T-Mobile instaloval nejmodernější kampusovou 5G síť na špičkovém vědeckém pracovišti CEITEC VUT Brno

T-Mobile ve spolupráci s technologickým institutem CEITEC VUT spustil 30. listopadu 2022 v rámci slavnostního otevření RECAIP Testbed Brno nejmodernější kampusovou 5G SA síť. Společně tak navazují na podepsané memorandum o spolupráci na vývoji 5G aplikací. VUT Brno se stává již pátou českou univerzitou, na které T-Mobile implementuje své řešení privátní 5G Stand Alone sítě. Studenti díky tomu získají přístup k technologii 5G a univerzitní testbed poskytne prostor i firmám pro vývoj a implementaci řešení vedoucích k rychlejšímu zavádění standardů Průmyslu 4.0.

T-Mobile společně s Vysokým učením technickým v Brně dlouhodobě pracuje na několika projektech plně využívajících potenciálu 5G sítě. Jedním z nich je i vývoj univerzálního teleoperačního systému pro vzdálené řízení a dozor strojů. Cílem tohoto projektu je získat data pro návrh a následný vývoj univerzálního kamerového systému vhodného pro dálkové řízení vozidel a pracovních strojů, který bude plně schopen využít přenosový potenciál nově vybudovaných 5G SA sítí.  

Na to navazuje samostatný vývoj univerzální kamerové hlavice pokrývající 360stupňový rozhled. Její přidaná hodnota spočívá v možnosti umístit ji do kabiny vozidel a pracovních strojů bez nutnosti instalace vnějšího kamerového systému na plášť stroje. Využití této kamerové hlavy pro vzdálené řízení vozidel se testuje za použití 5G QoS.

Na nově otevřeném pracovišti CEITEC, které využívá kampusovou SA 5G síť od T-Mobile, si mohou firmy prohlédnout a otestovat i další řešení pro Průmysl 4.0.

„Náš tým se zabývá jak aplikacemi pro průmyslovou výrobu, tak i automobilovými technologiemi. A v obou oblastech potřebujeme rychlé a spolehlivé bezdrátové aplikace. Připravujeme i testování 5G komunikací pro průmyslové automatizační sítě a v oblasti elektromobility a autonomních vozidel nám pak běží několik velkých mezinárodních projektů, kde přímo počítáme s využitím 5G sítí v rámci architektury distribuované diagnostiky automobilových systémů. Rovněž plánujeme umožnit testování 5G technologií spolupracujícím SME v rámci projektu evropského digitálního inovačního hubu EDIH DIGIMAT, který bude spuštěn na začátku příštího roku. Firmy využívající služby EDIH si zde budou moci vyzkoušet nejen digitalizaci samotných výrobních systémů, ale i moderní průmyslové komunikace,“ dodává profesor Pavel Václavek, koordinátor výzkumné oblasti na CEITEC VUT v Brně.

T-Mobile projekt 5G SA sítě, realizovaný společně s VUT Brno a firmou Roboauto s.r.o., přihlásil do 7. ročníku veřejné́ soutěže programu TREND, vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, který je zaměřený na podporu projektů zabývajících se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších.

Spolupráce s českými univerzitami je pro nás jednou z klíčových aktivit pro digitalizaci českého průmyslu. Za poslední dva roky jsme spustili celkem 5 kampusových 5G sítí, díky kterým je možné testovat a vyvíjet nejmodernější řešení a postupně je zavádět i do praxe. Brno v devadesátých letech muselo znovu vybudovat konkurenceschopnost, a právě spolupráce města firem a univerzity je znovu postavila na nohy a udělala z nich opravdu centrum rozvoje celé země i v oblasti digitalizace,“ doplňuje Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků T-Mobile.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz