Štědrý den 2017 v síti T-Mobile

Štědrý den v síti T-Mobile byl jasnou ilustrací skutečnosti, že zákazníci stále častěji využívají ke komunikaci datové služby na úkor tradičních hovorů a SMS, a to i ve svátečních dnech. Datový provoz ve všech typech sítí vzrostl o 267 %; rekordní nárůst o 327 % zaznamenala LTE síť. Celkový počet uskutečněných hovorů se pohyboval na úrovni běžné neděle, a dosáhl cca 16,1 milionu, SMS centrum T-Mobile zpracovalo 24,9 milionu blahopřejných zpráv, MMS centrum pak přijalo 558 tisíc zpráv.

Česká republika je oblíbenou vánoční destinací pro zahraniční návštěvníky: podle roamingových dat jich na Štědrý den bylo více než 171.000. Největší podíl tvoří Němci, které s velkým odstupem následují Ukrajinci, Rakušané, Rusové a Slováci.

Datový provoz se zvýšil cca o 267 %. Zatímco ve 2G a 3G síti provoz meziročně klesl (o 15, resp. 25 %), v nejrychlejší 4G (LTE) síti se provoz zvýšil o plných 327 %. Lidé nejvíc datovali večer po nadílce, mezi 21. a 22. hodinou.

Celkový počet příchozích i odchozích hovorů dosáhl necelých 16,1 milionu, tedy o 5 % méně než v roce 2016. Rozložení hovorů v čase zůstává shodné s předchozími lety: největší hlasový provoz se odehrál mezi 10:00 a 11:00, kdy bylo uskutečněno cca 1,8 milionu hovorů.

Celkový počet textových zpráv zpracovaných SMS centrem T-Mobile na Štědrý den poklesl o 10 % na 24,9 milionu. Nejrušnějším úsekem byl opět interval 10:30 – 11:30, kdy SMS centrum zpracovalo více než 2,4 milionu zpráv.

Počet multimediálních zpráv (MMS) dosáhl téměř 558 tisíc, a zůstal na srovnatelné úrovni s loňským rokem. „MMS hodinou“ byl opět úsek mezi 12:45 – 13:45; kdy MMS centrem prošlo přes 50 tisíc multimediálních zpráv z mobilů, externích aplikací a internetu.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz