H1: EKONOMICKÁ STABILITA, PRUDKÝ RŮST DAT A INOVACE

  • Stabilní finanční výsledky
  • Prudký nárůst objemu přenesených dat, růst sms i volání
  • Podpora lidem v nouzovém stavu i firmám v restartu podnikání
  • Připravená letní kampaň na pomoc cestovnímu ruchu v ČR

Praha, 13. srpna 2020 – První polovinu roku 2020 významně ovlivnila epidemie koronaviru a její dopady na životy lidí a hospodářský rozvoj. V prvním čtvrtletí se společnost T-Mobile CZ zaměřila na zvládnutí situace samotné a nabízela neomezená mobilní data lidem i firmám a další spolehlivá řešení pro plynulý přechod do režimu práce z domova. Ve druhém čtvrtletí se operátor rozhodl pomoci znovu nastartovat ekonomiku. Zavedl speciální balíček podpory firemním zákazníkům a připravil speciální letní kampaň #spolupomagentove, která pomáhá zmírnit dopady krize na odvětví cestovního ruchu v ČR.

„Plně si uvědomujeme, jak jsou v této náročné době důležité integrované a spolehlivé telekomunikační služby, a cítíme povinnost pomoci našim zákazníkům překonat vážné problémy, kterým v důsledku koronavirové krize čelí,“ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel společnosti T-Mobile pro Českou republiku a dodává: „Informační a komunikační služby pomáhají lidem zůstat v kontaktu a zajistit vše potřebné navzdory okolnostem, kdy je nutné v osobních i pracovních vztazích zachovávat nezbytný odstup.“

Přes obtížnou situaci T-Mobile představil několik výhodných nabídek pro koncové zákazníky, pokračoval v pokrývání pražského metra signálem LTE, nebo dále rozšiřoval svoji optickou síť. Nově letos zpřístupnil optickou síť s rychlostí až 1 Gb/s dalším téměř třiceti tisícům domácností, například v Benešově, Břeclavi, Zlíně a naposledy v Prachaticích. V Ostravě také vybudoval první privátní kampusovou 5G síť v ČR, a to ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou Univerzitou Ostrava a společností Ericsson. 

Zákazníci

Mobilní služby: K 30. červnu 2020 používalo mobilní služby T-Mobile více než 6,2 milionu zákazníků. Již téměř 58% báze tvoří zákazníci se smlouvou. Počet zákazníků využívajících předplacenou kartu v čase mírně klesá; naopak dvouciferně roste obliba M2M SIM karet pro chytrá zařízení, jejichž počet již přesáhl půl milionu.

Vysokorychlostní pevné připojení: V první polovině roku 2020 využívalo pevné služby, včetně xDSL, Pevného internetu vzduchem nebo Pevného internetu do zásuvky 356 000 zákazníků; tedy o 22,8% více než ve stejném období roku 2019.

TV: T-Mobile TV na IPTV nebo satelitních platformách používá téměř 179 000 zákazníků, meziročně o 58,4% více.

V tisícíchH1 2019H1 2020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Zákazníci – mobilní služby6 2246 2390,2 %
Tarifní 3 586 3 595 0,3 %
Předplacené karty 2 162 2 113 -2,3 %
M2M 476 530 11,3 %
Přírůstek / úbytek zákazníků – mobilní služby37-26n/a
Tarifní 27 4 -85,2 %
Předplacené karty -26 -60 n/a
M2M 37 30 -18,9 %
Zákazníci – fixní broadband29035622,8 %
Zákazníci – TV11317958,4 %
Provozní výsledky

Provozní výsledky si udržely trend započatý během nouzového stavu: lidé využívali telekomunikační služby intenzivněji, aby byli v kontaktu se svými rodinami a přáteli, měli přístup k potřebným informacím a mohli vzdáleně pracovat nebo studovat.Počet volaných minut se meziročně zvýšil o 11,5 %, počet SMS o 32,6 % a přesáhl 2,6 miliardy. Celkový objem přenesených dat vzrostl ještě výrazněji: mobilní a fixní datový přenos meziročně o 60 %, objem dat přenesených pouze v mobilní síti se ve srovnání se stejným obdobím 2019 více než zdvojnásobil.

SpotřebaH1 2019H1 2020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Minuty (milion) 5 912 6 593 11,5 %
SMS (milion) 2 002 2 655 32,6 %
Data (TB) – mobilní síť 34 923 76 290 118,5 %
Data (TB) – konvergované služby 135 617 217 189 60,1 %

Mobilní data zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu

Mobilní a pevná data zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu + Pevný internet vzduchem + Pevný internet do zásuvky

Finanční ukazatele

I přes výjimečně náročné období se celkové tržby z mobilních a pevných služeb včetně prodeje hardwaru v první polovině roku 2020 mírně zvýšily na 13,7 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,2%. Mírný pokles ukazatele EBITDA je způsoben vyššími náklady na zvládnutí situace kolem koronaviru. Celkové výsledky potvrzují dobrý výkon společnosti.

Finanční ukazatele  (v milionech Kč)H1 2019H1 2020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Celkové tržby 13 416 13 706 2,2 %
EBITDA After Lease 5 671 5 643 -0,5 %

Celkové tržby vykázány bez ICSS (samostatná jednotka mezinárodní DT organizace). EBITDA After Lease zohledňuje mezinárodní účetní standard IFRS 16. Údaje byly zpětně upraveny.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz