T-Mobile navázal spolupráci s Transparency International ČR

T-Mobile jako první mobilní operátor v České republice navázal spolupráci s Transparency International ČR (TI) a stal se firemním členem Klubu Transparency International. Tento klub sdružuje společnosti a jednotlivce, kteří považují korupci za vážný problém a aktivně proti ní bojují.

„Transparency International svou činností znatelně přispívá k omezování korupce po celém světě. Jsme rádi, že můžeme tuto organizaci podpořit,“ říká ředitel právního útvaru T-Mobile Miroslav Uřičař a dodává: „V T-Mobile máme vytvořen fungující Compliance management systém pro prevenci korupce a interních podvodů. Jeho důsledným uplatňováním posilujeme naši firemní kulturu a současně naši pozici důvěryhodného partnera v obchodním prostředí.“

„Klub Transparency International přivítá významného firemního člena a silného hráče, který pomůže efektivně bojovat proti korupci v České republice. Jsme velice rádi, že společnost T-Mobile má jako jedny z hlavních priorit prevenci korupce a compliance a těšíme se na naši spolupráci v rámci Klubu TI," konstatuje ředitel TI David Ondráčka.

Spolupráce bude pokračovat formou výměny informací a zkušeností v oblasti prevence a potírání korupce. T-Mobile představí TI konkrétní opatření, která v této oblasti interně aplikuje, a bude s organizací diskutovat další možná vylepšení systému na základě jejích poznatků z dosavadní činnosti.

T-Mobile partnerstvím s TI naplňuje jeden z cílů compliance v rámci skupiny Deutsche Telekom, kterým je dosažení co možná nejvyšší míry transparentnosti, otevřenosti a mravní integrity, zejména v souladu s antikorupčními pravidly. Rizika spojená s porušením těchto pravidel jsou vysoká a způsobené škody mohou být nevyčíslitelné.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz