T-Mobile po 18 letech mění PR agenturu a transformuje komunikaci. Vsadil na tandem FYI Prague a katz83

Největší český operátor T-Mobile a lídr v budování optické digitální infrastruktury v Česku transformuje svoji komunikaci. V rámci interních změn, řízených šéfem oddělení pro korporátní záležitosti a udržitelnost Petrem Jonákem a novou tiskovou mluvčí Zuzanou Svobodovou, mění T-Mobile po 18 letech také partnery, které mu s transformací prostřednictvím public relations pomohou. Vítězi tendru se se svými projekty staly agentury FYI Prague a experimentální brand katz83.

V rámci svého PR tendru desetiletí T-Mobile vybíral z 10 PR agentur. Dvouměsíční hledání, které probíhalo podle pravidel „férového tendru“ a zahrnovalo například vzájemné ‚chemistry meetingy‘ nakonec přineslo netradiční výsledek. T-Mobile ke spolupráci přizval dvě agentury, které původně nevstupovaly do tendru společně a nabídl jim možnost vzájemné kooperace. PR tak bude nově řešit v tandemu agentur FYI Prague a katz83, které prolnou svoje pojetí komunikace a nápady, které do tendru přinesly.

Digitální lídr s otevřenou komunikací

„Přišli jsme se Zuzkou Svobodovou s poměrně jasnou vizí toho, jak by měla magentová komunikace v budoucnu vypadat. T-Mobile už dávno není technokraticky orientovaná značka, v centru našeho dění stojí zákazník se svými potřebami – ať už osobními nebo firemními. T-Mobile vnímám především jako partnera těchto potřeb a moderátora změn a výzev, které se k nim vážou. To chceme promítnout i do komunikace a PR aktivit. Naše korporátní znalosti a zkušenosti, které patří ke světové špičce, chceme vnějšímu světu překládat srozumitelně, férově a rychle,” zmiňuje Petr Jonák, který od července 2020 působí na nově zřízené pozici ředitele pro korporátní záležitosti a udržitelnost společnosti T‑Mobile. „Jsme digitální firma, a právě díky digitalizaci dnes máme nejširší možnosti interakce s okolím v historii – s médii, komunitami i našimi zákazníky. Chceme tyto možnosti využívat naplno a nebát se zkoušet nové věci a přístupy. Díky tomu dnes sami zatím pouze tušíme, kudy cesta povede. Dali jsme si však záležet, abychom v tendru vybrali takové partnery, se kterými se na ni můžeme s radostí vydat.”

„Mým cílem je přiblížit telekomunikační byznys běžným zákazníkům. Mluvit k nim jejich jazykem, ať už jim představujeme vymoženosti nové generace mobilní sítě, nebo jim chceme ukázat doposud skryté kompetence T-Mobilu v oblasti řešení pro velké firmy či státní instituce. Stejnou prioritu, jako je komunikace našich komerčních novinek, musí dostat celospolečenská diskuse nad technologickými změnami, kterými naše společnost prochází. Zároveň nás čeká výrazná změna v pojetí běžného servisu pro novináře. Nechceme se například schovávat za proud tiskový zpráv každý měsíc a stejně jako plánujeme jít blíž našim zákazníkům, chceme takový přístup nabízet i partnerům z řad médií. Jakkoli to zní jako klišé, všichni v PR týmu se shodujeme, že je ta nejlepší chvíle opustit zažitá schémata a otevřeně komunikovat především přes naše vlastní znalosti, osobní vize a zápal, které nás všechny k T-Mobile přivedly,” uvádí Zuzana Svobodová, manažerka externí komunikace a tisková mluvčí T-Mobile. „Dělat věci jinak však nutně nemá znamenat revoluci. Hledání nových cest se u nás rozhodně spojí se zlepšováním těch, které spolehlivě fungují.“

Spolehlivý mediální servis i prostor pro experimenty

Právě v tom by se měli vítězové tendru vzájemně doplňovat. FYI Prague Jana Řezáče a Františka Brože bude pro T-Mobile zajišťovat především press-office service a rozvíjet vztahy s novináři a důležitými stakeholdery v oblasti mobilních technologií a telekomunikace. „Experimentální“ katz83 Tomáše Jirsy si na starost vezme aktivizaci celého mediálního prostoru a komunit prostřednictvím celospolečenských témat a komunikaci na sociálních sítích. Práce obou agentur se bude pochopitelně v rámci celého projektu doplňovat.

„Věříme, že PR se z dominantního nástroje budování reputace stalo jedním z kamenů hodně široké mozaiky, které mají značky k dispozici a poslední rok to naprosto obnažil. Chceme pro T-Mobile začít naplno využívat potenciál sociálních sítí, nových mediálních formátů a průběžné kreativy s cílem upevnit pozici otevřeného technologického lídra. Naší filozofii naplno vystihuje i náš první projekt – microsite digitalnileader.cz, kde chceme otevřeně popsat celou spolupráci, využít podcastového formátu a trochu netradičně pracovat se sítí WhatsApp,“ přibližuje pohled katz83 zakladatel Tomáš Jirsa.

S FYI Prague jsme vyrostli na startupech a to nejlepší si z nich odnášíme. Třeba potřebu utříbit si myšlenky a se svým produktem vytvářet nová celospolečenská témata. Být otevřený, dostupný, lidský, ale také dostatečně agilní, pokud je nutné reagovat obratem. Nepromlouvat nutně hned či pouze přes tradiční média, ale z obrovské nabídky komunikačních kanálů zvolit ten nejvhodnější. Uděláme maximum pro to, abychom společně s T-Mobile vedle nových technologických inovací a standardů přinesli změnu také v podobě nového způsobu komunikace se zákazníky, odbornou veřejností a samozřejmě s novináři, doplňuje Jan Řezáč, spoluzakladatel agentury FYI Prague.

Pro letošní rok má T-Mobile v rámci korporátní komunikace hned několik zásadních témat.  Nově vzniklá divize pro firemní zákazníky a veřejnou správu chce komunikaci a vztahy stavět na čtyřech základních pilířích. Konektivitě, s cílem rozvíjet v České republice nejmodernější telekomunikační a datovou síť a tím podporovat vizi společnosti o Propojené zemi, datových úložištích, ochraně v rámci cyber security a silném partnerství pro český stát a byznys v rámci globální transformace na ekonomiku a průmysl 4.0.

V oblasti služeb a inovací pro koncové zákazníky chce T-Mobile dále prohlubovat svou roli technologického lídra v oboru, což potvrdil – jako první operátor v ČR – i nedávným spuštěním podpory eSIM pro hodinky Apple Watch. Dalším klíčovým tématem je rozšiřování optického internetu, kdy T-Mobile plánuje do roku 2025 zajistit pokrytí 1 milionu českých domácností, a tím nastavit nové standardy dostupného internetového připojení. Velké úsilí bude investovat také do digitální edukace jak v rámci českého školství, tak neziskového sektoru, a otevírání celospolečensky důležitých témat, jakými je například internetová gramotnost nebo digitální inkluze.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz