T-MOBILE V ROCE 2017: STABILNÍ MOBILNÍ JEDNIČKA, SILNĚJŠÍ POZICE VE FIXNÍM PŘIPOJENÍ

Noví zákazníci T-Mobile: 128 tisíc mobilních, 35 tisíc s fixním připojením, 25 tisíc pro T-Mobile TV
Celkové tržby vzrostly meziročně o téměř 2,2 %, potvrzení návratu k růstu z předchozího roku
Investice do technologií a služeb pro zákazníky ve výši téměř 4 miliard Kč
Vysoká kvalita sítě potvrzena vítězstvím v P3 testu a oceněním Best-In-Test

Rok 2017 byl pro T-Mobile mimořádně úspěšný. Operátor si díky zisku 128 tisíc nových zákazníků upevnil pozici domácí mobilní jedničky a navýšil náskok na nejbližší konkurenci. Zároveň pokračuje v úspěšné transformaci v konvergovaného operátora, který významně posiluje svoji pozici na fixním trhu, na němž v uplynulém roce získal 35 tisíc nových zákazníků. Slibná čísla potvrzují odhodlání společnosti stát se první volbou pro domácnosti využívající společně mobilní a fixní služby, IPTV a také chytré technologie.

„Rok 2017 pro nás byl velmi náročný a jsem hrdý, že jsme jej jako T-Mobile zakončili mnohem silnější a v lepší kondici než před 12 měsíci,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Česká republika a Slovak Telekom. „Daří se nám jak v byznysu, tak i v technologické části. Naši stávající i noví zákazníci oceňují vysokou kvalitu mobilní sítě potvrzenou vítězstvím v respektovaném P3 testu. Zároveň se nám podařilo potvrdit návrat k růstu z roku 2016 a navýšit meziroční tržby o téměř 2,2 procentního bodu.“

Zákazníci: Silný růst fixních služeb a IPTV

Mobilní trh: K 31. prosinci 2017 využívalo mobilní služby T-Mobile téměř 6,2 milionu zákazníků, přičemž více než 3,8 milionu z nich tvořili zákazníci tarifní a přes 2,3 milionu zákazníků využívalo předplacené služby. Nejpopulárnějšími tarify nové generace byly neomezené “Mobil M” a “Mobil S”, které byly představeny v dubnu 2017 a reagovaly na vzrůstající zájem zákazníků o datové služby. I díky tomuto kroku na konci třetího čtvrtletí vůbec poprvé přesáhnul průměr spotřebovaných dat na zákazníka 1 GB (v případě tarifních zákazníků).

Fixní služby: T-Mobile na začátku roku 2017 jako první operátor v Česku představil nabídku pevného připojení vzduchem skrze mobilní síť. Fixní služby včetně připojení xDSL nyní využívá 174 000 zákazníků. V září došlo ke zjednodušení tarifní nabídky a snížení cen pro všechny zákazníky.

TV: IPTV televize T-Mobile TV dostupná všem uživatelům se stabilním internetovým připojením s rychlostí minimálně 5Mbs od jakéhokoliv poskytovatele se dočkala technologických vylepšení, která přináší lepší obraz při nižším datovém toku. Služba zpětného zhlédnutí byla zároveň prodloužena na 72 hodin a je dostupná na všech více než 180 kanálech. IPTV aktuálně využívá na 37 000 zákazníků a meziroční růst báze přesáhl 200 %.

Technologie: špičková síť a inovace

T-Mobile zůstává spolehlivým a inovativním mobilním operátorem, který je hybnou silou moderní a konkurenceschopné ekonomiky. Podle aktuálního prestižního testování sítí společností P3 Communications GmbH konaného v ČR v říjnu 2017 dosáhl operátor nejlepších celkových výsledků a získal ocenění Best-In-Test. Kvalita sítě, její kapacita, stabilita a bezpečnost stojí v centru pozornosti T-Mobile. V roce 2017 jako první na českém trhu uvedl službu pevného internetu prostřednictvím LTE a začal využívat první radiovou linku 10Gbit/s v ČR, významně zvyšující kapacitu sítě.

LTE síť rychlého mobilního internetu nyní pokrývá 98,8 % populace (ve srovnání s 95,81 % před 12 měsíci) a další vylepšení jsou zaměřena primárně na zvýšení rychlosti a kapacity. Na konci roku 2017 T-Mobile spustil testovací provoz sítě NB-IoT pro „Internet věcí“ a rozšířil tak svoji kompetenci. Společnost je rovněž dva roky technologickým partnerem a integrátorem IoT sítě SIGFOX pokrývající celou Českou republiku.

V roce 2017 investoval T-Mobile do technologií a služeb pro zákazníky 3,9 miliardy Kč.

Finanční ukazatele: Další růstový rok

Celkové tržby z mobilních a pevných služeb včetně prodeje hardware dosáhly 27 miliard Kč, tržby z mobilních služeb dosáhly téměř 19 miliard Kč. Celkově tržby meziročně vzrostly o téměř 2,2 % a společnost tak navázala na úspěšný rok 2016, kdy se vrátila k růstu. Průměrná měsíční útrata za mobilní služby (ARPU) byla 256 Kč. Intenzivní růst využívání datových služeb se odráží v podílu nehlasových služeb na mobilním ARPU; tento ukazatel stabilně dosahuje 50 %.

T-Mobile Czech Republic zaměstnával k 31. 12. 2017 téměř 3 600 lidí. Společnost v loňském roce odvedla do státního rozpočtu České republiky na daních 3,8 miliardy Kč (DPH, daň z příjmu právnických osob, silniční daň a daň z nemovitostí).


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.
T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a její služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test umlaut (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz