T-Mobile Data Box usnadní podnikatelům a živnostníkům povinné užívání datových schránek

  • T-Mobile jako jediný operátor nabízí novou službu na správu datových schránek a trvalé zálohování zpráv.
  • Podnikatelům a firmám zjednoduší používání státem automaticky zřizovaných neergonomických datových schránek.
  • K dispozici je bezplatná varianta umožňující zákazníkům službu vyzkoušet.

Snazší správa datové schránky s trvalým zálohováním zpráv, uživatelsky přívětivé prostředí a široká nabídka doplňkových funkcí, které usnadňuje podnikání. T-Mobile nabízí podnikatelům, živnostníkům a dalším samostatně výdělečným osobám pohodlnější používání státem povinně zřizovaných datových schránek, a to prostřednictvím nové služby T-Mobile Data Box. Pokračuje tak v naplňování své dlouhodobé strategie pomoci firemním zákazníkům s digitalizací jejich podnikání.

Firemní zákazníci získají díky nové službě T-Mobile Data Box přístup ke své datové schránce s řadou užitečných doplňkových funkcí. Nejzásadnější z nich je možnost zálohování zpráv, které státem provozovaný systém datových schránek poskytuje pouze komplikovanou cestou a za příplatek. Nechybí ani jednoduchý fakturační systém, funkce na evidenci DPH a snadné podávání kontrolních hlášení a odesílání přiznání k DPH.

„Povinné používání datových schránek přineslo také vznik 2,2 milionu nových ‚datovek‘ pro živnostníky a podnikatele. A řada z nich v použití datových schránek tápe nebo se neorientuje v jejich uživatelském rozhraní. Data Box vychází podnikatelům vstříc a po propojení datové schránky s webovou aplikací T-Mobile Data Box jim umožní se zprávami pracovat v naprosto přehledném prostředí a uchovávat zprávy dlouhodobě,“ říká Luboš Lukasík, ředitel segmentu T-Business Czech Republic.

T-Mobile Data Box si mohou všichni firemní zákazníci operátora vyzkoušet v rámci bezplatně dostupné licence. Následně se mohou rozhodnout pro některý z navazujících tarifů Standard či Premium:

 

  • Mini:            15 datových zpráv (10 příchozích a 5 odchozích) a 15 faktur

                           (10 vystavených a 5 přijatých) – k dispozici zdarma.

  • Standard:   100 datových zpráv (50 příchozích a 50 odchozích) a 50 faktur za měsíc      

                          (25 vystavených a 25 přijatých) – za 140 Kč měsíčně.

  • Premium:  neomezeně datových zpráv a faktur a 5 dalších uživatelů – za 290 Kč měsíčně. 

Základní funkce ekonomického systému

Tarify Standard a Premium nabízí funkce pro fakturaci, evidenci plátce DPH a vytváření a podávání přiznání k DPH i kontrolních hlášení. Faktury zde lze vytvářet doslova za pár sekund. Elektronický archiv bezpečně uchová přijaté faktury, naskenované i ofocené papírové faktury a další doklady. Na základě částek z vystavených a přijatých faktur spočítá systém ekonomický výsledek podnikání. Současně je evidován i stav zaplacení faktur a podnikatel má perfektní přehled o fakturách po splatnosti.

Automaticky vedená evidence plátce DPH poskytuje okamžitý přehled o povinných odvodech, jediným kliknutím vygeneruje přiznání k DPH s kontrolním hlášením a odešle datovou zprávou příslušnému finančnímu úřadu. T-Mobile Data Box umožňuje rovněž bezpečné sdílení účtu pro spolupráci s dalšími uživateli – např. s účetními nebo daňovými poradci.

Výhodou je i zjednodušení každodenní práce a přehlednější sledování nákladů. Vybraný tarif bude fakturován jednoduše v rámci pravidelného měsíčního vyúčtování služeb T-Mobilu.

Trvalé uchování datových zpráv

Pro většinu živnostníků a podnikatelů budou zásadní především funkce časově neomezeného uchovávání datových zpráv. V systému datových schránek jsou totiž všechny zprávy nenávratně smazány po 90 dnech od jejich doručení (delší uchovávání umožňuje pouze placená funkce).

Podpora digitalizace a elektronické komunikace je ze strany státu rozhodně krok správným směrem, ale prostředí systému datových schránek je zastaralé, a ne příliš efektivní. T-Mobile Data Box tento problém řeší a navrch přidává základní funkce ekonomického systému pro živnostníky a drobné podnikatele. Splnění nové povinnosti je tak pro naše zákazníky mnohem jednodušší,“ dodává Luboš Lukasík, ředitel segmentu T-Business Czech Republic.

T-Mobile Data Box je od dnešního dne dostupný stávajícím i novým firemním zákazníkům prostřednictvím webových stránek https://www.plus4u.net/osvc/t-mobile. Jedná se o personifikované řešení pro zákazníky T-Mobilu postavené na internetové službě +4U OSVČ od společnosti Unicorn Systems a.s. Po přihlášení přes portál T-Mobile Moje firma lze pořídit licenci do této služby a zdarma vše vyzkoušet.

Více informací o službě T-Mobile Data Box na: https://www.plus4u.net/osvc/t-mobile


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz