PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI T-MOBILE K SITUACI A VALNÉ HROMADĚ FAČR

T-Mobile je generálním partnerem české fotbalové reprezentace od roku 1998 a jako solidní a spolehlivý partner podporoval fotbalové hnutí nejen v době úspěchů, ale také ve složitých a těžkých momentech.

Velmi pozorně sledujeme aktuální dění a současnou situaci vnímáme jako příležitost ke změně. Věříme, že dnešní valná hromada FAČR a jeho delegáti učiní takové kroky, které povedou k očištění jména fotbalu v České republice a poskytnou jasnou vizi jeho směřování do budoucna. Věříme, že delegáti zvolí takové vedení, které bude mít nejen silný mandát, ale také odvahu k zásadním krokům a morální kredit a důvěryhodnost.

Stávající smlouva je platná do července 2020 a v rámci našich aktivit se budeme i nadále soustředit na podporu fanoušků a fandění v rámci aktivity #fotbalvsrdci. Za důležité považujeme uvést, že řešení stávající situace bude jedním ze zásadních faktorů při našem budoucím rozhodování o dalších aktivitách v rámci fotbalového hnutí včetně role generálního partnera české fotbalové reprezentace.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz