T-MOBILE: PETR JONÁK JMENOVÁN DO NOVÉ ZŘÍZENÉ POZICE ŘEDITELE KORPORÁTNÍCH A VNĚJŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Praha, 1. června 2020 - Od 1. července 2020 se členem magentového týmu stává Petr Jonák (39), který byl jmenován na nově zřízenou pozici ředitele pro korporátní a vnější záležitosti. Ve své funkci bude přímo podřízen Jurajovi Bónovi, výkonnému řediteli T-Mobile Czech Republic a.s., a bude úzce spolupracovat s vedením společnosti a dalšími strategickými orgány a útvary.

Petr Jonák vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a absolvoval exekutivní program na IMD Business School. Pět let strávil v médiích v ekonomickém zpravodajství ČTK, později jako zpravodaj Agentury v Bruselu a nakonec jako redaktor Hospodářských novin. Od roku 2006 do roku 2009 se věnoval vládním záležitostem a CSR ve společnosti Škoda Auto. Následně strávil sedm let v investiční skupině BXR, kde vedl vnější vztahy skupiny a byl také členem top managementu společností, do nichž skupina investovala (např. dopravní skupina AWT či těžební společnost NWR). Do T-Mobile Jonák přichází z Coca-Cola HBC Česká republika a Slovensko, kde od roku 2016 pracoval jako ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost.

 „Jsem opravdu rád, že se Petr Jonák stane posilou našeho týmu, “ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile CZ, a doplňuje: „Profesionál jeho zkušeností a reputace bude zcela jistě velkou posilou při naplňování jak strategie firemní, tak vnějších vztahů.”   

Ve své nové roli bude Petr Jonák zodpovědný za řízení Public Affairs a externí komunikace. “Velmi se těším na novou misi v T-Mobile. Telekomunikace jsou rychle se měnícím odvětvím, které bude mít na naše životy stále větší pozitivní dopad. Krize kolem koronaviru nám ukázala, jak digitální technologie změní způsob našeho života a jak nastupující hyperkonektivita a internet věcí mohou transformovat naši zdravotní péči, bezpečnost a mobilitu. Ve své roli chci podporovat zásadní orientaci naší společnosti na zákazníka a přispívat k tomu, aby se T-Mobile stal tím nejlepším partnerem pro zákazníky, státní a místní správu i komunity,” říká Petr Jonák.

Od roku 2015 je Petr Jonák členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde je v současnosti zodpovědný za vnitřní trh EU, ochranu spotřebitele a udržitelnost. Je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a akademické rady Compliance Academy.

Petr Jonák se dlouhodobě zajímá o propojování různých světů (byznysu, veřejné správy, akademického sektoru, neziskových společností nebo umění); spolupodílel se na založení středoevropské pobočky Aspen Institutu, kde byl také členem dozorčí rady.

 


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz