T-MOBILE BUDE MÉDIA I NADÁLE PLÁNOVAT A NAKUPOVAT PŘES MEDIACOM PRAHA

Společnost T-Mobile Czech Republic dokončila výběr agentury pro plánování a nákup médií. Vítězem výběrového řízení, které probíhalo ve spolupráci s partnery z mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, se stala agentura MediaCom Praha z mediální sítě GroupM. MediaCom Praha počínaje 1. lednem 2018 naváže na spolupráci s operátorem probíhající kontinuálně od roku 2005.

Výběrové řízení probíhalo společně pro 13 evropských dceřiných společností Deutsche Telekom s cílem zavést pro oblast placených médií inovativní a progresivní provozní model. Změna je nezbytným předpokladem k tomu, aby mediální aktivity skupiny obstály i v budoucnu a aby si skupina udržela a posílila svou vedoucí pozici v reakci na probíhající digitalizaci marketingové komunikace a mediálních ekosystémů. Jednotlivé oblasti budou mít i nadále v gesci jednotlivé dceřiné společnosti v rámci skupiny samy, aby byla zajištěna flexibilita a zohledněny lokální potřeby a požadovaný rozsah služeb.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s více než 6,2 miliony zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz