MOBILNÍ OPERÁTOŘI SE VZDÁVAJÍ POPLATKŮ NA DÁRCOVSKOU SMS

Praha, 4. září 2013 – Dárcovské SMS jsou velmi oblíbenou formou dárcovství a českým fenoménem. Ročně jsou jich odeslány miliony na nejrůznější dobročinné účely. Právě v souvislosti s touto charitativní podporou se mobilní operátoři rozhodli definitivně vzdát částek, které pokrývaly náklady a administrativu na tyto SMS, a zvýšit tak objem finančních prostředků určených na různé humanitární projekty. 

Zatímco dosud šlo na konkrétní neziskový projekt 27 Kč z 30 Kč, které dárcovské SMS stojí, nyní se věnovaná částka od všech zákazníků zvýší na 28,50 Kč. Zbylá suma 1,50 Kč, která představuje náklady spojené s provozem a administrací této dobročinné služby, připadá i nadále poskytovatelům služby.

SPOLEČNÝMI SILAMI 

„Stále přemýšlíme, jak ještě více přispět společnosti,“ vysvětluje Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a doplňuje: „Intenzivní veřejná diskuse v červnu tohoto roku nás inspirovala k rozhodnutí poskytovat tuto prospěšnou službu zcela zdarma, poplatek si tak neúčtujeme již od 1. června tohoto roku.“ 

„Jsme velmi rádi, že se podařilo této dohody dosáhnout. Považujeme za přirozené podporovat dobré skutky zákazníků O2, a proto jsme se rozhodli plně pokrývat naše náklady spojené s touto službou. Díky tomu se nyní k neziskovým organizacím dostane ještě více prostředků,“ uvádí Dana Dvořáková, ředitelka firemní komunikace společnosti Telefónica Czech Republic. „Tento krok naprosto odpovídá naší strategii odpovědného podnikání,“ dodává. 

„Chceme tímto krokem ještě více podpořit dárcovství v České republice,“ říká Přemysl Filip, Senior manažer společenské odpovědnosti Vodafone. 

„Velmi vítáme tento vstřícný krok mobilních operátorů,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, a dodává: „Projekt od svého počátku respektoval zásadu minimálních nákladů na svoje fungování a díky tomuto rozhodnutí se z dárcovských SMS stane ještě efektivnější nástroj pro účinné mobilní dárcovství. Zbylá částka ve výši 1,50 korun i nadále pokrývá veškeré technické zajištění ze strany providera, podporu neziskovým organizacím a administrativní zázemí projektu.“

DÁRCOVSKÁ SMS JE ČESKÝM FENOMÉNEM  

Za více než devět let své existence přinesl velmi úspěšný projekt dárcovských SMS českým neziskovým organizacím na veřejně prospěšné a dobročinné projekty přibližně 430 milionů korun. 

V posledních letech byl nejsilnější rok 2010, kdy zákazníci všech tří operátorů odeslali nejen v rámci povodní na Moravě a zemětřesení na Haiti 2 256 690 darovacích SMS. Tím na účtech neziskových organizací zajišťujících charitativní projekty a humanitární pomoc přibylo téměř 61 milionů korun.

Dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců – občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie v České republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Systém dárcovských SMS je naprosto ojedinělý. Česká republika je první zemí, kde služba funguje, další zapojené země jsou Slovensko a Bulharsko. Dárcovské SMS byly nominovány na cenu GSM Awards, a to v kategorii "Nejlepší služba v oblasti rozvoje komunity", a v rámci mezinárodní Ceny Asociace mobilní komunikace (GSM Association Award) v Cannes, byly české DMS vyhlášeny jedním ze čtyř nejlepších veřejně prospěšných projektů v oblasti GSM.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz