NOVÁ KLASIFIKACE MOBILNÍCH TELEFONŮ ECO RATING ZAVEDENA NAPŘÍČ ODVĚTVÍM

  • Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company a Vodafone uvedly nové spotřebitelské označení s cílem identifikovat udržitelnější mobilní telefony
  • Klasifikace Eco Rating, která bude postupně zaváděna po celé Evropě od června 2021, zahrnuje telefony od 12 výrobců

Praha, 25. května 2021 - Pět předních evropských mobilních operátorů spojilo své síly, aby aktualizovali a zavedli nový systém klasifikace Eco Rating pro celé průmyslové odvětví, který pomůže spotřebitelům identifikovat a porovnat nejudržitelnější mobilní telefony a motivovat dodavatele ke snížení dopadu jejich zařízení na životní prostředí.

Iniciativa Eco Rating je společným projektem společností Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (provozuje značky O2 a Movistar), Telia Company a Vodafone s cílem poskytovat maloobchodním zákazníkům konzistentní a přesné informace o dopadech výroby, používání, přepravy a likvidace chytrých i klasických mobilních telefonů na životní prostředí. Eco Rating umožní operátorům a jejich zákazníkům podporovat širší hodnocení telefonů a ukázat poptávku po udržitelnější elektronice.

Iniciativa Eco Rating bude posuzovat řadu nových spotřebitelských mobilních telefonů 12 značek, její rozšíření na další značky se očekává v budoucnu. Mezi partnery při spuštění patří i Bullitt Group – Home of CAT and Motorola rugged phones, Doro, HMD Global - Home of Nokia Phones, Huawei, MobiWire, Motorola / Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL / Alcatel, Xiaomi a ZTE.

Od června 2021 začnou mobilní operátoři ve svých oblastech působnosti ve 24 evropských zemích1 v místě prodeje zavádět zvláštní označení Eco Rating. Zákazníci se o této iniciativě mohou dozvědět více a zjistit, jak se hodnocení počítá, na nových webových stránkách www.ecoratingdevices.com

Po podrobném posouzení bude každému mobilnímu telefonu přiděleno celkové hodnocení Eco Rating (maximálně 100), které signalizuje vliv přístroje na životní prostředí během celého jeho životního cyklu. Eco Rating rovněž vyzdvihne pět klíčových kritérií udržitelnosti mobilních zařízení a poskytne další informace o životnosti, opravitelnosti, recyklovatelnosti, klimatické účinnosti a účinnosti využívání zdrojů.

Generální ředitelé pěti mobilních operátorů – Tim Höttges (Deutsche Telekom), Stéphane Richard (Orange), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Allison Kirkby (Telia Company) a Nick Read (Vodafone Group) – společně uvítali zahájení iniciativy Eco Rating:

„Budování udržitelnější budoucnosti je naší společnou odpovědností, takže jsme přesvědčeni, že nastal správný čas pro zavedení harmonizovaného systému ekologického hodnocení Eco Rating, které zlepší transparentnost a pomůže zvýšit povědomí o dopadu telefonů, které si naši zákazníci zvolí, na životní prostředí.“  

„Těšíme se, že v budoucnu přivítáme v iniciativě Eco Rating více výrobců a telekomunikačních operátorů, a doufáme, že se nám podaří celé odvětví inspirovat, aby urychlilo přechod k oběhovému modelu pro mobilní telefony.“

Metodologie Eco Rating

Klasifikace Eco Rating používá konzistentní metodiku hodnocení na základě informací poskytnutých výrobci zařízení stejnou měrou a objektivně napříč 19 různými kritérii, přičemž konečným výsledkem je jediné číselné hodnocení každého zařízení. Kromě toho poskytuje klasifikace Eco Rating vodítka v pěti klíčových oblastech:

 

  • Odolnost a životnost – Robustnost zařízení, životnost baterie a záruční doba zařízení a jeho součástí.  

  • Opravitelnost –Vyjadřuje, jak snadno lze zařízení opravit, včetně návrhu mobilního telefonu a podpůrných činností, které by mohly prodloužit životnost výrobku zlepšením možností jeho oprav, opětovného použití a vylepšení. Vyšší hodnocení ukazuje, jak jsou tato kritéria podporována.

  • Recyklovatelnost – Jak dobře lze komponenty zařízení demontovat a znovu využít, poskytnuté informace, které to umožňují, a jak dobře lze recyklovat materiály.

  • Šetrnost ke klimatu – Emise skleníkových plynů zařízení během celého jeho životního cyklu.  Čím lepší je zde výsledek, tím menší je dopad na klima.

  • Efektivnost využití zdrojů – Vyhodnocuje vliv množství omezených surovin nutného pro výrobu zařízení (např. zlata pro výrobu elektronických součástek) na vyčerpání zdrojů; čím vyšší hodnocení, tím menší je dopad na dostupnost materiálů.  

     

Metodologie Eco Rating vychází ze znalostí odvětví a osvědčených postupů získaných z předchozích iniciativ v oblasti ekologického značení.  Byla vyvinuta s technickou podporou a pod dohledem IHOBE (veřejnoprávní agentura specializující se na hospodářský rozvoj, udržitelnost a životní prostředí) za účasti dodavatelů zařízení a s ohledem na nejnovější normy a pokyny Evropské unie, ITU-T, ETSI a ISO, přičemž byly v případě potřeby zavedeny nové parametry.

 

Poznámky

 

  1. Klasifikace Eco Rating bude zavedena v následujících evropských zemích: Albánie, Chorvatsko, Černá hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Turecko.


 
O společnosti

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionu zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu, provozuje již více než 1 042 5G vysílačů a svou sítí páté generace pokrývá 21 % obyvatel ČR. Jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka také budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.

Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.

T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou z priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. Kromě naplňování konkrétních cílů v rámci iniciativy Green Deal se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje i na zmírnění digitální propasti a mentální wellbeing a podporu společensky zodpovědných aktivit. Vůči společnosti jako celku pak přijal auditovatelný závazek, že do konce roku 2024 budou mít jeho CSR aktivity přímý dopad na 555 200 jedinců. Společnost cíleně podporuje neziskové organizace i jednotlivce, pomáhá při mimořádných událostech a její zaměstnanci se pravidelně zapojují do řady dobrovolnických aktivit po celé ČR.
T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a její služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test UMLAUT (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz

X