Fond T-Mobile: granty za 2,5 milionu korun rozděleny

 • Finanční podporu získalo celkem 46 žádostí ze 166 přihlášených
 • Na Královéhradecku podpoří T-Mobile 15 projektů částkou přesahující tři čtvrtě milionu korun

Praha/Hradec Králové 25. října 2005 - Finanční prostředky z Fondu T-Mobile už znají své majitele. Členové hodnotících komisí neměli kvůli mimořádnému zájmu o udělení grantu vůbec snadnou práci. Ze 166 žádostí o finanční příspěvek bylo nakonec vybráno 46 vítězných projektů. Žadatelé z Prahy 11, Hradce Králové a Loun převezmou v těchto dnech šeky v celkové hodnotě téměř 2,5 milionu korun. Oficiální předávání finančních příspěvků se koná v budovách společnosti T-Mobile v Hradci Králové, Lounech a Praze, kde mobilní operátor působí.

"Jsme opravdu potěšeni tak velkým zájmem žadatelů a věříme, že i v příštím grantovém kole, které se bude konat v roce 2006, bude mít Fond T-Mobile stejný ohlas," říká Jitka Chocová, manažerka pro společenskou odpovědnost T-Mobile.

Hodnotící komise pro okres Hradec Králové rozhodla, že ze 76 podaných žádostí bude finančně podpořeno 15 projektů. Nadace VIA, která Fond T-Mobile pro okres Hradec Králové spravuje, tak odešle úspěšným organizacím a sdružením celkem 765 tisíc korun.

Podpořeny budou zejména žádosti zaměřené na využití volného času a integraci zdravotně postižených dětí mezi vrstevníky, na sportovní aktivity dětí a mládeže, ale například i na krizové bydlení či doprovodné akce v rámci festivalu Divadlo evropských regionů. Finanční prostředky dále poputují do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, na oddělení dětské chirurgie a traumatologie.

Ve výběrovém řízení byly úspěšné nejen neziskové organizace, ale i základní a střední školy. Podpořen byl například projekt SOU Hlušice nazvaný Park plný života či plán na vybudování "Zelené zóny" u Základní školy V. Kl. Klicpery v Novém Bydžově.

Fond T-Mobile byl letos vyhlašován poprvé jako nová iniciativa firmy T-Mobile pro tři regiony, ve kterých je tuzemská mobilní jednička významně zastoupena: Praha 11, okres Hradec Králové a okres Louny. Pro letošní rok věnoval T-Mobile do Fondu částku bezmála 2,5 milionu korun. Tu rozdělila Komunitní nadace Euroegionu Labe v okrese Louny a Nadace VIA v Městské části Praha 11 a na Královéhradecku. Maximální výše grantu činí 80 tisíc korun na jeden projekt, jehož realizační období bude od listopadu letošního roku do srpna roku 2006.

Fond T-Mobile pro Královehradecko:

 • celkem: 76 žádostí
 • podpořeno: 15 projektů
 • finanční výše udělených grantů: 765 000 Kč

Fond T-Mobile pro Lounsko:

 • celkem: 60 žádostí
 • podpořeno: 15 projektů
 • finanční výše udělených grantů: 797 000 Kč 

Fond T-Mobile pro Prahu 11:

 • celkem 30 žádostí
 • podpořeno 16 projektů
 • finanční výše udělených grantů 765 000 Kč

Kompletní informace o letošním ročníku výběrového řízení i podrobnosti o úspěšných žadatelích najdete na adrese www.lepsisvet.cz a také na stránkách obou nadací - Nadace VIA, www.nadacevia.cz, a Komunitní nadace Euroegionu Labe, www.komunitninadace.cz.

Jméno organizace Název projektu Přidělená částka
DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Volnočasové aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže aneb Zapomenutá řemesla 55 000 Kč
Duha o.p.s. Krizové bydlení 65 000 Kč
Město Chlumec nad Cidlinou Sportem proti drogám 10 100 Kč
Občanské sdružení Dialog Výtvarné dílny - děti dětem 50 000 Kč
Občanské poradenské středisko, o.p.s. Dobrovolníci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 70 000 Kč
Poco a poco animato Centrum pro současné umění 15 000 Kč
Pro-Centrál o.s. Film a škola - Film a senioři 60 000 Kč
Sdružení přátel zrakově postižených dětí Relaxační místo Snoezelen 80 000 Kč
Speciální školy pro sluchově postižené Bydlíme jako doma a žijeme mezi Vámi 70 000 Kč
Společnost ochránců památek ve východních Čechách Obnova pískovcového kříže v Hradci Králové - Pouchově 40 000 Kč
Střední odborné učiliště Hlušice Park plný života 80 000 Kč
TOM 1722 Pěšinky a Ostříži V přírodě odmalička 4 900 Kč
Tyfloservis o.p.s., oblastní ambulantní středisko sociální rehabilitace Hradec Králové Úpravy prostředí respektující specifické potřeby zrakového vnímání lidí s těžkým zrakovým postižením 45 000 Kč
Volné sdružení východočeských divadelníků Open Air program při XII. ročníku Divadla evropských regionů 21. - 30. 6. 2006 60 000 Kč
Základní škola V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov Zelená zóna 60 000 Kč

Poznámka: *řazeno podle abecedy
 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz