Robotika, programování i mediální gramotnost: Magenta Experience Center nabízí programy na rozvoj digitálních dovedností dětí

Přiblížit školákům svět techniky, rozvinout logické myšlení a hravou formou je seznámit s nejnovějšími technologiemi, které utváří svět kolem nich. To vše v souladu s rámcovými vzdělávacími plány a s důrazem na obsah nového ICT kurikula v současnosti zaváděného do škol. Takový je cíl vzdělávacích programů, které nabízí nově vybudované Magenta Experience Center na pražském Pankráci. Výukovými a tematickými kurzy zde prošlo již více než 500 školáků, přičemž pilotní běhy byly realizovány v rámci letních příměstských táborů a bloky pro školy probíhají od října letošního roku. Jednotlivé programy vznikly ve spolupráci s Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa a jsou poskytovány bezplatně.

Vzdělávací programy v Magenta Experience Center se zaměřují na rozvoj digitálních kompetencí, které jsou nově součástí rámcových vzdělávacích plánů pro základní školy. Aktivity využívají principy zážitkové pedagogiky, přednášky jsou interaktivní a pracují s inspirativním prostředím centra, které nabízí široké možnosti využití. Společným cílem všech vzdělávacích programů je co nejvíce využít unikátních prostor Magenta Experience Center jako příjemnou, inovativní a podněcující učebnici nového formátu.

„Dlouhodobě investujeme do podpory vzdělávání a zaměřujeme se na digitální inkluzi. Využívání technologií musí jít ruku v ruce se zvyšováním digitální a mediální gramotnosti i péčí o duševní zdraví. Proto začínáme se vzděláváním u nejmladší generace,“ dodává Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.

Jednotlivé kurzy se zaměřují na témata jako Internet věcí, robotika a AI, 3D tisk, ale i na problematiku digitální stopy a zodpovědného chování na internetu. Kurzy probíhají pod vedením odborných lektorů a jejich obsah vytvářejí zkušení ambasadoři. Jedním z nich je například vzdělávací projekt makeITtoday, který přináší kurzy věnované robotice a umělé inteligenci. Internet věcí poodhalí lektorka Mária Šimůnková, oblast 3D tisku vzala pod svá křídla společnost Prusa Research, téma digitální stopy zaštítí poradce pro digitální bezpečnost Karol Suchánek a moderní technologie pak lektor Petr Vyhnálek.

„Na našich kurzech každý den vidíme, že programování může děti nadchnout, když se s nadšením učí. Proto se nám líbil nápad, že můžeme v rámci workshopů učitelům i žákům škol ukázat, jak může taková moderní hodina nové informatiky a digitálních kompetencí vypadat, a poskytnout jim mentoring pro jejich vlastní hodiny,“dodává Barbora Stibor z organizace makeITtoday.

Nabídka vzdělávacích programů cílí na žáky druhého stupně ZŠ, první ročníky víceletých gymnázií a 20-30členné kolektivy. Celý program v délce 2x45 minut je zdarma a v budoucnu nabídne i další podklady pro navazující práci učitelů s dětmi. Kromě pravidelných programů nabízí Magenta Experience Center i vzdělávací workshopy s flexibilními termíny i tematickou náplní. Nabídku kurzů a možnosti vzdělávacích aktivit najdou školy na:  https://magentaexperience.cz/


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz