T-Mobile se zasazuje o vznik národní sítě Global Compact v ČR

Praha, 25. září 2014 – T-Mobile jako první nadnárodní společnost v České republice přijal deset základních principů UN Global Compact (dále Global Compact) i na lokální úrovni. Založením české národní sítě této celosvětové iniciativy byla pověřena Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, mezi jejíž členy operátor patří od června tohoto roku. Global Compact je největší platformou společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat obecně přijatelné praktiky v podnikatelské sféře a sdílet mezinárodní zkušenosti.

„Naše mateřská společnost Deutsche Telekom je členem iniciativy Global Compact již několik let, proto se i T-Mobile plně ztotožňuje s principy, které jsou v rámci této platformy přijímány,“ říká Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a dodává: „Naše angažovanost při zakládání budoucí české pobočky této významné celosvětové platformy je tedy samozřejmostí a zcela v souladu s naší dlouhodobou strategií společenské odpovědnosti.“

„K založení české sítě Global Compact potřebujeme získat desítku významných signatářů a podporovatelů z řad zdejších firem. Velmi oceňujeme, že nás T-Mobile v tomto procesu podporuje a stal se prvním z nich,“ konstatuje Lucie Mádlová.

Pokud se podaří shromáždit dostatečný počet organizací, česká síť Global Compact bude založena v průběhu nadcházejícího roku a do ČR přinese zcela nový rozměr pojetí společenské odpovědnosti a především pak obrovské mezinárodní know-how.

Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V současné době sdružuje přes 12 000 organizací ze 145 zemí světa. Více na www.unglobalcompact.org.

Asociace společenské odpovědnosti je platforma, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další subjekty. Je nejvyhledávanějším informačním portálem o společenské odpovědnosti a udržitelném podnikání u nás. Více na www.a-csr.cz.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s téměř 6,3 milionu zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz