Brdy budou bezpečnější

Praha/Brdy, 27.března 2019 - Tři aktivní traumabody na území bývalého vojenského újezdu Brdy byly koncem března uvedeny do provozu. Díky tomu je zajištěno poskytnutí pomoci v místech, kde je slabý nebo žádný telefonní signál. V případě nouze je možné použít tlačítko umístěné na traumabodu a přivolat si tak pomoc. Projekt financoval Plzeňský kraj.

Aktivní traumabody jsou nově umístěny na některých stávajících záchranných bodech Integrovaného záchranného systému, který v Brdech funguje od roku 2014. Jedná se o Padrť, U louky Tři trubky a Křižovatka Nad Čuralem (viz přiložená mapka). Plzeňský kraj financoval pořízení, provoz i servis zařízení. Jde o rozšíření funkčnosti dosavadních tzv. „rescue pointů,“ neboli bodů záchrany. Jde o strategicky umístěná místa v terénu, označená informační tabulkou umístěnou na vertikálním nosiči. Tabulka udává číslo bodu, jeho název, GPS souřadnice a kontaktní údaje na složky IZS. Slouží k lepší orientaci v terénu hlavně v případě, kdy je potřeba pomoc složek IZS.

Dodavatelem celého technologického řešení tlačítek je společnost T-Mobile. Celkové náklady na pořízení tří tlačítek činí 116 160 korun, roční náklady na jejich servis a provoz jsou vyčísleny na 533 610 korun.

„Aktivní traumabody, instalované pro zvýšení bezpečnosti turistů pohybujících se ve volném terénu CHKO Brdy, jsou body, které umožňují přivolání pomoci jinými prostředky než pomocí mobilních sítí GSM. Aktivní traumabod je založen čistě na datové komunikaci mezi volajícím (osoba vyžadující pomoc v terénu) a pracovištěm Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Stiskem tlačítka, obdobně jako u požárního hlásiče, si volající žádá o pomoc, resp. odesílá informaci s požadavkem na zásah,“ vysvětluje náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Jak to funguje?

Pro datový přenos nouzového volání je využita technologie Internet of Things (IoT), která zajišťuje bezpečnost, spolehlivost, dostupnost a odolnost vůči rušení. „Bezdrátovou komunikaci aktivních traumabodů obstarává technologie Sigfox, která propojuje více stanic naráz, a tak je spolu s obrovským dosahem signálu zajištěna redundance a imunita vůči rušení. Provoz tlačítek funguje na baterie, jejichž výdrž je minimálně na pět let,“ popisuje technologické pozadí celého systému Martin Buša, ICT manažer společnosti T-Mobile. Volání nouzovým tlačítkem je napojeno na IS Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, který zajišťuje prostřednictvím svého IS roli komunikačního rozhraní́ se systémem Sigfox a systémy v rámci IZS, prvotně předáním na operační středisko Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, které zajišťuje výjezd na místo.

„Provedení aktivních traumabodů respektuje využití handicapovanými osobami, přístup k nouzovému tlačítku je možný i z invalidního vozíku. Tabulka obsahuje návod pro použití nouzového tlačítka a informace o procesu výjezdu hlídky v češtině i angličtině,“ dodává náměstek Ivo Grüner.

Nouzové tlačítko

Základní komponentou aktivního traumabodu je nouzové tlačítko, které je tvořeno deskou s radiovým modulem, baterií a externí anténou. Uvedené je integrováno do montážní krabice s vysokým stupněm krytí, tj. zamezení průniku vody a prachu. Komunikační modul je propojen kabelem k fyzickému nouzovému tlačítku (bylo zvoleno tlačítko určené k hlášení požáru, které je dostatečně robustní, má dostatečný stupeň krytí a především krycí sklo, které zabraňuje náhodnému stisku).

Parametry tlačítka:

  • nízko příkonový radiový modul kompatibilní se sítí SIGFOX
  • mechanická odolnost, ochrana technologie proti vandalismu
  • odolnost proti povětrnostním vlivům
  • opatření zabraňující náhodnému stisknutí tlačítka, pracovní teplota -40°C až +80°C
  • tlačítko je umístěno na tabulce s popisem funkce ovládacích a signalizačních prvků

Servisní a provozní zabezpečení technologie aktivních traumabodů

Aktivní traumabody, resp. nouzová tlačítka, budou v provozu nepřetržitě. Je zajištěn dohled nad prvky v režimu 24/7 po dobu neurčitou, včetně fyzické kontroly zařízení, která bude prováděna alespoň 1x měsíčně. V případě zjištění závady bude zajištěna oprava do 18 hodin od vzniku poruchy.

Umístění traumabodů:

Padrť, 49°39´40´´N, 13°45´42´´E

U louky Tři trubky, 49°41´45´´N, 13°48´09´´E

Křižovatka Nad Čuralem, 49°43´11´´N, 13°48´14´´E


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.
T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a její služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test umlaut (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz