Moderní technologie pomáhají českým včelařům

Nezbytným předpokladem pro kvalitní med je zdravé včelstvo, o které se musí včelař starat. K tomu potřebuje dlouholeté komplexní zkušenosti, aby vypozoroval jednotlivé závislosti a zákonitosti mezi včelami a jejich okolím. Včelař také musí krmit včely v závislosti na počasí, ročním období a stavu zásob; vytáčet med a přidávat plásty do úlu ve vhodný okamžik; rozumět náladě včelstva; a vědět o zemědělských činnostech a dalších včelařích v okolí. Pro včelaře je důležité mít relevantní informace z úlů, aby se mohl správně a včas rozhodovat. Pokud udělá velkou chybu, napravit ji může až v další sezóně.

Společnosti T-Mobile a IBM se rozhodly věnovat společný čas pro porozumění této oblasti. Proběhlo mnoho rozhovorů se včelaři a odborníky a byly specifikovány konkrétní oblasti, ve kterých by technologie mohly včelařům pomoci – monitoring parametrů úlů, zabezpečení proti krádežím, rádce pro hobby včelaře, komunikace mezi včelaři a zemědělci a včelaři samotnými.

V následujícím kroku se T-Mobile a IBM spolu s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity a finanční podporou České spořitelny rozhodly spustit pilotní projekt – webovou stránku s názvem vcelstva.czu.cz, která má za cíl usnadnit práci včelařům. Ta se bude skládat z interaktivního online portálu s informacemi pro včelaře i laickou veřejnost; umožňovat registraci a evidenci stanovišť včel; evidenci dat z chytrých vah a jiných elektronických zařízení, které se nainstalují do úlů a budou přes síť pro internet věcí SIGFOX odesílat data o stavu úlu. „Včelař již nemusí často rušit včely a podstatné informace o jejich chování může promyslet doma,“ říká Ondřej Kožina, manažer inovací T-Mobile.

Portál pomůže i s povinnou administrativou každého včelaře vůči úřadům a včelařským svazům, tedy i s formulářem pro oznámení stanoviště včel nebo s formulářem o registraci v ústřední evidenci a dále bude umožňovat zasílání výstrah o postřicích ze strany zemědělců. V neposlední řadě bude prospěšný i pro laickou veřejnost; umožní koupit si med online přímo od zapojených včelařů v regionu. „Problematika elektronické evidence včel, která by byla zdarma a na míru malým včelařům se zajištěním ochrany osobních a citlivých dat, nebyla v ČR dosud úspěšně vyřešena – Provozně ekonomická fakulta ČZU nabídne široké včelařské a zemědělské veřejnosti řešení v podobě portálu vcelstva.czu.cz Součástí projektu se stane i Facebooková stránka, která umožní diskuzi a osvětu v oblasti ochrany a chovu včel za podpory moderních technologií“ uvádí Jan Bartoška z Provozně ekonomické fakulty ČZU.

Společnost IBM přináší do projektu expertní analýzu anonymizovaných dat na platformě Watson, kde využívá pokročilých funkcí kognitivních technologií, strojové učení a analýzu obrazu a zvuku. Data budou následně obohacena o informace z dalších oblastí, jako je například počasí, tak aby platforma poskytovala co nejpřesnější analýzu. Technologie doplněné o expertízu odborníků pomohou získat hlubší poznatky s cílem predikce budoucích situací a aktivit. Ty budou následně poskytnuty včelařům v podobě „rádce“ na portále vcelstva.czu.cz

„V poslední době jsme svědky pronikání nejmodernějších technologií do všech oblastí průmyslové výroby, a jsme proto rádi, že se začínají uplatňovat i v tradičních oblastech jako je zemědělství. Současný projekt tak ukazuje cestu využití technologií i v oboru včelaření, jako důležité součásti tzv. precizního zemědělství,“ říká David Enc, ředitel technické divize ve společnosti IBM.

Participující subjekty plánují portál v následujících měsících rozšiřovat o katalog zařízení pro neinvazivní monitorování dat z úlu přes síť SIGFOX, otevřené rozhraní pro připojení libovolného zařízení pro monitoring včelstev; automatické napojení počasí do evidenční karty a na základě analýzy anonymních dat při využití IBM Watson platformy poskytovat doporučení začínajícím včelařům. Dalším cílem je také vytvoření několika referenčních úlů pro celou ČR, jejichž data budou otevřená pro všechny uživatele portálu.

Video o projektu a  fotografie ke stažení ZDE.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz