T-Mobile Rozjezdy podporují drobné podnikání. letos navíc přinesou informace o podnikatelských příležitostech.

  • Podíl malých firem na ekonomice je v ČR pátý nejnižší v EU
  • T-Mobile Rozjezdy vyhlašují už sedmý ročník a opět nabídnou začínajícím podnikatelům pomoc a bezplatné konzultace
  • Společně s týmem Samizdat tento program na podporu drobného podnikání přinese interaktivní mapu podnikatelských příležitostí

Zhruba 2,8 milionu ekonomických subjektů bylo podle dat ČSÚ registrováno na konci loňského roku v České republice. Odečtením neaktivních podnikatelů na základě dat České správy sociálního zabezpečení však vychází jiné údaje: V ČR ve skutečnosti aktivně podniká pouze něco přes jeden milion fyzických osob a 300 tisíc obchodních společností. Údaje Eurostatu ukazují, že podíl malých firem do 50 zaměstnanců na české ekonomice je podprůměrný. Podle posledních dat, která jsou k dispozici, vytvářely v roce 2013 pouze 34 % přidané hodnoty ekonomiky, což byl pátý nejhorší výsledek v EU. Navíc počet firem do čtyř zaměstnanců klesal.

„Malé firmy jsou páteří každé ekonomiky. Zajišťují zhruba polovinu pracovních míst a hrají důležitou roli v místních komunitách. Vytváří se kolem nich sociální život a ekonomické vztahy s dalšími ekonomickými subjekty v regionu,“ říká Tomáš Ryšavý, ředitel pro strategii T-Mobile. Začínající podnikatele proto dlouhodobě podporuje program T-Mobile Rozjezdy, jehož sedmý ročník dnes společnost spouští.

Za uplynulých šest let prošlo programem několik tisíc začínajících podnikatelů z nejrůznějších oborů. Mezi zhruba 350 celostátními i regionálními vítězi jsou úspěšní majitelé a majitelky cukráren, kaváren, školek a fotoateliérů, pekaři, výrobci kosmetiky, oděvů, obuvi a doplňků nebo vývojáři aplikací a softwaru. Na podporu rozjezdu program drobným podnikatelům nabízí bezplatné semináře, konzultace a soutěž. V ní může celostátní vítěz získat finance, služby a poradenství v hodnotě zhruba 600 000 Kč. Přihlášky do T-Mobile Rozjezdů lze podávat do 19. března a všechny informace jsou k dispozici na www.rozjezdy.cz.

Podnikání v regionech

T-Mobile Rozjezdy letos nově přinesou ve spolupráci s týmem datových novinářů Samizdat pohled na ekonomický vývoj v jednotlivých krajích a interaktivní mapu podnikatelských příležitostí. „Při zjištění, ve kterých regionech se podnikatelům daří, jsme vzali v úvahu počet obyvatel a odečetli jsme firmy a živnostníky, kteří jsou neaktivní,“ vysvětluje Petr Kočí z týmu Samizdat.

V Praze tak například připadá jeden aktivní ekonomický subjekt na čtyři obyvatele, zatímco na posledním místě je Ústecký kraj s dvaapůlkrát nižší podnikatelskou aktivitou. Průměr ČR se pohybuje zhruba uprostřed – tedy 7,33 obyvatel na jeden ekonomicky aktivní subjekt.

T-Mobile ve spolupráci s týmem Samizdat zpracuje na základě veřejně dostupných dat detailní analýzu podnikatelských aktivit nejen v krajích, ale i v obcích. Kromě počtu ekonomických subjektů na počet obyvatel přinese informace, kde se nejvíc daří vybraným oborům, a kde jsou naopak různé druhy podnikání nejméně zastoupené. Začínající podnikatelé tedy budou schopni poznat, kde se jim mohou otevírat nové příležitosti. Analýza bude zveřejněna v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku a její součástí se stane interaktivní mapa, dostupná on-line pro každého zájemce.

KrajRegistrované ekonomické subjektyAktivní ekonomické subjektyPočet obyvatel               Počet obyvatel na jeden aktivní ekonomický subjekt
Ústecký 173 878 81 375 822 850 10,11
Moravskoslezský 250 213 125 607 1 213 311

9,66

Olomoucký 139 097 70 244 634 720

9,04

Karlovarský 75 921 34 240 297 804

8,70

Pardubický 117 554 61 481 516 149

8,39

Vysočina 110 643 61 186 509 475

8,33

Plzeňský 143 478 71 022 576 635

8,12

Zlínský 140 175 72 470 584 676

8,07

Liberecký 116 006 54 639 439 639

8,05

Královéhradecký 136 566 72 380 551 421

7,62

Jihočeský 162 106 84 133 637 834

7,58

Středočeský 324 902 175 449 1 326 857

7,56

Jihomoravský 304 729 161 202 1 175 023

7,30

Praha 573 682 314 378 1 267 449

4,03

Celkem ČR 2 768 953 1 439 806 10 553 843 7,33

dat: ČSÚ, výpočet Samizdat 

O T-Mobile Rozjezdy

T-Mobile Rozjezdy jsou programem na podporu začínajících podnikatelů. Nabízejí bezplatné regionální semináře v oblastech týkajících se začátku podnikání, druhou částí projektu je soutěž o nejlepší realizaci podnikatelského nápadu. Během ledna až března se mohou ti, kteří ještě nepodnikají, nebo jsou k podnikání registrováni méně než 12 měsíců, přihlásit do soutěže na www.rozjezdy.cz. V každém kraji mohou vyhrát tři vítězové, kteří získají finanční odměnu, podporu expertů na různé aspekty podnikání, balíčky telekomunikačních a bankovních služeb a věcné ceny, které pomohou s rozjezdem podnikání. Na hlavního, celostátního, vítěze ceny poroty pak čekají ceny za zhruba 600 tisíc korun. Kromě toho může veřejnost rozhodnout o vítězi ceny veřejnosti prostřednictvím on-line hlasování. Bezplatné regionální semináře se konají v dubnu a květnu.

Letos se koná již sedmý ročník T-Mobile Rozjezdů. Jeho hlavním partnerem je Česká spořitelna a partnery Agentura Najisto a Samsung. Odbornými partnery jsou Lovebrand, MADE BY VACULIK a Proboston a regionálními BEA campus Olomouc, Dům Techniky Pardubice, Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Inovační centrum Ústeckého kraje, Jihočeský vědeckotechnický park, Kulturní centrum Cooltour, Moravská vysoká škola Olomouc;  Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje a VIDA! science centrum.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz