ČESKÉ HŘBITOVY ČEKAJÍ RUŠNÉ DNY. TŘI ČTVRTINY ČECHŮ SI PŘIPOMÍNÁ DUŠIČKY, HALLOWEEN NAOPAK LIDÉ TÉMĚŘ NEŘEŠÍ, ZJISTIL PRŮZKUM T-MOBILE

  • Dvě třetiny Čechů o dušičkovém víkendu zamíří více než na jeden hřbitov, již o uplynulém víkendu návštěvnost hřbitovů stoupla průměrně o 70 %
  • Téměř tři čtvrtiny Čechů na hřbitově nechávají svůj mobil zcela bez povšimnutí
  • Podle analýzy dat z mobilní sítě T-Mobile lidé navštěvují nejvíce hřbitov na pražských Olšanech a Ústřední hřbitovy v Olomouci a Ostravě 

29. října 2018 - Miliony návštěvníků dorazí v následujících dnech na české hřbitovy. „Dušičkový víkend“, který letos připadne na 3. a 4. listopadu, totiž patří tradičně k obdobím s celoročně nejvyšší návštěvností hřbitovů v Česku. Připomínání si zesnulých totiž patří mezi zvyky, které Češi tradičně dodržují. Podle exkluzivního průzkumu, který pro společnost T-Mobile zpracovala agentura IPSOS, plánuje celkem 78 % lidí v následujících dnech navštívit hroby svých blízkých zesnulých, dvě třetiny dotazovaných dokonce pojede na dva či více hřbitovů. Dalších 13 % Čechů pak na Dušičky zůstává doma, kde si ovšem 2. listopadu večer zapálí svíčku a zavzpomíná na své zemřelé. Pouze necelá desetina (9 %) Dušičky nijak neslaví, ani si je nepřipomíná. Říjnového průzkumu pro společnost T-Mobile se zúčastnilo 525 respondentů z celé České republiky.

Z průzkumu vyplývá, že tradice navštěvování hřbitovů je v Česku dost silná. Téměř polovina lidí (45 %) navštěvuje hroby svých blízkých pravidelně alespoň 4x ročně. Každý desátý Čech pak chodí na hřbitov nejméně jednou za měsíc. Už samotný den Dušiček, tedy 2. listopad, přivádí na hřbitovy velké množství návštěvníků, často až ze stovky kilometrů vzdálených míst. Třetina dotazovaných uvedla, že během víkendu ujede kvůli návštěvě hřbitovů více než 50 km, každý 13. Čech dokonce o dušičkovém víkendu najezdí více než 250 km. Více než 20 % lidí pak navštíví tři a více hřbitovy.

„V našem průzkumu jsme zjišťovali i to, jak to lidé mají na hřbitovech s mobilními telefony. A výsledky nás příjemně překvapily,“ říká Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace a tisková mluvčí T-Mobile „73 % Čechů si telefonu na hřbitově vůbec nevšímá, dalších 24 % je bere do ruky pouze tehdy, když jim zrovna někdo zavolá. Pouze 1,3 % Čechů si obzvláště na Dušičky hřbitovy fotí a tyto fotky pak sdílí na sociálních sítích,“ dodává Kemrová.

 

Nejnavštěvovanější hřbitovy jsou v Praze, Olomouci a Ostravě

T-Mobile se letos rozhodl doplnit výsledky výše zmíněného výzkumu o analýzu mobility Čechů v době okolo Dušiček. Ta vychází z anonymizovaných dat z mobilní sítě operátora, který se zaměřil na 10 největších hřbitovů v Praze a v krajských městech nad 100 000 obyvatel. „Měření v uplynulých dvou víkendech před Dušičkami prokázala, že nejvíce lidí chodí na Olšanské hřbitovy v Praze. V první trojce nejnavštěvovanějších hřbitovů se umístily též Ústřední hřbitovy v Olomouci a v Slezské Ostravě,“ říká Filip Marek, expert na Big data ve společnosti T-Mobile. Podle něj byl patrný nárůst návštěvnosti hřbitovů již ve srovnání uplynulých dvou víkendů. „S blížícími Dušičkami byly všechny měřené hřbitovy navštěvované více. Nárůst mezi posledními dvěma říjnovými víkendy byl v průměru 70 %, v Olomouci dokonce 150 % a v Ostravě 107 %,“ doplňuje Marek. Měřit návštěvnost hřbitovů bude T-Mobile i během dušičkového víkendu. Pravidelní návštěvníci hřbitovů tak budou moci zjistit, kterou hodinu příští rok zvolit k návštěvě tak, aby měli co nejmenší potíže s parkováním a mohli se svými zesnulými pobýt ve větším soukromí. Výsledky analýzy mobility během Dušiček zveřejní T-Mobile během prvního listopadového týdne. 

Do kostela chodí stejně lidí jako ve velké svátky, halloweenských aktivit se účastní asi 25 % Čechů

T-Mobile ve svém průzkumu zjišťoval ale i další údaje, včetně propojení oslav Dušiček s původním křesťanským zaměřením, nebo rostoucí oblibu, které se u nás začíná těšit „konkurenční“ Halloween. Průzkum tak třeba ukázal, že celých 11 % Čechů zajde o Dušičkách také na mši do kostela. To ve srovnání se statistikami ČSÚ i vlastními statistikami Katolické církve mimo jiné znamená, že do kostelů na Dušičky často přicházejí i lidé, kteří běžně bohoslužby nenavštěvují.

A jak to mají Češi s Halloweenem? Oproti Dušičkám, které jsou napříč populací vnímány jako zavedená tradice, je Halloween často vnímaný jako „americký“ svátek. A dlužno dodat, že v Česku ani přes řadu amerických pohádek a filmů vztažených k Halloweenu není tento svátek příliš „vítaný“. Přes polovinu (55 %) respondentů uvádí, že Halloween nijak nereflektují ani neslaví. Jinak je tomu však v domácnostech s dětmi. Každý pátý respondent zaznamenal, že jeho děti k Halloweenu něco dělají ve škole či školce, každý dvacátý potom osobně s dětmi zavítá na nějakou halloweenskou akci. Co se v Česku z Halloweenu ujalo nejvíc, je však vyřezávání dýní. To dnes dělá zhruba 15% Čechů. Halloween v jeho soudobé anglosaské podobě slaví jen každý 30. člověk. 

Background – Jak vznikl svátek Dušiček?

A jak je to vlastně se spojením Dušiček a křesťanství? Dušičky v současné podobě, jako památku zesnulých, ustanovil v roce 998 našeho letopočtu clunyjský opat Odilo. Vedla ho k tomu snaha čelit přetrvávajícím pohanským obřadům na oslavu keltského svátku Samhain, který v keltském kalendáři dával jméno i nadcházejícímu měsíci. Z Francie se přitom tento zvyk dostal i do Česka, kde také původní „pohanský“ svátek rovněž nahradil.

Samhain se slavil totiž patrně i u nás. Kromě Keltů, kteří rovněž po nějaký čas pobývali na našem území, jeho obdobu vyznávali totiž i Slované. Oba tyto kmeny věřily, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými duchy a věřily, že v magickou noc z 31. října na 1. listopadu, kdy se dodnes slaví Halloween, se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Proto v tuto noc zapalovaly ohně, na ochranu. Slované však ještě navíc pořádali i rituální hostiny na připomínku a počest svých zesnulých, a to přímo na nekropolích. Právě tady se zrodila myšlenka zajít na Dušičky na hřbitov. Jenže zatímco v Česku se ujala spíše novodobá francouzská podoba opata Odila, v anglosaských zemích stále probíhají v relativně nezměněné podobě původní keltské oslavy, a to pod názvem Halloween. Ten však paradoxně pochází právě z Dušiček. Kolem roku 1745 vznikl zkrácením slov Hallows’ Evening, neboli večera svatých.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz