PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2021: T-MOBILE NA CESTĚ K PROPOJENÉ ZEMI

 • Stabilní finanční výsledky

 • Rozdatované Česko - objem mobilních dat meziročně o polovinu vyšší, rychle roste i pevné připojení a TV služby

 • Modernizace mobilní sítě, rozšiřování ultrarychlého optického připojení a stavba privátních 5G sítí

 • Pomoc lidem i firmám v pandemii a důraz na rovnováhu online a offline života

  Praha, 12. května 2021 - První čtvrtletí 2021 bylo pro celou zemi náročné kvůli dlouhotrvajícímu nouzovému stavu. Navzdory tomu T-Mobile Czech Republic neustále potvrzuje, že se na něj zákazníci mohou spolehnout. S cílem propojit Českou republiku kvalitním internetovým připojením T-Mobile vylepšuje svou mobilní síť posilováním technologií LTE a 5G a zároveň zůstává tuzemskou jedničkou v rychlosti budování optické sítě.

  Výsledky hospodaření T-Mobile mají v prvním čtvrtletí roku 2021 nadále pozitivní ekonomickou trajektorii a potvrzují finanční stabilitu společnosti. Stále akcelerující trend růstu spotřeby mobilních dat doprovází meziroční nárůst volání, pevného připojení a televizních služeb a současně opačný trend v používání SMS. Počet mobilních zákazníků dosáhl téměř 6,2 milionu; 377 000 zákazníků využívalo pevné připojení a 199 000 některou z televizních služeb. Celkové tržby přesáhly 7 miliard korun.

  T-Mobile nadále pomáhal nemocnicím, zdravotnickým zařízením a hygienickým stanicím, kterým až do konce nouzového stavu nepřetržitě poskytoval bezplatně neomezená mobilní data, a navíc zdarma navýšil kapacitu internetového připojení na nejvyšší dostupnou rychlost. Zákazníkům také v zimních měsících zvýhodnil televizní služby v rámci T-Mobile TV.

  Operátor pokračoval v budování celostátní optické sítě a v prvním čtvrtletí připojil celkem 10 535 nových domácností, nejvíce v Praze, Ústí nad Labem, Přerově, Brně a Plzni. Letošní ambicí je zajistit gigabitové optické spojení pro dalších 100 tisíc domácností. Na českých univerzitách buduje privátní 5G kampusové sítě, které mají využití ve výzkumu i v budování Průmyslu 4.0.

  Navzdory přísným omezením otevřel T-Mobile v Praze první prodejnu budoucnosti Magenta Experience Centrum, která bude v budoucnu sloužit jako místo setkávání, pořádání konferencí, tvorby podcastů a ukazování digitálních možností budoucnosti. V rámci marketingové kampaně společnost posilovala povědomí o výhodách mobilní aplikace Můj T-Mobile, s jejíž pomocí zákazníci vyřídí vše potřebné kdykoliv a odkudkoliv přímo na displeji svého chytrého telefonu. I přes protipandemickými opatřeními ztížené podmínky T-Mobile podporoval sportovní projekty pro širokou veřejnost, například sérii virtuálních závodů v běžeckém lyžování SkiTour, a připomínal nezbytnost aktivního pohybu pro udržení životní rovnováhy v digitální době.

  „Poslední rok jasně ukázal, jak nezbytná je digitalizace pro život občanů, veřejnou správu, vzdělávací systém i pro zachování konkurenceschopnosti firem. Aby byla Česká republika úspěšná, musí to být propojená země. Nejen dálnicemi nebo železnicí, ale také kvalitní a spolehlivou informační a telekomunikační infrastrukturou“, říká José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Jsme připraveni investovat do naší společné budoucnosti a pokračovat v naplňování naší vize propojené země, liberalizaci internetu a v budování gigabitové společnosti.“

  Zákazníci

  Mobilní služby: K 31. březnu 2021 používalo mobilní služby T-Mobile téměř 6,2 milionu zákazníků. Již 59 % báze tvoří zákazníci se smlouvou. Podíl zákazníků využívajících předplacenou kartu se meziročně snížil na 32 %; naopak stále roste obliba M2M SIM karet pro chytrá zařízení, jejichž počet vzrostl na 564 000 a představuje 9 % z celé zákaznické báze.

  Vysokorychlostní pevné připojení: V prvním čtvrtletí roku 2021 využilo pevné služby, včetně xDSL, Pevného internetu vzduchem nebo Pevného internetu do zásuvky 377 000 zákazníků, tedy o 7,7 % více než ve stejném období roku 2020.

  TV: T-Mobile TV na IPTV nebo satelitních platformách používá téměř 199 000 zákazníků, meziročně o 16,4 % více.

  V tisících

  Q1 2020

  Q1 2021

  Zaokrouhleno

  % meziročně

  Zákazníci – mobilní služby

  6 267

  6 185

  -1,3 %

  Tarifní

  3 602

  3 627

  0,7 %

    Předplacené karty

  2 153

  1 994

  -7,4 %

  M2M

  512

  564

  10,2 %

  Noví zákazníci – mobilní služby

  2

  6

  n/a

  Tarifní

  11

  19

  72,7 %

    Předplacené karty

  -20

  -26

  -30,0 %

  M2M

  12

  13

  8,3 %

  Zákazníci – pevný broadband

  350

  377

  7,7 %

  Zákazníci – TV

  171

  199

  16,4 %

  Provoz v síti T-Mobile

  Provoz v síti T-Mobile potvrdil trend růstu objemu přenesených dat a pokles SMS. Lidé stále potřebovali jak kontakt se svými blízkými, tak možnost vzdáleně pracovat nebo studovat. Počet volaných minut se meziročně zvýšil o téměř 11 %, oproti tomu počet SMS klesl o 20 %. Celkový objem přenesených dat se neustále zvyšuje: mobilní a fixní datový provoz vzrostl meziročně o více než 23 %, objem čistě mobilních dat byl ve srovnání se stejným obdobím 2020 o polovinu vyšší.

  Spotřeba

  Q1 2020

  Q1 2021

  Zaokrouhleno

  % meziročně

  Minuty (milion)

  3 224

  3 572

  10,8 %

  SMS (milion)

  1 419

  1 131

  -20,3 %

  Data (TB) – mobilní síť

  32 666

  49 967

  53,0 %

  Data (TB) – konvergované služby

  104 646

  129 165

  23,4 %

  Mobilní data zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu

  Mobilní a pevná data zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu + Pevný internet vzduchem + Pevný internet do zásuvky

  Finanční ukazatele

  Přes přetrvávající výjimečnou situaci přesáhly celkové tržby z mobilních a pevných služeb včetně prodeje hardwaru v Q1 2021 7 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,8 %. Spolu s mírným nárustem EBITDA potvrzují celkové hospodářské výsledky dobrý výkon společnosti.

  Finanční ukazatele

  (v milionech Kč)

  Q1 2020

  Q1 2021

  Zaokrouhleno

  % meziročně

  Celkové tržby

  6 815

  7 008

  2,8 %

  EBITDA After Lease

  2 805

  2 899

  3,4 %

  Celkové tržby vykázány bez ICSS (samostatná jednotka mezinárodní DT organizace). EBITDA After Lease zohledňuje mezinárodní účetní standard IFRS 16.

   

   


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz