PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2020: T-MOBILE NA VAŠÍ STRANĚ

  • Řada služeb a výhod na pomoc občanům a firmám v nových životních a pracovních podmínkách
  • Stabilní finanční výsledky, výrazně vyšší provoz  
  • Výstavba optické sítě v rekordním tempu

Praha, 14.května 2020 – První čtvrtletí 2020 bylo pro nás všechny náročné kvůli koronavirové krizi. T-Mobile CZ se zaměřil na podporu koncových i firemních zákazníků svými spolehlivými službami: mimo jiné nabídl neomezená mobilní data zdarma, vylepšil televizní nabídku a pomáhal nevládním organizacím, zdravotním či sociálním institucím se zajištěním potřebného připojení k internetu. TMCZ se navíc podařilo udržet pozitivní ekonomickou trajektorii zahájenou v loňském roce, přičemž se ukázalo, jak důležité jsou integrované a vysoce spolehlivé telekomunikační služby nejen v této náročné době. Nicméně významnější dopady nouzového stavu je možno očekávat v následujících měsících.

„Krize ukázala, do jaké míry je naše společnost závislá na vysoce kvalitních telekomunikačních službách. Jsme velmi hrdí na nasazení každého našeho zaměstnance i našich dodavatelů v podpoře zákazníků,“ říká Jose Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile CZ a Slovak Telekom a dodává: „Navzdory významnému dopadu, jímž nová situace ovlivňuje naše podnikání, jsme v budoucnu odhodláni pokračovat v investicích v České republice, především pak do sítí a do zlepšování služeb. Naše odvětví je ve srovnání s dalšími odolnější, a my si uvědomujeme, jak důležité je v investování do budoucnosti pokračovat.“

Vedle reakce na aktuální situaci se T-Mobile snažil pokračovat v zavádění celostátní optické sítě a v březnu dosáhl měsíčního rekordu v počtu FTTH připojení. Celkem operátor v prvním čtvrtletí připojil 10 300 domácností, nejvíce pak v Praze, Mělníku, Ústí nad Labem a Šumperku.

Zákazníci

Mobilní služby: K 31. březnu 2020 využívalo mobilní služby T-Mobile téměř 6,3 milionu zákazníků, přičemž rozdělení mezi smluvními a předplacenými základnami zůstává víceméně stejné: 57 % z celkového počtu tvoří smluvní zákazníci, 42 % majitelé předplacených karet. Počet M2M SIM karet meziročně vzrostl o 14 % na 512 000 a představuje 8 % z celé zákaznické báze.

Vysokorychlostní pevné připojení: V prvním čtvrtletí roku 2020 využilo pevné služby, včetně xDSL, Pevného internetu vzduchem nebo Pevného internetu do zásuvky 350 000 zákazníků tedy o 27,7 % více než ve stejném období roku 2019. 

TV: Televizní služby T-Mobile používá téměř 171 000 zákazníků, tedy o 69,3 % meziročně více.

V tisícíchQ1 2019Q1 2020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Zákazníci – mobilní služby6 1866 2671,3 %
Tarifní 3 580 3 602 0,6 %
Předplacené karty 2 156 2 153 -0,1 %
M2M 449 512 14,0 %
Noví zákazníci – mobilní služby-22n/a
Tarifní 21 11 -47,6 %
Předplacené karty -32 -20 n/a
M2M 10 12 20,0 %
Zákazníci – fixní broadband27435027,7 %
Zákazníci – TV10117169,3 %
Provozní výsledky

Provozní výsledky byly silně ovlivněny stavem nouze: lidé využívali telekomunikační služby intenzivněji, aby byli v kontaktu se svými rodinami a přáteli, měli přístup k potřebným informacím nebo aby na dálku pracovali a studovali.

Počet volaných minut se meziročně zvýšil o 9,9 %, počet SMS o 45,8 % na 1,4 miliardy. Objem přenesených dat rostl ještě výrazněji: celkový datový provoz vzrostl meziročně o 60 %, objem čistě mobilních dat se ve srovnání se stejným obdobím 2019 více než zdvojnásobil.

SpotřebaQ1 2019Q1 2020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Minuty (milion) 2 934 3 224 9,9 %
SMS (milion) 973 1 419 45,8 %
Data (TB) – mobilní síť 15 566 32 666 109,9 %
Data (TB) – konvergované služby 65 396 104 646 60,0%

Mobilní data zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu
Mobilní a pevná data zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu + Pevný internet vzduchem + Pevný internet do zásuvky

Finanční ukazatele

Přes výjimečnou situaci dosáhly celkové tržby z mobilních a pevných služeb včetně prodeje hardwaru v Q1 2020 více než 6,8 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 3,1 %. Výsledky potvrzují dobrý výkon společnosti a její pozici jedničky na českém trhu.

Finanční ukazatele  (v milionech Kč)Q1 2019Q1 2020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Celkové tržby 6 609 6 815 3,1 %
EBITDA After Lease 2 744 2 805 2,2 %

Celkové tržby vykázány bez ICSS (samostatná jednotka mezinárodní DT organizace). EBITDA After Lease zohledňuje mezinárodní účetní standard IFRS 16. Údaje byly zpětně upraveny.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz