Deutsche Telekom a T-Mobile otevírají na CIIRC ČVUT společnou laboratoř: pomocí 5G a dalších technologií podpoří firmy a start-upy při digitální transformaci

Společnost T-Mobile zásadně rozšiřuje svou spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT a vnáší do ní silný mezinárodní rozměr. Mateřská skupina Deutsche Telekom vybrala CIIRC ČVUT jako svoje partnerské centrum pro aplikovaný výzkum Průmyslu 4.0.   Podpis memoranda se dnes uskutečnil u příležitosti návštěvy německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera na CIIRC ČVUT.

Praha, 27. srpna 2021 - CIIRC ČVUT se již na počátku srpna stal díky T-Mobile jedním z prvních akademických pracovišť v Evropě s vlastní 5G SA kampusovou sítí. Dnešní memorandum o spolupráci znamená založení společné laboratoře v rámci Testbedu pro Průmysl 4.0, která podpoří rozvoj výzkumného a experimentálního prostředí s důrazem na malé a střední podniky a startupy.. Laboratoř se zároveň stává (po Berlínu, Tel Avivu a Krakovu) čtvrtým centrem Hubraumu, technologického inkubátoru skupiny Deutsche Telekom. V rámci inkubátoru by měla pražská laboratoř CIIRC ČVUT a T-Mobile zastřešovat oblast průmyslu 4.0.

Společnost T-Mobile svým dnešním podpisem Memoranda o Spolupráci potvrzuje svůj závazek podílet se na rozvoji moderního vědeckého vývoje a výzkumu v České republice. V rámci Testbedu pro Průmysl 4.0 bude spolupracovat s CIIRC ČVUT na projektech podporujících digitální transformaci malých a středních firem s využitím nejnovějších technologických trendů a inovací. Soustředit se chce především na posilování kompetencí start-upů a firem v oblastech zpracování dat z výroby, strojového zpracování obrazu, umělé inteligence a virtuální a rozšířené reality. To vše bude umožněno díky spuštění první ryze 5G privátní kampusové sítě, tzv. Stand Alone, která oproti dřívější Non Stand Alone verzi už plně využívá možnosti sítě nové generace.

T-Mobile je zároveň partnerem Národního centra Průmyslu 4.0, které propojuje akademické prostředí s průmyslovými firmami a na CIIRC ČVUT má své sídlo. Spojením Testbedu pro Průmysl 4.0 s privátními mobilními sítěmi se otevírají nové příležitosti pro intenzivní spolupráci subjektů a zejména pro efektivní transfer znalostí do průmyslu.

„CIIRC ČVUT je dlouhodobě nositelem inovací a podpora transformace českého průmyslu je jedním z jeho dlouhodobě rozvíjených cílů. Naše vědecká expertiza je podpořena silnými průmyslovými partnery, kteří naše vize nejen podporují, ale dále rozvíjejí a realizují. Těší mne, že započatá spolupráce s T-Mobile se stále prohlubuje a podpisem memoranda získává i mezinárodní význam,“ říká Ondřej Velek, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Záštitu nad touto spoluprací převzal technologický inkubátor Hubraum, dceřiná společnost Deutsche Telekom, jehož je T-Mobile součástí. Cílem Hubraum je propojovat start-upy s přední evropskou telekomunikační společností a podporovat tak přenos inovací, know-how, ale i finanční podpory firem v oblasti technologií 5G, umělé inteligence a IOT.

„Jsem velice rád, že můžeme po boku silného partnera na akademickém poli, jakým bezesporu CIIRC ČVUT je, budovat špičkové vědecké pracoviště, které díky nejnovějším technologiím pomůže rozvíjet mladé talenty a testovat nová řešení. Start-upům a malým a středním firmám tak chceme v rámci Testbedu pro Průmysl 4.0 nabízet k využití znalosti a kompetence našeho týmu na slovo vzatých odborníků, které jim pomohou akcelerovat jejich digitalizaci, výzkum a vývoj.“, říká José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Podpora transformace České republiky na Průmysl 4.0 je jednou z klíčových priorit společnost T-Mobile, kterou díky naší spolupráci naplňujeme.

T-Mobile jako mobilní operátor zprovoznil v rámci Testbedu první 5G Stand Alone privátní mobilní síť v České republice a ve střední a východní Evropě. T-Mobile bude tuto síť v rámci spolupráce s CIIRC dále provozovat a rozvíjet dle potřeb dohodnutých aktivit.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013, přičemž plný provoz zahájil v polovině roku 2017 v nově postavené budově. V současné době čítá téměř 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních, která jsou doplněna tzv. Centry včetně Testbedu pro Průmysl 4.0. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie. ČVUT CIIRC vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů. Více informací na www.ciirc.cvut.cz.

Technologie 5G stand alone (5G SA)

5G SA technologie přibližuje 5G k dosažení svého skutečného potenciálu. Narozdíl od 5G non-standalone (5G NSA), který ještě v některých částech využívá 4G, přichází 5G Stand Alone verze s kompletní architekturou 5G. Jak její radiová část (RAN), tak část jádra (Core) nabídne vyšší rychlosti, nižší latenci a možnost masivního připojení IoT. Otevírá dveře novým aplikacím, jako je mobilní rozšířená a virtuální realita, automatické řízení vozidel, přesná in-door navigace, překlad v reálném čase apod.

Privátní (kampusová) síť (Private Campus Network)

Privátní sítě umožňují podnikům i výzkumným centrům využívat různé moderní digitální komunikační technologie podporující LTE, 5G, IoT, pro jejich pracovní, výrobní a provozní účely. Privátní kampus má pak klíčový význam především ve spojení s technologií 5G sítí. Hlavním přínosem je digitalizace nejen ve výrobních odvětvích, ale i v dalších oblastech jako jsou logistika, obchod nebo zdravotnictví. Sítě páté generace jsou navrhovány jako bezpečné proti odposlechům a dalším rizikům zneužití. Fungují v licencovaném pásmu, mají tedy jasná pravidla, která sítě chrání proti rušení. Jsou schopné obsloužit provoz s velmi velkou hustotou koncových zařízení.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz