T-MOBILE A CETIN VYBUDUJÍ SPOLEČNĚ NEJMODERNĚJŠÍ INFRASTRUKTURU PRO RYCHLÝ OPTICKÝ INTERNET PRO STOVKY TISÍC DOMÁCNOSTÍ

  • Společný projekt zajistí přístup k nejmodernější optické síti FTTH s GPON technologií

Praha, 17. prosince 2020 – Zástupci společností T-Mobile Czech Republic a CETIN podepsali smlouvu o společném investičním projektu, jehož cílem je pokrytí stovek tisíc tuzemských domácností a firem nejmodernější optickou sítí během následujících let, a to nad rámec již probíhající rozsáhlé individuální výstavby. Vybudovaná infrastruktura bude k dispozici zákazníkům v pokrytých oblastech, ať už přímo od T-Mobile nebo prostřednictvím velkoobchodních partnerů společnosti CETIN.

Česká republika patří mezi země s nejkomplexnějším pokrytím mobilními sítěmi, jejichž kvalita se řadí k těm nejlepším na celém světě. Naopak rozšíření optických sítí, které jsou nezbytné pro digitalizaci Česka a skutečnou gigabitovu společnost, je zatím nedostatečné. Podle indexu DESI jsou pevné sítě s velmi vysokou kapacitou, kam se řadí i optika, dostupné jen pro 29 % domácností, což je pod průměrem zemí Evropské unie. Společnosti T-Mobile Czech Republic a CETIN jsou si této situace vědomy a rozhodly se významnou měrou přispět k rozvoji FTTH připojení v České republice. 

„Česká republika si zaslouží mnohem lepší pokrytí ‚skutečnou‘ optickou infrastrukturou. Ta je kritická pro zajištění konkurenceschopnosti země v nové digitální éře. Pandemie nám ukázala, jak nezbytný je skutečně vysokorychlostní přístup k internetu. Náš závazek přinášet zákazníkům ty nejlepší služby a zákaznickou zkušenost nadále trvá a je v současnosti o to naléhavější,“ říká José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Obě společnosti jsou přesvědčeny, že společný investiční projekt výstavby optické sítě FTTH (Fiber-To-The-Home) přispěje k mnohem větší dostupnosti optického internetu pro domácnosti nad rámec toho, čeho by každá smluvní strana mohla dosáhnout individuálně. Společně investovaná nejmodernější optická síť bude proto dostupná i v lokalitách, ve kterých by jednotliví operátoři samostatně neplánovali výstavbu. T-Mobile nespoléhá při rozšiřování pokrytí optickou sítí pouze na vlastní výstavbu, ale je otevřen nejrůznějším formám spolupráce s partnery, kterých jsou v současnosti téměř tři desítky.

Spolupráce přinese výhody všem: České republice, životnímu prostředí a konkurenčnímu prostředí a přinese významné synergické efekty. „Budujeme pro Česko infrastrukturu na dalších ‚sto let‘. To vyžaduje značné investice, stavební kapacity, zvládnutí náročného procesu stavebního řízení… Společný projekt je tak logickým řešením. Jsme spolehlivými partnery a tento úkol má pro nás velkou důležitost. Společnými silami jej dokážeme dokončit efektivněji a rychleji,“ uzavírá José Perdomo Lorenzo.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, má téměř 6,2 milionu mobilních zákazníků. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení či partnerská řešení nejen pro firmy, ale i instituce a individuální zákazníky. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře) a www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz