T-Mobile v roce 2016: růst, rozšíření LTE pokrytí a podpora inovací

Tržby z mobilních služeb se vrátily k růstu
Investice do technologií dosáhly téměř 5 miliard Kč
Síť LTE pokryla 96 % populace České republiky
Spuštěno inovativní řešení Chytré auto

V roce 2016 se T-Mobile Czech Republic soustředil na další rozšiřování a zkvalitňování své sítě nejrychlejšího mobilního internetu a rozvoj nabídky služeb pro rezidentní i firemní zákazníky s důrazem na inovace. Operátor dosáhl dobrých výsledků. Tržby z mobilních služeb činily 18,3 miliardy Kč, a potvrdily tak růst po letech poklesu. Ukazatel EBITDA se meziročně zvýšil o 0,6 % na 11 miliard Kč. Spotřeba služeb na zákazníka rovněž vzrostla, nejvíce v oblasti dat.

„V centru naší pozornosti byly v roce 2016 především dvě oblasti – rozvoj mobilního internetu a upevňování pozice silného a stabilního partnera na poli ICT,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekomu, a doplňuje: „Podnikáme v investičně náročném prostředí, ale i tak považujeme za samozřejmost podporovat neziskové organizace, rozvoj komunit nebo sportovní a kulturní události. Ať už jde o nové technické nápady, ojedinělé umělecké, podnikatelské či neziskové projekty, chceme být u toho.“

Technologie a inovace: investováno téměř 5 miliard Kč
Síť LTE ke konci roku 2016 pokrývala 96 % populace České republiky, o 14 procentních bodů více v meziročním srovnání. Počet vysílačů s technologií LTE-Advanced, která umožňuje dosáhnout ještě vyšších datových rychlostí, byl v roce 2016 zpětinásoben. Roli předního inovátora mezi operátory v ČR potvrdila společnost spuštěním unikátního řešení Chytré auto či uvedením a významnou podporou mobilní hry Sea Hero, jež s využitím Big dat zásadně zrychluje výzkum Alzheimerovy nemoci. V neposlední řadě T-Mobile provozuje s partnerskou společností SimpleCell Networks IoT síť SIGFOX, která ke konci roku pokrývala téměř 90 % populace ČR. Investice do technologií a služeb dosáhly téměř 5 miliard korun

CSR a sponzoringové aktivity
Do podpory CSR a sponzoringu společnost vloni investovala přibližně 91 milionů korun. Operátor podporuje drobné začínající podnikatele projektem T-Mobile Rozjezdy či uděluje granty neziskovým organizacím, jež také zdarma vzdělává v celoročním programu Akademie. U příležitosti 20 let operátor inicioval vydání čtenářsky úspěšné knihy 2036 s podtitulem „Tomáš Sedláček a hosté: jak budeme žít za dvacet let“ a ve spolupráci s Národním technickým muzeem uspořádal výstavu „Člověk a telefon“ zachycující, jak se díky telekomunikačním technologiím změnil život člověka během posledních několika desítek let. T-Mobile je také hrdým partnerem Českého olympijského výboru a podpořil několik velkých kulturních událostí (Bernsteinova Mše, Kryštof kempy, Rock for People).

Zákazníci, využívání služeb
K poslednímu prosincovému dni využívalo mobilní služby T-Mobile přes 6 milionů zákazníků, z čehož bylo 3,7 milionu zákazníků tarifních a 2,4 milionu mělo předplacenou kartu. Průměrný měsíční churn (podíl zákazníků, kteří přestali využívat služby operátora) byl 1,4 %. V roce 2016 zákazníci T-Mobile v mobilní síti v průměru protelefonovali 157 minut měsíčně, o 1,3 % více oproti předchozímu roku. Zatímco spotřeba volání a SMS se téměř nezměnila, objem přenesených dat vzrostl meziročně o 82 % a přesáhl 32 100 terabytů.

V tisících  Q1–Q4/2015 Q1–Q4/2016 Meziroční změna
Počet zákazníků – mobilní služby 6 019 6 049 0,5 %
Tarifní zákazníci 3 597 3 687 2,5 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 422 2 362 -2,5 %
Noví zákazníci 18 30 66,7%
Tarifní zákazníci 97 90 -7,2 %
Zákazníci s předplacenou kartou -78 -60 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,5 % 1,4 % -0,1 p. b.
Tarifní zákazníci 0,6 % 0,5 % -0,1 p. b.

Finanční ukazatele

Celkové tržby za mobilní a pevné služby dosáhly téměř 26,5 miliardy Kč, z toho tržby z mobilních služeb přesáhly 18,3 miliardy. Průměrná měsíční útrata na zákazníka (ARPU) v mobilních službách odpovídala 254 Kč, což je téměř stejně jako v předchozím roce. Rostoucí spotřeba datových služeb se odrazila v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb: tento ukazatel vzrostl o tři procentní body na 48 %.

T-Mobile Czech Republic zaměstnával k 31. 12. 2016 téměř 3 400 lidí. Společnost v loňském roce odvedla do státního rozpočtu České republiky na daních 3,8 miliardy Kč (DPH, daň z příjmu právnických osob, silniční daň a daň z nemovitostí).

V Kč  Q1–Q4/2015 Q1–Q4/2016 Meziroční změna
Celkové tržby (mil.) 27 076 26 472 -2,2 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 18 179 18 337 0,9 %
EBITDA (mil.) – integrované služby 10 969 11 033 0,6 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 40,5 % 41,7 % 1,2 p. b.
ARPU - mobilní služby 253 254 0,4 %
Tarifní zákazníci

363

359 -1,1 %
Zákazníci s předplacenou kartou 94 94 0,0 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU - mobilní služby

45 %

48 %

3 p. b.

Další informace o aktivitách T-Mobile v roce 2016 k dispozici zde.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, má téměř 6,2 milionu mobilních zákazníků. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení či partnerská řešení nejen pro firmy, ale i instituce a individuální zákazníky. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře) a www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz