T-Mobile obhájil ocenění Podnik podporující zdraví 3. stupně – nejvyšší hodnocení

Soutěž Podnik podporující zdraví pořádal Státní zdravotnický ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Státní zdravotní ústav provedl audit ve společnosti T-Mobile s tím, že se zástupci SZÚ při hodnocení zaměřili na hlavní kritéria z oblasti zdraví a péče o zaměstnance. T-Mobile tak obhájil certifikaci z roku 2012, která platí právě tři roky.

Mezi hlavní kriteria patří například podpora, ochrana a plánování  zdraví na pracovišti, jejich uplatňování a výsledky podpory zdraví, politika firmy, společenská odpovědnost a další.

Dle vyjádření SZÚ se T-Mobile snaží zachovat pocit „rodinné firmy“, zná podrobně své zaměstnance včetně jejich rozdílných charakteristik a potřeb v závislosti na lokalitě a naslouchá potřebám zaměstnanců za jemného usměrňování směrem ke zdravému životnímu stylu.

Ocenění Podnik podporující zdraví 3. stupně pro velké podniky – nejvyšší hodnocení převzala ředitelka HR Uršula Králová v říjnu v Kaiserštejnském paláci v Praze z rukou náměstkyně ministra MUDr. Lenky Tesky Arnoštové.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz