Q1 2015: T-Mobile oznamuje uspokojivé výsledky

Mírný meziroční nárůst počtu zákazníků
Vyšší celkové tržby i přes pokles příjmů z mobilních služeb
Spotřeba služeb dále roste, zejména v oblasti dat

První čtvrtletí roku 2015 potvrdilo přetrvávající trendy: objem spotřebovaných telekomunikačních služeb nadále vzrostl, zatímco zákazníci v průměru utratili opět méně. Počet zákazníků T-Mobile mírně vzrostl a přiblížil se šesti milionům, a to díky dobrým výsledkům v segmentu zákazníků se smlouvou. Operátor se zaměřil na další pokrývání technologií LTE a mj. také komerčně spustil mobilní televizi.

ZÁKAZNÍCI

K 31. březnu 2015 se počet mobilních zákazníků T-Mobile přiblížil 6 milionům. Více než 3,5 milionu zákazníků (59 % z celkového počtu) používalo některý z tarifních programů, zatímco téměř
2,5 milionu uživatelů volilo přeplacenou kartu. Průměrný měsíční churn (počet zákazníků, kteří přestali využívat služeb operátora) vzrostl na 1,5 %.

V tisících  Q1/2014 Q1/2015 Meziroční změna
Počet zákazníků – mobilní služby 5 912 5 993 1,4 %
Tarifní zákazníci 3 393 3 519 3,7 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 520 2 474 -1,8 %
Noví zákazníci 81 -7 n/a
Tarifní zákazníci 64 19 -70,3 %
Zákazníci s předplacenou kartou 18 -26 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,3 % 1,5 % 0,2 p. b.

V prvních třech měsících tohoto roku zákazníci T-Mobile provolali v mobilní síti v průměru 154 minut měsíčně, což je o 4,8 % více ve srovnání s loňským rokem. Spotřeba služeb rostla ve všech oblastech: vzrostl počet provolaných minut i textových zpráv, ovšem nejvíce – o 37,5 % – vzrostl objem přenesených dat, ten dosáhl téměř 3 209 terabytů.

FINANČNÍ UKAZATELE

Silným zaměřením na efektivitu se operátorovi podařilo částečně kompenzovat klesající příjmy z mobilních služeb, aniž by redukoval investice do technologií a nabízených služeb. Celkové tržby z mobilních a fixních služeb vzrostly na 6,6 miliardy Kč, přičemž tržby z mobilních služeb dosáhly
4,4 miliardy. Průměrné ARPU meziročně kleslo o 7,2 % na 245 Kč. Stálá rostoucí míra využívání datových služeb se odrazila v podílu nehlasových služeb na ARPU: tento ukazatel poskočil
o 4 procentní body na rekordních 41 %. 

V KčQ1/2014Q1/2015Meziroční změna
Celkové tržby (mil.) 5 931 6 563 10,7 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 4 709 4 411 -6,3 %
EBITDA (mil.) – integrované služby 2 533 2 546 0,5 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 42,7 % 38,8 % -3,9 p. b.
ARPU - mobilní služby 264 245 -7,2 %
Tarifní zákazníci 390 356 -8,7 %
Zákazníci s předplacenou kartou 96 89 -7,3 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU - mobilní služby

37 %

41 %

4 p. b.

Od Q1/15 T-Mobile zveřejňuje konsolidované výsledky zahrnující GTS.

Více informací o aktivitách T-Mobile Czech Republic v prvním čtvrtletí najdete zde.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s téměř 6,3 milionu zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz