MLUVME SPOLU pod hlavičkou Fondu T-Mobile

Fond T-Mobile letos v grantovém řízení rozdělí 3,5 milionu korun
Podpora v maximální výši 100 tisíc korun na jeden projekt
Stěžejním tématem grantového řízení je komunikace  

Praha, 3. dubna 2013 – Fond T-Mobile vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu „MLUVME SPOLU“. Jejím cílem je posílit důvěru mezi lidmi a jejich vzájemnou komunikaci při řešení společenských otázek a problémů. Ve fondu je na tuto aktivitu pro letošní rok přichystáno 3,5 milionu korun. 

O grant mohou žádat jednotlivci, neformální skupiny obyvatel, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce. Jeden žadatel může přihlásit maximálně tři projekty, přičemž podpořen může být pouze jeden z nich, a to maximální částkou 100 tisíc korun. 

„Chceme pomoci na svět dobrým nápadům a upřednostňujeme takové, které zajistí dlouhodobý pozitivní dopad,“ říká Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a dodává: „Budeme podporovat zejména projekty, jež přispějí k lepší domluvě skupin místních občanů, usnadní komunikaci mezi občany a samosprávou nebo posílí schopnost lidí vzájemně si naslouchat a vést konstruktivní dialog.“ Podmínkou je, aby si žadatel zajistil alespoň 25% spolufinancování (může být i formou dobrovolnické práce). 

Grantová výzva je realizována prostřednictvím Nadace VIA. Více informací s možností přihlásit projekt najdete zde

Fond T-Mobile se letos zásadně změnil. Program „MLUVME SPOLU“ je jednou ze čtyř oblastí, do nichž se nově dělí projekty jím zastřešené. Ve druhém pilíři „POMÁHEJME SI“ operátor podporuje dobrovolnictví svých zaměstnanců a zároveň je i za tyto aktivity oceňuje. Mimo jiné tak, že pracovníci, kteří ve svém volném čase pomáhají neziskové organizaci nebo znají někoho, kdo je v tíživé životní situaci, dostanou možnost získat pro ni/něj finanční podporu. Ve třetím pilíři „VYMYSLEME TO“ chce T-Mobile pomáhat na svět užitečným aplikacím. Prvním počinem je ocenění společensky odpovědného řešení, tzv. Aplikace pro lepší svět v  rámci tradiční soutěže Mobilní aplikace roku. Poslední je oblast „ROZVÍJEJME SE“ zahrnující veškeré projekty, v nichž operátor sdílí své odborné znalosti s neziskovým sektorem. Patří sem například velmi úspěšné semináře pro tyto organizace, které společnost realizuje již čtvrtým rokem. 

Více informací o Fondu T-Mobile na www.prosvetkolemnas.cz.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s téměř 6,3 milionu zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz