T-Mobile: vyjádření k úniku dat

Rádi bychom zpřesnili informace ohledně pokusu o odcizení a prodej marketingových dat zákazníků T-Mobile, jež zveřejnila MF Dnes.

Bohužel musíme potvrdit, že jeden z našich zaměstnanců se pokusil odcizit a následně prodat zákaznická data. Šlo o člena malého týmu, který se zákaznickými daty běžně pracoval. Ihned po zjištění podezření na trestnou činnost jsme podnikli všechny nutné kroky v součinnosti s Policií České republiky. Zaměstnanci byl bez prodlení zrušen pracovní poměr a bylo zahájeno vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Právě v souvislosti s ním bohužel nejsme oprávněni poskytovat žádné konkrétní informace.

Jde tedy o případ selhání jednotlivce, nikoli o systémovou, či procesní chybu. Díky důkladným bezpečnostním mechanismům jsme byli schopni okamžitě zareagovat a databázi zajistit. Charakter odcizené databáze byl čistě marketingový, nešlo o data lokalizační či provozní, ani o citlivé údaje typu hesel. Jediné nebezpečí, které by hypoteticky mohlo našim zákazníkům hrozit, je případné oslovení nevyžádanými marketingovými nabídkami.

Také bychom rádi vyvrátili spekulace o tom, že únik dat byl spojen s výpadkem signálu 19. 4. Tyto dva incidenty spolu nikterak nesouvisí, z technologického pohledu je taková spojitost naprosto vyloučena.  

„Chci zákazníky ujistit, že jakékoli škodě se podařilo zabránit a zákaznická data jsou v bezpečí,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Důvěra zákazníků a jejich bezpečnost jsou pro nás naprostou prioritou. Přestože jsme při důkladné kontrole neshledali systémové pochybení, znovu celý systém přezkoumáme a zvážíme případné zavedení dalších preventivních opatření.“

O dalším vývoji budeme nadále informovat.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.
T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a její služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test umlaut (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz