Nejžádanějším zaměstnavatelem v České republice je Paegas

  • RadioMobil je nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice
  • Paegas nabízí pracovní příležitosti ve všech regionech v ČR
  • uplatnění zde naleznou zejména čerství absolventi univerzit

Více než 20 % studentů ekonomických vysokých škol si po skončení svého studia přeje pracovat ve společnosti RadioMobil. Paegas se tak podle výzkumu studentské organizace AIESEC stal letos na jaře nejžádanějším zaměstnavatelem v České republice. Za ním se umístily takové společnosti jako Škoda Auto či Unilever, které ještě v loňském podzimním průzkumu před RadioMobilem vedly. V té době totiž tato společnost obsadila v žebříčku firem o něž je největší zájem ze strany zaměstnanců šesté místo. "Naše společnost už na český trh vstoupila se zkušenostmi mezinárodní firmy," říká ředitel financí a lidských zdrojů Ing. Gustav Hraška, CSc. "Za dobu svého působení v České republice úspěšně prolomila bariéru monopolu a svými inovativními službami přesvědčila více než 1,3 miliónu zákazníků a současně si vydobyla i postavení firmy, ve které pracují schopní a úspěšní lidé. Skutečnost, že jsme se stali pro studenty ekonomických vysokých škol nejžádanějším zaměstnavatelem v České republice, je dalším důkazem toho, že cesta, kterou jsme zvolili, je správná."

Skutečnost, že práce v RadioMobilu je českou veřejností považována za prestižní, je pochopitelná i z jiných důvodů. Pracovní příležitosti totiž Paegas nenabízí pouze v Praze, ale má své pobočky po celé naší republice - v Brně, Plzni, Ostravě a celé řadě dalších velkých měst. Pro působiště svých sídel si rovněž vybírá oblasti, kde je vysoká nezaměstnanost - například v Lounech vzniklo nedávno nové zákaznické centrum Paegas, které již nyní přináší do regionu okolo 400 pracovních míst.

K atraktivitě zaměstnání v RadioMobilu přispívá bezpochyby i skutečnost, že na vzdělávání a tréninky zaměstnanců společnost ročně věnuje milióny korun, a že úsek lidských zdrojů věnuje velkou péči náboru nových pracovníků. Jeho odpovědní pracovníci se například pravidelně účastní dnů kariéry (tzv. career day´s) na univerzitách zejména technického a ekonomického směru, kde mají možnost nejen představit společnost, ale současně si vybrat budoucí čerstvé absolventy nejrůznějších profesí.

Pečlivý výběr zaměstnanců je nejen zárukou další prosperity společnosti, ale současně předpokladem pro velmi nízkou fluktuaci zaměstnanců. Skutečnost, že RadioMobil dává příležitost čerstvým absolventům vysokých škol, má současně velký význam pro trh práce v České republice.

Na rozdíl od jiných společností, které jsou na českém trhu již delší dobu, vytváří RadioMobil současně s prudkým rozvojem společnosti, stále nová pracovní místa. Zatímco rok 1996 končil RadioMobil s necelými třemi sty zaměstnanců, v polovině roku 2000 už jejich počet dosáhl bezmála dvou tisíc.

Akciová společnost RadioMobil je operátorem nejdynamičtěji rostoucí sítě GSM v ČR. Podíl značky Paegas na trhu na konci roku 1999 činil 47 % a podíl předplacených služeb Paegas Twist dokonce přesáhl 60 %. Během roku 1999 se pro její služby rozhodlo přes 500 tisíc nových zákazníků, což je nejvyšší číslo v historii mobilních komunikací v ČR. Síť GSM Paegas, kterou RadioMobil provozuje, patří k technologicky nejvyspělejším na světě a na českém trhu nemá v celé řadě služeb konkurenci.

Pouze v síti Paegas mohou opravdu všichni zákazníci, majitele předplacených karet Paegas Twist nevyjímaje, využívat nejmodernější služby: datové a faxové spojení úplně zdarma, GSM bankovnictví, služby na bázi WAPu, Paegas Asistent a další. Možnost objednávat služby přes internet či prohlížet vyúčtování nabízí zatím pouze RadioMobil díky službě Paegas Info Profil. Vždy si přitom mohou být jisti, že zvolili nejefektivnějšího operátora na českém trhu.

Společnost RadioMobil se může plně spolehnout na své akcionáře: České radiokomunikace 51 % (během roku 2001 se jejich podíl po uplatnění opce sníží na 39,2 %) a konsorcium CMobil - 49% (resp. 60,8 %). Konsorcium CMobil tvoří: T-Mobil - 100% dceřinná společnost Deutsche Telekom (84,55 %); TIM - Telecom Italia Mobile (12 %); a dále SKS - Spořitelní kapitálová společnost, a. s., TMP - Telekomunikační montáže Praha, a. s., PVT, a. s..

Síť GSM Paegas dnes pokrývá přes 99 % české populace a 99,8 % silnic první třídy. Mobilní telefon mohou zákazníci společnosti RadioMobil používat v sítích 184 operátorů z 83 zemí celého světa (celkem 111 různých lokalit). Během roku 1999 investoval RadioMobil do sítě více než 5,5 miliardy korun a plánuje na rok 2000 investice přesahující 10 miliard. V červnu 2000 využívalo služby Paegas přes 1.350.000 zákazníků. Během prvních šesti měsíců zaregistroval Paegas okolo 500.000 nových zákazníků.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz