LTE síť T-Mobile získává inteligenci od Cisca

Nové zařízení ASR 5000 se stane stěžejní součástí sítě čtvrté generace 

Praha 16. dubna 2013 – Společnost Cisco dnes oznámila, že telekomunikační operátor T-Mobile si vybral řešení Cisco ASR 5000 jako technologické srdce pro svou síť čtvrté generace. Veškerá mobilní data nové sítě LTE, ale i existujících 2G a 3G sítí potečou přes toto zařízení.  T-Mobile díky němu bude moci mimo jiné optimalizovat přenos videa a nabídnout svým zákazníkům bohatší multimediální služby. Řešení bude implementováno v průběhu letošního roku a zákazníkům přinese vyšší přenosovou kapacitu, nové inteligentní služby a rychlejší přístup k mobilnímu internetu. 

Podle předpovědi studie Visual Networking Index společnosti Cisco vzroste objem mobilních dat v příštích pěti letech 13krát a v roce 2017 dosáhne celkového ročního objemu 134 exabajtů. Tento růst je způsoben mimo jiné očekávaným prudkým nárůstem počtu mobilních zařízení připojených k internetu. V roce 2017 by jich podle této studie mělo být více než 10 miliard. Dále také poroste podíl přenášeného videa v mobilních sítích, který v roce 2017 podle studie dosáhne 66 %. Pro mobilní operátory je tak velmi důležité, aby se na nárůst poptávky po rychlém mobilním internetu připravili. 

„T-Mobile si Cisco ASR 5000 vybral s ohledem na jeho vysokou spolehlivost a kvalitu, která je u naší datové sítě naprosto nezbytná. Řešení nám také umožňuje do budoucna zabezpečit dostatečnou kapacitu pro poskytování nejrychlejšího mobilního internetu našim zákazníkům.“ řekl Vlado Klein, pověřený technický ředitel T-Mobile. 

Cisco ASR 5000 je součástí Next Generation Network (NGN) architektury, jejímž primárním cílem je poskytnout operátorům optimální řešení pro rozvoj jejich sítí. Investicí do NGI architektury může společnost T-Mobile v České republice pružně rozšiřovat svoji mobilní širokopásmovou síť čtvrté generace tak, aby zajistila vysoce kvalitní služby i při očekávaném prudkém nárůstu počtu inteligentních mobilních zařízení v síti a rostoucí poptávce po nových mobilních, zejména multimediálních, službách. 

ASR 5000 je řešení speciálně vyvinuté pro zajištění komplexních služeb v mobilní síti a T-Mobile jím kompletně nahradí svou původní starší platformu. Jde o robustní zařízení se širokou škálou inteligentních multimediálních služeb. Tyto funkce jsou nezbytné pro zajištění personalizovaných služeb a běhu aplikací pracujících v reálném čase. Soustředěním mnoha funkcí do jediného robustního zařízení, jakým je ASR 5000, se sníží režie signalizace v síti T-Mobile, rozprostře se správa spojení a zajistí se tak optimální využití vlastností řídící a uživatelské vrstvy. S rostoucími požadavky na síť bude společnost T-Mobile také schopna pružně rozšiřovat kapacitu sítě.  

Kontaktní osoby: 
Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369
Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

O Cisco Systems
Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.
Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.
Cisco, Cisco Systems, Networking Academy a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz