T-Mobile má podle společnosti Ookla® nejlepší mobilní síť v České republice

  • T-Mobile získal první místo za nejlepší pokrytí a nejrychlejší síť – a s tím i ocenění Speedtest Awards společnosti Ookla® za nejlepší mobilní síť v ČR.  
  • Ocenění Speedtest Awards pro nejlepší mobilní síť vychází z více než 150 milionů měření pokrytí a více než 180 tisíc testů rychlosti mobilních sítí prostřednictvím Speedtest® po celé republice v průběhu 3. a 4. čtvrtletí roku 2022. 
  • Do rozvoje infrastruktury svých sítí investoval T-Mobile za poslední roky 2 miliardy korun. 

T-Mobile jednoznačně zvítězil v porovnání všech českých mobilních operátorů a získal prestižní ocenění Ookla Speedtest Awards za nejlepší mobilní pokrytí i za nejrychlejší mobilní síť. Díky úspěchu v obou kategoriích si navíc operátor odnáší i celkové ocenění Ookla Speedtest Awards za nejlepší mobilní síť v České republice. Hodnocení mobilních sítí vychází z analýzy více než 150 milionů měření provedených společností Ookla®, která je celosvětovým lídrem v oblasti informací o sítích a konektivitě. K slavnostnímu předání ocenění došlo dnes, 27. února 2023 ve 14.00 na konferenci Mobile World Congress (MWC) v Barceloně. Ceny za T-Mobile převzali manažeři rozvoje mobilních sítí Otakar Mráz a Endre Miklós. 

Hodnocení kvality pokrytí (Coverage Score) sítě T-Mobilu vychází z více než 32 milionů měření dostupnosti T-Mobile mobilní sítě na téměř 207 tisících místech po celém území České republiky. Síť T-Mobile byla dostupná na 99,99 % míst, přičemž na 99,41 % míst šlo o signál 4G a lepší. Výsledkem je Coverage Score s hodnotou 664 bodů a první místo mezi českými operátory. 

T-Mobile trvale investuje do rozvoje svých sítí a zlepšování služeb zákazníkům obrovské finance i úsilí. Výsledky nezávislé analýzy dat, navíc z tak značného množství měření, jasně ukazují, že se tyto investice vyplácejí a daří se nám je proměňovat ve špičkovou úroveň kvality služeb pro naše zákazníky,“ říká Vladan Peković, ředitel technologií a IT společností T-Mobile a Slovak Telekom. 

Ocenění Speedtest Awards za nejrychlejší mobilní síť staví na analýze více než 185 tisíc měření rychlosti stahování a odesílání dat v mobilních sítích, která provedli uživatele mobilní aplikace Speedtest® od společnosti Ookla® na více než 45 tisících různých mobilních zařízeních po celém území České republiky ve 2. poletí roku 2022. V rámci všech českých operátorů byla zjištěna střední hodnota (medián) rychlosti stahování dat (downloadu) 41,39 Mb/s, odesílání dat (uploadu) 13,81 Mb/s a doby odezvy (latence) 25 milisekund. V síti T-Mobilu byl zjištěn medián downloadu 51,69 Mb/s, uploadu 15,51 Mb/s a latence 26 milisekund. Se Speed Score58,20 bodů, což vyjadřuje váženou hodnotu nejdůležitějších parametrů rychlosti připojení pro uživatele mobilních telefonů, si T-Mobile odnáší ocenění za nejrychlejší mobilní síť v České republice. 

Ocenění Speedtest Awards, které uděluje společnost Ookla, je elitní označení vyhrazené pro nejrychlejší a nejvýkonnější operátory pevného širokopásmového připojení a mobilních sítí na celém světě. S potěšením předáváme společnosti T-Mobile ocenění za nejrychlejší mobilní síť, nejlepší mobilní pokrytí a nejlepší mobilní síť v České republice. Toto ocenění je důkazem výjimečných výsledků ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2022, které vycházejí z důkladné analýzy testů provedených společností Ookla z podnětu spotřebitelů pomocí nástroje Speedtest,“ říká Doug Suttles, generální ředitel společnosti Ookla. 

Investice T-Mobilu do rozvoje sítí i přes ekonomicky náročné období neklesají. Jen vloni přinesly především navýšení celkové kapacity sítě přibližně o 26 %. Investice do zvyšování kapacity jsou nezbytné i z důvodu nepřetržitě rostoucího objemu provozu v síti – zatím naposledy meziročně o 30 %. Významný byl rovněž nárůst pokrytí sítí 5G, které rychle směřuje k 50 % české populace. Možnost využití sítě 5G je dnes součástí všech mobilních tarifů T-Mobilu. 

Zisk všech tří prestižních ocenění Ookla® Speedtest Awards™ je mimořádný úspěch, který potvrzuje pozici T-Mobilu jako technologického lídra českého mobilního trhu. Naše investice přetavujeme do maximální kvality služeb z pohledu dostupnosti a zákaznické zkušenosti, což tato ocenění jasně dokazují. Zároveň si udržujeme přední pozici v technologiích internetu věcí, bezpečnosti mobilních sítí a chytrých řešeních pro firemní i soukromé zákazníky,“ říká Otakar Mráz, manažer rozvoje mobilních sítí T-Mobilu. 

Všechny uvedené údaje vycházejí z analýzy společnosti Ookla® Speedtest Intelligence® za 3. a 4. čtvrtletí roku 2022. Naměřená data byla získána prostřednictvím mobilní aplikace Speedtest® a dalších aplikací, které tuto technologii využívají, vždy s výslovným souhlasem uživatelů mobilních telefonů. Ochranné známky společnosti Ookla jsou použity v rámci licence a přetištěny se svolením. 


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz