T-MOBILE BUDE MÉDIA I NADÁLE PLÁNOVAT A NAKUPOVAT PŘES MEDIACOM PRAHA

Společnost T-Mobile Czech Republic dokončila výběr agentury pro plánování a nákup médií. Vítězem výběrového řízení, které probíhalo ve spolupráci s partnery z mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, se stala agentura MediaCom Praha z mediální sítě GroupM. MediaCom Praha počínaje 1. lednem 2018 naváže na spolupráci s operátorem probíhající kontinuálně od roku 2005.

Výběrové řízení probíhalo společně pro 13 evropských dceřiných společností Deutsche Telekom s cílem zavést pro oblast placených médií inovativní a progresivní provozní model. Změna je nezbytným předpokladem k tomu, aby mediální aktivity skupiny obstály i v budoucnu a aby si skupina udržela a posílila svou vedoucí pozici v reakci na probíhající digitalizaci marketingové komunikace a mediálních ekosystémů. Jednotlivé oblasti budou mít i nadále v gesci jednotlivé dceřiné společnosti v rámci skupiny samy, aby byla zajištěna flexibilita a zohledněny lokální potřeby a požadovaný rozsah služeb.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz