T-Mobile otestoval technologii SIC s potenciálem využití v síti 5G

SIC umožňuje současnou obousměrnou komunikaci na stejné frekvenci
Celosvětově první test technologie SIC v reálném prostředí
Spolupráce T-Mobile, Deutsche Telekom a Kumu Networks

T-Mobile ve spolupráci se společnostmi Deutsche Telekom a Kumu Networks uskutečnil na přelomu srpna a září 2015 v Praze celosvětově první test technologie SIC v reálném operátorském prostředí. Tato technologie má umožnit plně obousměrnou komunikaci na jedné frekvenci ve stejném čase s potenciálem využití pro budoucí síť 5G nebo třeba pro snazší připojení malých buněk do stávajících sítí.

„Jsem rád, že jsme stáli u prvního testu technologie, která může být součástí budoucí sítě 5G, v reálném operátorském prostředí,“ říká technologický ředitel T-Mobile Vladimír Klein a dodává: „Díky tomuto experimentu jsme lépe pochopili potenciál SIC pro možné využití v 5G.“

V mobilních sítích probíhá vysílání a příjem signálu dvěma různými způsoby: na dvou odlišných frekvencích ve stejném čase, nebo na jedné frekvenci, ale v různých časových intervalech. Technologie SIC firmy Kumu Networks přináší možnost současného vysílání a příjmu signálů na stejné frekvenci a jejími hlavními výhodami jsou možné zvýšení efektivity využití spektra a kapacity mobilní sítě. Před uskutečněním experimentu v Praze probíhalo testování SIC pouze v laboratorních podmínkách.

Test proběhl pod hlavičkou projektu 5G:haus, v jehož rámci se skupina Deutsche Telekom spolu s předními výzkumnými a průmyslovými partnery věnuje vyhodnocování možností sítě 5G a testování technologií potenciálně využitelných v této síti. Spolupráce Deutsche Telekom a Kumu Networks byla oznámena letos v březnu.

Současná plně obousměrná komunikace v jednom pásmu nabízí bohatou sadu možných aplikací. V síťové architektuře 5G by měla umožnit efektivní začlenění nových rádiových funkcí, například pro dosažení vyšší spektrální účinnosti a zvýšení kapacity sítě. Přináší ale také výhody pro stávající mobilní sítě – s její pomocí lze například vyřešit problém připojení malých buněk, neboť umožňuje opětovné využívání spektra, jež běžně slouží výhradně koncovým uživatelům. Díky tomu by operátoři mohli snáze instalovat malé buňky dokonce i v místech, kde by to jinak nebylo možné kvůli chybějícímu připojení k mobilní síti.

Kumu Networks je průkopníkem v používání a rozvoji technologie obousměrné komunikace na stejné frekvenci ve stejném čase. Produkty této společnosti financované investory NEA, Khosla Ventures a Third Point Ventures zdvojnásobují účinnost bezdrátového spektra a jsou považovány za základ nově vznikajícího standardu 5G.


 
O společnosti

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionu zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu, provozuje již více než 1 042 5G vysílačů a svou sítí páté generace pokrývá 21 % obyvatel ČR. Jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka také budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.

Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.

T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou z priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. Kromě naplňování konkrétních cílů v rámci iniciativy Green Deal se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje i na zmírnění digitální propasti a mentální wellbeing a podporu společensky zodpovědných aktivit. Vůči společnosti jako celku pak přijal auditovatelný závazek, že do konce roku 2024 budou mít jeho CSR aktivity přímý dopad na 555 200 jedinců. Společnost cíleně podporuje neziskové organizace i jednotlivce, pomáhá při mimořádných událostech a její zaměstnanci se pravidelně zapojují do řady dobrovolnických aktivit po celé ČR.
T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a její služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test UMLAUT (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz

X