H1 2021: EKONOMICKÝ RŮST, STÁLE ROSTOUCÍ OBJEM PŘENESENÝCH DAT A DALŠÍ ROZVOJ OPTICKÉ SÍTĚ

  • T-Mobile zveřejňuje výsledky hospodaření za první polovinu roku 2021
  • Nová organizační struktura přizpůsobená ambicím T-Mobile v oblasti komplexních služeb pro firmy a instituce
  • Spolupráce s univerzitami na chytrých kampusech budoucnosti v čele s první ryzí 5G privátní sítí v ČR, vytvořenou na ČVUT
  • Neomezená data a podpora českých olympioniků v rámci kampaně Sportovní léto

 

Praha, 12. srpna 2021 - „Výsledky hospodaření v první polovině letošního roku potvrzují finanční stabilitu naší společnosti. Pokračovali jsme v ambiciózním projektu podpory vysokých škol, na kterých budujeme 5G kampusové sítě s cílem vytvořit experimentální pracoviště pro rozvoj Průmyslu 4.0. Nadále jsme rozšiřovali pokrytí České republiky ultrarychlým optickým internetem, a první půlrok jsme zakončili letní kampaní podporující aktivní trávení volného času spojenou s nabídkou neomezených dat,“ říká Pavel Hadrbolec, finanční ředitel T-Mobile Česká republika a Slovensko.

T-Mobile do nového roku vstoupil s několika změnami v nejvyšším managementu a organizační struktuře, která chce reflektovat měnící se potřeby jednotlivých skupin zákazníků. Původní obchodní divize se rozdělila na dvě části – sekci pro rezidenční zákazníky, jejímž novým obchodním ředitelem se stal Maximiliano Bellassai, a část pro firemní zákazníky a veřejnou správu, do jejíhož čela byl jmenován Luboš Lukasík.

Nově vzniklá divize pro firemní zákazníky a veřejnou správu bude v České republice nadále rozvíjet nejmodernější komunikační a datovou síť, ale její ambice budou mnohem širší. Bude také nabízet cloudové služby, přinášet řešení kybernetické bezpečnosti a pomáhat firmám v digitalizaci a transformaci na Průmysl 4.0. S tím se pojí i budování 5G kampusových sítí na českých univerzitách, které firmám umožňují podílet se na výzkumu, vyzkoušet si nejmodernější digitální technologie a výsledná inovativní řešení rovnou aplikovat ve svém vývoji nebo výrobě. Během druhého čtvrtletí T-Mobile vybudoval pro Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT první kampusovou 5G Stand Alone (což znamená, že již využívá pouze nejmodernější 5G technologii, nikoliv kombinaci s předchozí úrovní 4G) síť v České republice, kterou na přelomu července a srpna také uvedl do provozu. Stejnou síť připravuje také na České zemědělské univerzitě a již v loňském roce spustil Non-Stand Alone 5G kampusovou síť na VŠB-TUO.

T-Mobile nadále posiluje svou roli jedničky ve výstavbě optických sítí, které umožňují gigabitové připojení a jsou nezbytné pro digitalizaci a konkurenceschopnost nejen firem, ale i celé české společnosti. Během prvního půl roku pokryl optickým internetem dalších 26 000 domácností a celkem již může výhody optické sítě využívat 222 000 českých domácností. V květnu pak společnost představila nové optické tarify, ve kterých navýšila rychlost připojení a u vybraných zavedla symetrické rychlosti pro download i upload.

V rámci rozvoje služeb pro koncové zákazníky spustil T-Mobile v červnu balíček Sportovní léto s neomezenými daty nejen pro rezidentní zákazníky, ale i firemní klienty a majitele předplacených karet. Nabídku zaštítila letní kampaň, která ve spolupráci s českými sportovními legendami vybízela k aktivnímu trávení volného času.

Důležitost rovnováhy mezi online a offline životem společnost podpořila již tradičním partnerstvím závodů Ski Tour, Kolo pro život a Enduro série. V rámci mentoringového programu Do toho! T-Mobile i v letošním roce pokračoval v podpoře podnikatelů zasažených pandemií. Aktivně pomáhal také jižní Moravě po ničivém tornádu, a to nejen finančním příspěvkem ve výši 5.000.000 Kč a zapojením dobrovolnických týmů přímo na místě, ale i zprostředkováním neomezeného volání, SMS a dat pro zákazníky v postižených lokalitách. Nadále pomáhal i rodičům samoživitelům a jejich dětem díky spolupráci s Norou Fridrichovou.

Zákazníci

Mobilní služby T-Mobile využívalo k 30. červnu 2021 více než 6,2 milionu zákazníků, z nichž téměř 60 % tvoří zákazníci se smlouvou. Zákazníků s předplacenou kartou v meziročním srovnání ubylo a zvýšil se podíl zákazníků s M2M SIM kartami pro chytrá zařízení. Počet nově příchozích zákazníků využívajících mobilní služby pod značkou T-Mobile se meziročně zvýšil o 27.000.

V první polovině roku 2021 využívalo služeb vysokorychlostního pevného připojení už 383 000 zákazníků. Nadále roste i obliba T-Mobile TV, kterou v prvním pololetí sledovalo již 205 000 zákazníků, a to na IPTV nebo satelitních platformách.

 

V tisících

H1 2020

H1   2021

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Zákazníci – mobilní služby

6 239

6 205

-0,5 %

Tarifní

3 595

3 645

1,4 %

Předplacené   karty

2 113

1 988

-5,9 %

M2M

530

572

7,9 %

Noví zákazníci – mobilní služby*

-26

27

n/a

Tarifní

4

37

n/a

Předplacené   karty

-60

-33

45,0 %

M2M  

30

22

-26,7 %

Zákazníci – pevný broadband

356

383

7,6 %

Zákazníci – TV

179

205

14,5 %

Noví zákazníci za první pololetí (Meziroční změna celkového počtu zákazníků je ovlivněna množstvím zákazníků v druhém pololetí)

 

Provozní výsledky

Z provozních výsledků je patrné, že i přes nárůst spotřeby mobilních dat je volání pro zákazníky stále důležité – počet volaných minut vzrostl o 5.6%. Vnímáme však postupný odklon od klasických SMS, kterých meziročně zákazníci zaslali o téměř 11 % méně.

Objem přenesených dat významně roste především v mobilní síti. V první polovině roku se oproti stejnému období roku 2020 zvýšil o téměř 40 %. Mobilní a fixní datový přenos pak vzrostl o 16,6 % a potvrdil tak trend, který je možné sledovat už od předchozího roku.

 

Spotřeba

H1 2020

H1 2021

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Minuty (milion)

6 593

6 963

5,6 %

SMS (milion)

2 655

2 370

-10,8 %

Data (TB) - mobilní síť

76 290

106 661

39,8 %

Data (TB) - konvergované služby

217 189

253 342

16,6 %

 

Finanční ukazatele

Celkové tržby z mobilních a pevných služeb vzrostly na 14,2 miliardy korun s meziročním růstem 3,6 %. Ukazatel EBITDA se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil o 6 % a potvrzuje tak stabilní hospodaření společnosti. Výše investic byla za první pololetí 1,5 miliardy korun.

 

Finanční   ukazatele

(v milionech Kč)  

H1 2020

H1 2021

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Celkové tržby

13 706

14 199

3,6 %

EBITDA After Lease

5 643

5 983

6,0 %


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz