T-Mobile začal komerčně nabízet mobilní reklamu

  • Cílená reklama nabízí možnost oslovit více než 5milionovou zákaznickou bázi operátora
  • Tři formy - SMS/MMS kampaně, reklama na SIM Toolkit a přílože k fakturám
  • Cena zásahu 2,50 - 7 Kč

Praha 1. října 2009 - Největší český operátor začíná dnešním dnem nabízet mobilní reklamu třetím stranám. Zadavatelé mohou volit z několika typů nových reklamních formátů: SMS/MMS kampaně, přílože k fakturám a reklamu přímo v telefonu na SIM Toolkit. Cena za zásah jednoho kontaktu se pohybuje v rozmezí 2,50 - 7 Kč a u každého typu je stanovena ve dvou úrovních, podle podrobnosti zacílení.

"V době, kdy veřejnost začíná být rezistentní vůči klasickým typům reklamy, přichází T-Mobile s novými a zároveň vysoce efektivními reklamními formáty," komentuje Michal Němec, ředitel portálových služeb T-Mobile a doplňuje: "Mobilní reklama se odlišuje přesným zacílením a umožňuje okamžitou reakci osloveného zákazníka. Zároveň je dobře měřitelná. Mobil je velmi osobní médium a většina lidí si sdělení, které obdrží do mobilu, přečte, případně pošle dál, o čemž svědčí výsledky našeho pilotu, který proběhl v první polovině tohoto roku."

Pilotní projekt přesvědčil
T-Mobile vyzkoušel účinnost SMS/MMS kampaní během pilotního provozu 16. 3. - 12. 6. 2009 na vzorcích dvou cílových skupin (mladí a městské ženy). Se svými kampaněmi se zúčastnilo 22 inzerentů z řady oblastí (FMCG, kosmetický, módní a automobilový průmysl, finanční instituce a vydavatelství). Celkem proběhlo 32 kampaní.

Ve všech případech měli oslovení možnost okamžitě reagovat proklikem na mobilní internetovou aplikaci, voláním na vložené telefonní číslo či formou SMS.

Průměrná response rate 2,72 % vysoce převyšovala stejný ukazatel u banerových kampaní na českém internetu (průměr se pohybuje na 0,1 - 0,2 %). Z tohoto pohledu byla úspěšnější i nejslabší kampaň celého pilotu s výsledkem 0,29 %. Největší pozornost si získala kampaň s response rate 11,78 %.

Dalším faktorem svědčícím ve prospěch tohoto typu reklamy je i fakt, že tři čtvrtiny příjemců si uchovaly reklamní sdělení ve svém mobilu, aby se k němu mohly vrátit, znovu si je přečíst či jinak s ním dále pracovat. Třetina adresátů obdrženou zprávu alespoň jednou poslala dále svým přátelům a známým. Forma cílené reklamy s nabízenými výhodami ve formě slev nebo informace o nových výrobcích byla obecně vnímána jako přidaná hodnota ze strany operátora.

Testované skupiny také vyjádřily vysokou pravděpodobnost využívání mobilní reklamy i v budoucnu. Zcela (na 100 %) je o tom přesvědčeno 58 % městských žen a 38 % mladých. Více než 4/5 účastníků pilotu by využívání této služby doporučily také svým přátelům a známým.

Zacílení = základ úspěchu
T-Mobile nabízí dvě úrovně zacílení reklamních kampaní - základní a rozšířené. Základním jsou pohlaví a věk, rozšířené pak obsahuje mj. také filtry geografické, typ telefonu či využívání mobilních služeb.
U podnikatelských subjektů je základním hlediskem geografický údaj, u rozšířených pak např. údaj o oboru, v němž firma podniká (tzv. OKEČ).

Základní ceny produktů se pohybují se na úrovni 2,50 - 7,00 Kč/zásah jednoho kontaktu podle typu produktu a úrovně cílení.

Žádný strach ze spamu
Pokud zákazník nebude mít zájem být oslovován reklamními sděleními, může samozřejmě vyjádřit svůj nesouhlas, a je z databáze vyřazen.

Ceník

Typ reklamy Základní cílení/1 zásah (Kč) Rozšířené cílení/1 zásah (Kč)
SMS kampaň 3,00 4,00
MMS kampaň 5,00 7,00
Přílož k faktuře 2,50 3,00
SIM Toolkit 3,00 4,00

Poznámka: Ceny bez DPH 19 %. V ceně je zahrnuto vyhodnocení úspěšnosti kampaně (doručitelnost, CTR, conversion rate, etc.)


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s téměř 6,2 milionu zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz