Pražské metro je kompletně pokryto vysokorychlostní mobilní sítí LTE; projekt se podařilo urychlit o rok

Praha, 22. prosince 2021 – Od dnešního dne je signál v kvalitě LTE (4G) v celé síti pražského metra. Konsorciu operátorů O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a společnosti CETIN se dnes ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) podařilo připojit poslední úsek Rajská zahrada – Černý Most na trase B. Práce na tomto projektu začaly už v roce 2015 a původně měly trvat do konce roku 2022. I přes dopady pandemie covid-19 se pokrývání pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem LTE podařilo urychlit o jeden rok.

 

Díky instalovaným stovkám kilometrů kabelů, více než tisícovce antén a přes 2500 dalších pasivních prvků, jako jsou DC bloky, splittery apod. mohou cestující pražského metra využívat vysokorychlostní mobilní signál LTE (4G) kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech, v eskalátorových nebo traťových tunelech bez ohledu na jejich délku či velikost stanice. Jedinou výjimkou je stanice metra Jiřího z Poděbrad, kde DPP buduje výtahy a celou ji zrevitalizuje. Signál LTE i 5G se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.

 

Z vlastní iniciativy operátoři začali do pražského metra zavádět také signál 5G, kterým je v současnosti pokryta naprostá většina, celkem 56 ze 61 stanic. Ostatně pražské metro byla první podzemní dráha v Evropě, ve které byl signál 5G spuštěn. Vyjma zmiňované stanice Jiřího z Poděbrad chybí 5G signál na trase A v úseku Bořislavka – Nemocnice Motol, na které operátoři plánují potřebou technologii doinstalovat v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Pražské metro by mělo být kompletně pokryto i 5G sítí od dubna 2022.

 

Celkové náklady projektu pokrytí pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem činí více než půl miliardy korun a jedná se čistě o investiční náklady konsorcia operátorů a společnosti CETIN.

 

„Je to náš vánoční dárek Pražanům. Konečně je signál LTE v celém metru, jak jsme slíbili a nakonec se nám to povedlo splnit ještě o rok dřív. Do konce dubna bude všude navíc signál 5G, tím už se pražské metro řadí ke špičce v Evropě. Signál v metru vypadá jako maličkost, ale je pro mě symbolem, že se konečně pracuje na věcech, které Pražanům zlepšují každodenní život,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

 

„V první řadě chci poděkovat operátorům za nasazení a parádní finiš v pokrývání pražského metra vysokorychlostním signálem LTE v loňském i letošním roce. Vždyť ze 61 stanic se jim povedlo loni připojit 23, tj. téměř 38 % a letos zbylých 21, tj. více než třetinu. Díky kompletnímu pokrytí signálem LTE a většinově i 5G se pražské metro může směle zařadit ke špičce v Evropě. Kupříkladu londýnská podzemní dráha bude kompletně LTE a 5G signálem pokryta na konci roku 2024. Rozhodně se nemáme za co stydět, v mnoha projektech jsme v Praze dál než v řadě metropolí i na západ od nás,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

 

“Věříme, že díky dobrému pokrytí metra mobilním signálem se zvýší také bezpečnost cestujících, kteří budou moct nyní už opravdu odkudkoli v případě potřeby zavolat na tísňové linky. Signál využijí pro svou práci i složky IZS,” vysvětluje Tomáš Prokopík, který v O2 Czech Republic zodpovídá za strategické plánování sítí.

 

„Naší prioritou je propojit Českou republiku kvalitní sítí, a proto jsme velmi radi, že jsme dnešním dnem pokořili další milník. Chci poděkovat všem partnerům v konsorciu operátorů a společnosti CETIN, že jsme společnými silami přivedli Pražanům do metra LTE a 5G signál, a to dokonce o rok dříve, než bylo původně plánováno,“ přidává José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic.

 

„Během výstavby se nám společně podařilo dosáhnout důležitého mezinárodního úspěchu. Jako první země v Evropě jsme spustili síť 5G v metru  a aktuálně jsou už i touto nejmodernější sítí pokryty téměř všechny stanice,“ doplňuje Jan Žbánek, vedoucí plánování rádiové sítě, Vodafone Czech Republic.

 

Zajímavá fakta z pokrývání pražského metra vysorychlostním signálem LTE a 5G:

-       Technici v traťových tunelech naistalovali téměř 114 km vyzařovacího kabelu a dalších více než 120 km kabeláže pro antény a propojky do tunelů

-       Vyzařovací kabely v tunelech drží více než 114 tisíc úchytek

-       Signál na nástupištích a ve vestibulech stanic šíří téměř 1200 antén

-       Součástí sítě je dalších více než 2500 pasivních prvků jako DC bloky, splittery, tappery, couplery, MBC1 konvertory apod.

-       Na celém projektu pracovalo celkem 25 projektantů a více než 200 montážníků a dělníků, rozdělených do pracovních čet o cca 8-10 lidech.

-       Ve stejnou chvíli v metru pracovalo na 6 různých místech 6 pracovních čet s celkem až 70 pracovníky

-       Stanice s nejmenším počtem antén: Pražského povstání – 9 antén

-       Stanice s největším počtem antén: Můstek – 36 antén

-       Nejjednodušší tunel na pokrytí: obecně ty nejkratší, tj. Muzeum – Hlavní nádraží (425 metrů)

-       Nejsložitější tunel na pokrytí: Nádraží Holešovice – Kobylisy (2748 metrů)

-       Nejjednodušší stanice na pokrytí: I. P. Pavlova

-       Nejsložitější stanice na pokrytí: Hlavní nádraží z důvodu vysokých stropů a rozděleného nástupiště

-       Hlavní projektový manažer celého projektu, Martin Štébl z T-Mobile Czech Republic, v průběhu instalací nachodil po stanicích a tunelech přes 700 km

 

Veškeré práce na výstavbě LTE sítě probíhaly pouze během pravidelných nočních výluk metra, které trvají přibližně tři hodiny. Po dobu lockdownu a zkráceného provozu metra mohli technici pracovat zhruba o hodinu déle, nicméně obdobně jako jiné profese se museli popasovat také s pandemií covid-19 a personálními výpadky, kvůli kterým se zkomplikovala práce a někdy i odsunulo spouštění stanic do provozu. Instalace neprobíhaly každou noc, přednost někdy měly rekonstrukce, opravy stanic či tunelů a veškeré činnosti nezbytné pro zachování plné provozuschopnosti metra.

 

Instalace ve stanicích nebo tunelech není jediná činnost, kterou operátoři museli zajistit. K technologii bylo potřeba propojit všechny stanice optickými propoji, nainstalovat switche, zaintegrovat technologii do sítě operátorů. Bylo nutné splnit veškerou legislativu spojenou s instalací technologie do prostředí pražského metra, protipožární předpisy a další.

 

Jak šel čas s pokrýváním pražského metra sítí LTE a 5G:

-       6. dubna 2015 – nově vybudovaný a zprovozněný úsek na trase A Dejvická – Nemocnice Motol byl jako první pokryt sítí LTE (4 stanice)

-       2015 – zahájení projektování pilotního úseku v původních úsecích metra

-       První čtvrtletí 2017 – vyprojektován první pilotní úsek Muzem – I. P. Pavlova, jeho odsouhlasení operátory a DPP

-       Druhé čtvrtletí 2018 – zahájení prvních instalačních prací v úseku Muzeum – Roztyly

-       2. října 2018 – pokrytý a zprovozněný úsek Muzeum – Vyšehrad na lince C (3 stanice)

-       30. října 2018 – připojen úsek Pražského povstání – Roztyly na lince C (5 stanic)

-       Září 2019 – signál LTE se prodloužil o úsek Muzeum – Nádraží Holešovice (4 stanice)

-       Březen 2020 – signál LTE se poprvé objevuje na trase B v úseku Křižíkova – Invalidovna (2 stanice)

-       Duben 2020 – signál LTE se dostává i mimo úsek V.A, konkrétně do 2 stanic Můstek a Muzeum

-       Červen 2020 – připojeno 6 stanic. Anděl, Smíchovské nádraží, Florenc B, Palmovka, Malostranská a Staroměstská

-       Červenec 2020 – pokryty 3 stanice: Českomoravská, Dejvická a Hradčanská

-       Srpen 2020 – připojeny další 2 stanice: Karlovo náměstí a Můstek B

-       1. října 2020 – první stanice pražského metra jsou pokryty také signálem 5G (úsek Dejvická – Muzeum a Smíchovské nádraží – Českomoravská vyjma Národní třídy a Náměstí Republiky). Zpětně byl signál 5G zaveden i do stanic nedávno pokrytých LTE sítí. Nově připojované stanice byly současně pokryvány nejen LTE, ale i 5G sítí.

-       Říjen 2020 – pokryty stanice Chodov a Háje

-       Listopad 2020 – dokončeno pokrývání jižního města (stanice Opatov), přípojeny také Národní třída a Náměstí Republiky

-       31. prosince 2020: vysokorychlostní signál spuštěn ve 3 stanicích: Náměstí Míru, Lužiny a Hůrka

-       25. října 2021 – signálem LTE je kompletně pokryta celá trasa A vyjma stanice Jiřího z Poděbrad, 5G je v úseku Dejvická – Depo Hostivař vyjma Jiřího z Poděbrad

-       14. prosince 2021 – signálem LTE i 5G je kompletně pokryta celá trasa C

-       22. prosince 2021 – připojení posledního úseku Rajská zahrada – Černý Most, signálem LTE a 5G je kompletně pokryta také trasa B

-       V roce 2021 byla síť LTE a 5G spuštěna v těchto stanicích:

  • Trasa A: Flora, Želivského, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař
  • Trasa B: Zličín, Stodůlky, Luka, Nové Butovice, Jinonice, Radlická, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most
  • Trasa C: Kobylisy, Ládví, Střížkov, Prosek, Letňany

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 142 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 26 denních, 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 11. 2021 DPP vlastnil 1 203 autobusů,1 trolejbus, 804 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 11. 2021 celkem 11 025 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 288 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz