Problémy s aktivací, změnami a řešením poruch u služby Pevný internet

Od konce srpna dochází k technickým komplikacím, které mají za následek zhoršenou dostupnost služby Pevný internet pro aktivace a změny nastavení nebo při řešení poruch. Zmíněné problémy vznikly na straně dodavatele pevného připojení pro T-Mobile, společnosti CETIN, jejíž vyjádření uvádíme níže:

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) provedla mezi 26.–29. 8. 2016 rozsáhlý upgrade obchodních a provozních systémů. Jak bylo předem plánováno a oznámeno, následný týden byly upgradované aplikace nedostupné pro obchodní partnery. Počínaje pondělím 5. 9. byl provoz systémů obnoven a nyní probíhá jejich provozní stabilizace. Aktivně jsou sledovány a laděny výkonnostní parametry aplikací a průběžně jsou odstraňovány drobné nedostatky. Ukončení stabilizační fáze předpokládáme do konce září. Současný provoz by už neměl mít negativní dopad na koncové zákazníky našich obchodních partnerů. CETIN děkuje všem svým obchodním partnerům za trpělivost a zároveň se omlouváme koncovým zákazníkům našich obchodních partnerů, pokud na ně situace měla dopad v podobě zpoždění při zřízení služby nebo její změně.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz