na dvou odlišných frekvencích ve stejném čase, nebo na jedné frekvenci, ale v různých časových intervalech. Technologie SIC firmy Kumu Networks přináší možnost současného vysílání a příjmu signálů na stejné frekvenci a jejími hlavními výhodami jsou možné zvýšení efektivity využití spektra a kapacity mobilní sítě. Před uskutečněním experimentu v Praze probíhalo testování SIC pouze v laboratorních podmínkách.

Test proběhl pod hlavičkou projektu 5G:haus, v jehož rámci se skupina Deutsche Telekom spolu s předními výzkumnými a průmyslovými partnery věnuje vyhodnocování možností sítě 5G a testování technologií potenciálně využitelných v této síti. Spolupráce Deutsche Telekom a Kumu Networks byla oznámena letos v březnu.

Současná plně obousměrná komunikace v jednom pásmu nabízí bohatou sadu možných aplikací. V síťové architektuře 5G by měla umožnit efektivní začlenění nových rádiových funkcí, například pro dosažení vyšší spektrální účinnosti a zvýšení kapacity sítě. Přináší ale také výhody pro stávající mobilní sítě – s její pomocí lze například vyřešit problém připojení malých buněk, neboť umožňuje opětovné využívání spektra, jež běžně slouží výhradně koncovým uživatelům. Díky tomu by operátoři mohli snáze instalovat malé buňky dokonce i v místech, kde by to jinak nebylo možné kvůli chybějícímu připojení k mobilní síti.

Kumu Networks je průkopníkem v používání a rozvoji technologie obousměrné komunikace na stejné frekvenci ve stejném čase. Produkty této společnosti financované investory NEA, Khosla Ventures a Third Point Ventures zdvojnásobují účinnost bezdrátového spektra a jsou považovány za základ nově vznikajícího standardu 5G.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, má téměř 6,2 milionu mobilních zákazníků. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení či partnerská řešení nejen pro firmy, ale i instituce a individuální zákazníky. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře) a www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz